Stad zoekt nieuw reglement voor nachtwinkels

Genk -

Sinds 1 januari van dit jaar legde de stad Genk een sluitingsuur op aan nachtwinkels. Een uitbater verzette zich bij de Raad van State en kreeg gelijk.

Het stadsbestuur nam de maatregel na overlastklachten rond het toenemend aantal nachtwinkels in Genk. Het bewuste reglement werd op 15 december 2011 door de gemeenteraad goedgekeurd. Het legde een sluitingsuur op van 24 tot 18 uur op werkdagen en van 1 tot 18 uur op vrijdag, zaterdag en dagen die voorafgaan aan een wettelijke feestdag. ‘Via dit reglement wilden we de overlast aanpakken en toch ruimte laten voor de nachtwinkels’, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V).

Maar een uitbater verzette zich bij de Raad van State. Die is de uitbater gevolgd en stelt dat de maatregel onvoldoende geargumenteerd is wat betreft overlast en daardoor in strijd is met het algemeen rechtsbeginsel van de vrijheid van handel en nijverheid. Hierdoor werd het reglement vernietigd.

Het stadsbestuur bezint zich nu over de te nemen stappen. ‘Het reglement was een antwoord op meerdere terechte klachten van omwonenden rond geluidsoverlast, slingervuil, vandalisme en dergelijke meer. We zullen zeker een nieuw reglement voorbereiden. Ook zonder reglement treden we op tegen overlast. Als burgemeester heb ik bovendien de bevoegdheid om tijdelijke maatregelen te nemen bij herhaaldelijke overlast op een bepaalde plaats. Een tijdelijk verbod op alcoholverkoop of een sluitingsuur opleggen in een specifieke situatie, behoort tot de mogelijkheden. Als het nodig is, nemen we dergelijke maatregelen. We rekenen er echter op dat de nachtwinkels op een constructieve manier zullen meewerken aan de beperking van de overlast.’

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio