N-VA vreest dat factuur bij deelstaten terechtkomt

N-VA-Kamerlid Ben Weyts gelooft niet dat het onmogelijk is om het federale ambtenarenkorps deze legislatuur nog te verkleinen, zoals bevoegd staatssecretaris Hendrik Bogaert vreest. "Van 2012 tot 2015 gaan er bijna 10.000, of 1 op 7 federale ambtenaren met pensioen", aldus Weyts. Hij wil dus dat de federale regering zelf actie onderneemt en niet enkel rekent op de overheveling van ambtenaren in kader van de staatshervorming.

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Bogaert (CD&V) is er "niet zeker" van dat het aantal ambtenaren deze legislatuur nog omlaag kan. Voor de nieuwe gevangenissen zijn cipiers nodig, er komen extra agenten bij en ambtenaren kunnen langer aan de slag blijven, argumenteert hij.

Maar volgens Weyts toont Bogaert te weinig ambitie. Door simpelweg niet alle ambtenaren die op pensioen gaan te vervangen, kan volgens hem al een sociaal bloedbad vermeden worden. "Van 2012 tot 2015 gaan er bijna 10.000, of 1 op 7 federale ambtenaren met pensioen. In huidige crisistijden vervolgens zeggen dat het aantal ambtenaren niet kan dalen, is stuitend."

N-VA wil dat de regering heel concreet aanduidt in welke beleidsdomeinen minder, evenveel of zelfs meer ambtenaren nodig zijn. Als Vlaanderen het tegen 2014 met vijf procent minder ambtenaren kan doen, moet dat voor het federale toch ook lukken, hekelt Weyts. "Maar dan moeten er wel keuzes gemaakt worden."

De Vlaams-nationalist vreest echter dat Bogaert de staatshervorming zal aangrijpen om een verkleining van het federale ambtenarenkorps te claimen. "Hij rekent erop dat de staatshervorming duizenden federale ambtenaren overhevelt naar de deelstaten", besluit Weyts.

"Zo zijn er in totaal helemaal niet minder ambtenaren, maar worden ze gewoon doorgeschoven naar vooral Vlaanderen, dat dan ook nog eens de factuur krijgt doorgeschoven."
 

IN HET NIEUWS

Meest Gelezen

ENKEL VOOR ABONNEES

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees