De bestaande wegcode wordt aangepast. De nieuwe regels treden meteen in voege

Inhaalverbod vrachtwagens opgeheven

Inhaalverbod vrachtwagens opgeheven

Foto: photo news

BRUSSEL - In mei zal Etienne Schouppe, Staatssecretaris voor Mobiliteit (CD&V), zijn volledig vernieuwde versie van de wegcode voorstellen. Die zal definitief worden op 1 januari 2011. De huidige dateert van 1975 maar werd al zestig keer gewijzigd. Maar Schouppe voert nu al een aantal nieuwe dringende wijzigingen door die onmiddellijk van kracht worden.

Alleen de afschaffing van het inhaalverbod voor vrachtwagens, zal geleidelijk gebeuren. Dat inhaalverbod was vanaf het begin erg omstreden. Het gold voor vrachtwagens op autowegen met twee keer twee rijstroken en werd ingevoerd op 1 januari 2008. Het Vlaams en Waals Gewest voerden royaal uitzonderingen in met speciale borden. Blauwe verkeersborden gaven dan aan dat het inhalen weer wel was toegelaten bijvoorbeeld tussen 19 uur en 6 uur. Door al die afwijkingen was er een bizarre toestand ontstaan: inhalen was niet toegelaten, tenzij anders vermeld. Dat was in vergelijking met het buitenland de omgekeerde regel.

‘We schaffen dit inhaalverbod nu af. Inhalen is toegelaten, tenzij anders vermeld’, zegt Schouppe. ‘In de praktijk zal dat weinig veranderen. De blauwe borden (wanneer inhalen wordt toegestaan) zullen vervangen worden door een verbodsbord (wanneer inhalen wordt verboden).’

De afgelopen week was er ook onduidelijkheid ontstaan over kruispunten waarbij tegelijkertijd een groen licht en een rode pijl brandt. Volgens een vonnis van de rechtbank van Kortrijk is het verkeersreglement onduidelijk. Schouppe preciseert nu dat als er een groen licht brandt tegelijkertijd met een rode of oranje pijl, er enkel mag worden doorgereden in de andere richtingen dan diegene die de pijl aangeeft.

Nog een aantal belangrijke wijzigingen, die meteen worden ingevoerd:

Regenweer: Autocars mogen maximaal 100 km per uur rijden, maar ze mogen wel inhalen bij neerslag. Ze zijn dus niet langer verplicht om tussen de vrachtwagens te blijven hangen. Voor chauffeurs en passagiers van autocars gaf dat een onaangenaam gevoel. Bovendien veroorzaken autocars niet de sproeinevel bij het voorbijrijden zoals vrachtwagens.

Quads: Een aantal steden en gemeenten hebben quads verboden omdat ze te veel overlast zouden veroorzaken. Daarom komt er een verbodsbord. Een quad wordt omschreven als ‘een motorvoertuig met vier wielen, gemaakt voor ongebaand terrein, met een open carrosserie, een stuur zoals op een motorfiets en een zadel.’

Filteren: Motorfietsen mogen tussen de voertuigen in de file rijden, met een maximale snelheid van 50 km per uur. Maar het snelheidsverschil met de voertuigen die in de file staan, mag niet groter zijn dan 20 km per uur. Op autosnelwegen en autowegen moet dit ‘filteren’ gebeuren tussen de twee meest links gelegen rijstroken.

Amazone-zit: Motorrijders en passagiers moeten verplicht beschermende kledij dragen. Passagiers mogen geen amazone-zit aannemen. Motorfietsen mogen niet langer op het trottoir parkeren.

Het vervoer van kinderen onder de drie jaar op bromfietsen en motorfietsen wordt verboden. Tussen 3 en 8 jaar moeten kinderen in een kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd.

Parkeerverbod: De verkeersborden die aanduiden dat er een parkeerverbod is, mogen aangevuld worden met een onderbord dat de categorie van voertuigen aanduidt voor dewelke het parkeren of stilstaan verboden is. Zo kan een parkeerverbod worden ingevoerd voor bijvoorbeeld alleen vrachtwagens en bussen.

Voor de lijst met alle wijzigingen in het verkeersreglement (pdf)

www.standaard.be/wegcode

Meest Gelezen

ENKEL VOOR ABONNEES

POPULAIRE VIDEO'S