Lijst definitieve herkomstlanden definitief goedgekeurd

De federale ministerraad heeft vrijdag de lijst van zogenaamde veilige herkomstlanden definitief goedgekeurd.

Het gaat om zeven landen - Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, Kosovo, Servië, Montenegro en India - waarvan de onderdanen weinig kans maken om in België asiel te krijgen. Hun asielaanvraag zal binnen de vijftien dagen worden behandeld. Het KB met de lijst verschijnt binnenkort in het Staatsblad, zodat hij voor de zomer in voege treedt.

"Dankzij deze lijst zullen we asielaanvragen sneller kunnen behandelen en zodoende oneigenlijk gebruik van de procedure kunnen tegengaan", licht staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block toe. "Het verblijf in een opvangnetwerk zal daardoor worden ingekort en zo verlichten we de druk op de opvangstructuren".

Een land wordt volgens de Vreemdelingenwet als veilig beschouwd als er geen sprake is van vervolging en van een reëel risico op ernstige schade bij de terugkeer naar het land van herkomst. De criteria die zijn gebruikt om een land als veilig te beschouwen, zijn de wettelijke toestand, de toepassing van het recht en de algemene politieke omstandigheden en de mogelijkheid om er bescherming te krijgen tegen daden van vervolging of slechte behandeling.

De lijst kwam tot stand na advies van de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen. Het is ook dat commissariaat dat de asielaanvragen van inwoners uit de zeven landen in eerste aanleg binnen de vijftien werkdagen moet behandelen. Na zes maanden komt er een evaluatie van de lijst, zodat een aanpassing mogelijk is.

Verschillende andere Europese landen gebruiken een gelijkaardige lijst. Mocht hij in 2011 hebben bestaan, dan had achttien procent van de asielaanvragen via de versnelde procedure kunnen worden behandeld, merkt De Block op.

IN HET NIEUWS

Meest Gelezen

ENKEL VOOR ABONNEES

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees