Aarschot reageert 'onthutst en ongerust'

Duracell: Vakbonden gaan personeelsvergaderingen organiseren

AARSCHOT - Tijdens een vergadering van vakbondsmilitanten van Duracell is beslist dat de vakbonden vanaf morgenvroeg tot in de nacht van maandag op dinsdag personeelsvergaderingen gaan organiseren. De stad Aarschot reageert onthutst en ongerust op de herstructurering.

'Vooraleer acties te overwegen willen we eerst de mening van de werknemers horen', aldus vakbondssecretaris Luk Janssens (ABVV). Tijdens die vergaderingen zullen de vakbonden ook de onderhandelingsprocedure in het kader van de wet-Renault uitleggen.

'We nemen tot maandagavond zelf niet het initiatief tot actie, maar als de werknemers zelf spontaan gaan actie voeren, zullen we die zeker erkennen. We zullen hen er echter ook op wijzen dat tijdens de onderhandelingen nog momenten zullen volgen waarop actie gevoerd zal kunnen worden', aldus Janssens.

Deze namiddag was er overigens nog een bijzondere ondernemingsraad bij Duracell. Directie en vakbonden hebben er afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop onderhandeld zal worden in het kader van de wet-Renault.

Die onderhandelingen, die zoals bekend starten met de inforrmatie- en consultatiefase, gaan volgende week van start. De vakbonden hebben al aangekondigd dat zij in het kader van die gesprekken het jobverlies zoveel mogelijk willen beperken.

Aarschot reageert 'onthutst en ongerust'

Het stadsbestuur van Aarschot reageert ongerust en onthutst op de herstructurering die de directie van Duracel vandaag aankondigde en waarbij 296 jobs verdwijnen. 

'Dit is een harde dobber voor de tewerkstelling in en rond Aarschot. Duracell biedt immers werk aan heel wat mensen uit de streek', aldus burgemeester André Peeters (CD&V) die voorts zijn solidariteit betuigt met de getroffen werknemers en hun families.

De burgemeester zegt wel enigzins verwacht te hebben dat Duracell in Aarschot zou snijden in de productie. Het is echter de omvang van de herstructurering die verrast en hard aankomt. 

'We hopen dat er geen naakte ontslagen zullen vallen, maar dat is momenteel nog koffiedik kijken. We wachten met een bang hart af wat de toekomst zal brengen', aldus burgemeester André Peeters.

Directie wil naakte ontslagen vermijden

Bij Duracell in Aarschot werken momenteel - de tijdelijke contracten niet meegerekend - circa 750 mensen. De directie wil er 450 overhouden en verwacht naakte ontslagen te kunnen vermijden.

Om al het personeel in staat te stellen de personeelsvergadering bij te wonen, had de directie donderdagavond de productie stilgelegd. Het is pas maandagmorgen dat het bedrijf terug opstart.

100 werknemers kunnen elders aan de slag

Volgens vakbondsafgevaardigde Michel Vanmellaert (ACV) heeft ' de directie laten verstaan dat 30 à 35 mensen terechtkunnen in het bedrijf uit Heist-op-den-Berg, dat al de batterijen verpakt en in het kader van de herstructurering ook ’de finishing’ van Duracell zal overnemen.' 

'Bij de waspoederafdeling van het moederbedrijf Procter & Gamble in Mechelen, dat een activiteit uit Amiens overneemt, kunnen nog eens 35 mensen terecht. Dat is eveneens het geval bij Diamond Foods dat in Mechelen de pringel-chipsproductie van Procter & Gamble heeft overgenomen en wil uitbreiden', aldus Vanmellaert.

Deel van productie verhuist

Duracell wil enerzijds de productie van enkele batterijen waarvan de vraag terugloopt, verhuizen naar andere vestigingen. Daarnaast wil men zwaar gaan investeren in de modernisering van de productie van de AA- en AAA-batterijen waarvan de verkoop, onder meer door toepassingen in bijvoorbeeld de LED verlichting, sterk in de lift zit.

'Dit zal toelaten dat de vestiging in Aarschot een belangrijke rol zal blijven spelen in de toekomst', aldus een mededeling van de directie. Volgens de vakbonden worden ook de finishing- en de metalafdeling, waarin de batterijen afgewerkt worden, naar elders verhuisd.

'Ofwel investeren, ofwel sluiten'

'Deze operatie is een kleine stap achteruitzetten om er daarna een grote vooruit te kunnen zetten. Het was immers ofwel zwaar investeren ofwel deze fabriek sluiten. Deze investeringen zullen van Duracell Aarschot voor wat de productie van AA- en AAA-batterijen betreft een van de modernste fabrieken ter wereld maken, waardoor een verhuis van de productie naar ontwikkelingslanden kan vermeden worden zoals onze concurrenten in het verleden gedaan hebben.'

'In de toekomst zullen nieuwe volumes ook makkelijker naar deze fabriek toegewezen worden wat op termijn gunstig is voor de tewerkstelling', aldus Duracell-woordvoerder Vincent Vandepitte.

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio