Veertig bouwkavels mogelijk op militair domein

Attenrode -

Glabbeeks oppositieraadslid Peter Reekmans (Dorpspartij) ijvert om het verwaarloosde vroegere militaire domein aan de Torenstraat in Attenrode een invulling te geven als woongebied.

Volgens hem kan het 3,64 hectare grote terrein, waarop nu nog vervallen hangars staan, worden verkaveld voor de bouw van veertig woningen. Militairen verblijven er al een twintigtal jaar niet meer. Het terrein is daardoor herschapen in een grote wildernis, die allesbehalve een mooi zicht biedt voor passanten.

De militaire bestemming ervan is sinds 1996 omgezet in agrarisch gebied, verblijfsrecreatie en vestiging van gemeenschaps- en nutsvoorzieningen. Het domein staat te koop voor 450.000 euro. ‘Niemand wil het kopen’, zegt Reekmans. ‘Wijziging van het gemeentelijke structuurplan kan de koopmogelijkheden misschien vergroten. Een grondsanering is niet nodig. De grond is niet vervuild.’

‘Er valt voor de denkpiste van Reekmans iets te zeggen’, reageert Glabbeeks schepen van Ruimtelijke Ordening Jos Vicca (CD&V). ‘Het meest eenvoudige zou zijn dat de gemeente Glabbeek het domein verwerft, maar de prijs is onbetaabaar. Ook de provincie haakte omwille daarvan af. Haar bedoeling was er een vorm van verblijfsrecreatie te vestigen. Niettemin neemt het gemeentebestuur de kwestie toch best eens onder de loep. Maar dat is iets voor de volgende legislatuur.’

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio