Fit & Gezond

Stoppen met roken ook na veertig jaar zinvol

Stoppen met roken ook na veertig jaar zinvol

Foto: shutterstock

Zelfs wie veertig jaar gerookt heeft, kan zijn gezondheid verbeteren door te stoppen. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek.

Arts en onderzoeker Firdaus Mohamed Hoesein van het UMC Utrecht bestudeerde de CT-scans van ruim 2.200 nog rokende en gestopte zware rokers. Gemiddeld waren de deelnemers zestig jaar oud en hadden ze veertig jaar lang een pakje per dag gerookt, ongeveer de helft was voor het onderzoek gestopt met roken. Allemaal lieten de deelnemers twee maal de functie van hun longen testen, zowel bij het begin van het onderzoek als drie jaar later.

Uit de resultaten bleek dat patiënten die leden aan de chronische longziekte COPD minder snel achteruit gingen wanneer ze ondertussen gestopt waren met roken. Bij mensen die nog steeds rookten, daalde de longcapaciteit veel sneller.  De daling van deze capaciteit nam niet nog meer af bij mensen die al meer dan vier jaar gestopt waren.

'Uit de resultaten blijkt dat stoppen met roken ook nog zin heeft bij hele zware rokers', aldus Mohamed Hoesein. 'Ook mensen die veertig jaar roken zouden moeten stoppen. Daardoor verkleinen ze de kans dat ze COPD krijgen, een chronische longziekte die dodelijk is, niet te genezen valt en vaak leidt tot ernstige invaliditeit'.

 

 

Het beste van Enkel voor abonnees