Vrijheid is belangrijkste kernwaarde voor Open VLD

Vrijheid is belangrijkste kernwaarde voor Open VLD

Open VLD-voorzitter Alexander De Croo Foto: BELGA

Open VLD pleit voor een rechtvaardige vrijheid, die de klemtoon legt op verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Dat zei partijvoorzitter Alexander De Croo zaterdag in zijn slottoespraak op de visiedag 'Vrijheid - nieuwe inzichten, nieuwe accenten' in Gent.

Met het organiseren van een visiedag geven de Vlaamse liberalen de aftrap voor de inhoudelijke vernieuwing in de partij die via een aantal studiedagen moet leiden naar een inhoudelijk congres waarop een nieuwe beginselverklaring zal geschreven worden.

Enkele honderden Open VLD-leden luisterden zaterdag naar een aantal externe sprekers over duurzaamheid, empowerment, opvoeding, het nieuwe werken, globalisering, digitalisering en democraties. De aanwezigen konden daarbij in debat gaan met de sprekers via sms of e-mail.

Vrijheid is niet onveranderlijk

Voor De Croo staan politieke ideologen vandaag onder druk. Populistische partijen hanteren geen ideologie, maar goedkope slogans en creëren angst en onzekerheid. Socialisten, nationalisten en conservatieven houden vast aan de stilstand, wat leidt tot dirigisme en protectionisme. Voor liberalen is vrijheid de belangrijkste kernwaarde.

Vrijheid is niet onveranderlijk, maar evolueert met de samenleving, aldus Alexander De Croo. Het vrijheidsbegrip kreeg in de twintigste eeuw een extra dimensie: niet alleen de verdediging tegen ongeoorloofde inmenging, maar ook de actieve plicht om mensen kansen te geven om effectief van hun vrijheden te kunnen genieten.

De bankencrisis en de crisis van de overheidsschulden tonen volgens De Croo aan dat er nood is aan nog een nieuwe dimensie van het vrijheidsdenken, namelijk verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Dat rechtvaardige vrijheidsdenken betekent volgens de partijvoorzitter dat op economisch vlak banken soberder moeten zijn, de energiemarkt echt vrijgemaakt worden en ondernemen duurzaam wordt.

'Meer Europa nodig'

Wat de arbeidsmarkt betreft, vindt Open VLD dat langer werken niet alleen een kwestie van moeten, maar ook van kunnen is. De combinatie van arbeid en gezin moet draaglijk zijn door mensen meer keuzevrijheid te geven. In het onderwijs moet lesgeven veranderen zodat jongeren geboeid blijven en een diploma halen. Dat veronderstelt ook meer maatwerk. Justitie moet straffeloosheid tegengaan door kleine feiten ook te bestraffen en gevangenisstraffen effectief uit te voeren.

Op fiscaal vlak moeten het overheidsbeslag en de schuldgraad naar omlaag, en dient het begrotingsevenwicht in de grondwet te worden ingeschreven. Inzake democratie wil de partij een permanente dialoog met de actieve burger. Om uit de crisis te geraken is meer Europa nodig, niet minder. Op ethisch vlak is er geen plaats voor racisme en discriminatie, terwijl privacy een te heroveren vrijheid is.

'Open VLD in paniek'

Uit de laatste peiling van La Libre en RTBF blijkt dat Open VLD nog maar eens achteruitgaat, en terugvalt op tien procent van de stemmen. Dat is opnieuw een dieptepunt voor de partij, die afgelopen tien jaar alle verkiezingen verloor.

Volgens voormalig communicatieadviseur Noël Slangen is Open VLD 'de partij die het meest in paniek is', zo zegt hij in een interview met De Morgen. 'Paniek is een slechte raadgever. Het grote probleem is dat een partij die onder druk staat, zichzelf kapot kan maken. De gemakkelijkste manier om daartegenin te gaan is leiderschap tonen en perspectief bieden.'

Maar daar is partijvoorzitter Alexander De Croo volgens hem vooralsnog niet in geslaagd. 'Wie onder druk staat, heeft de neiging om zijn achterban te gaan knuffelen', zegt Slangen. 'Alexander De Croo, Bruno Tobback en Wouter Beke maken alle drie dezelfde fout. Ze moeten net het tegenovergestelde doen. Heropstanding en leiderschap betekenen dat je een neerwaartse trend wijzigt door in te gaan tegen je achterban.'

 

IN HET NIEUWS

Meest Gelezen

ENKEL VOOR ABONNEES

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees