Verkiezingen spreken buitenlanders niet aan

Veertien procent van de niet-EU-burgers en 18,5 procent van de EU-burgers die stemgerechtigd zijn, hebben zich ingeschreven om bij de lokale verkiezingen te gaan stemmen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken. De percentages liggen lager dan zes jaar geleden.

Sinds 2000 kunnen EU-burgers die 18 jaar zijn en zich hebben ingeschreven, stemmen bij de lokale verkiezingen. Zes jaar later kwamen daar de burgers van buiten de Europese Unie bij, op voorwaarde dat ze al vijf jaar ononderbroken in ons land verbleven. De inschrijvingstermijn voor de verkiezingen van 14 oktober liep af op 31 juli.

De diensten van het Rijksregister maakte vandaag de cijfers bekend van het aantal kiezers dat ingeschreven is voor de lokale verkiezingen van 14 oktober.  Het gaat om het aantal Belgen dat op 1 augustus ingeschreven stond op de kiezerslijsten en het aantal inwoners met een andere nationaliteit dat zich heeft laten registreren.

 

Alles samen zijn er 7.966.698 kiezers ingeschreven, van wie 7.825.301 Belgische kiezers. In de groep kiezers van binnen de Europese Unie waren er 120.826 inschrijvingen, wat neerkomt op 18,48 procent van het potentieel. Bij de niet-EU-burgers bleef de teller stilstaan op 20.571 inschrijvingen, ofwel 14,02 procent van de stemgerechtigden.

Ter vergelijking: in 2006 hadden 110.973 Europeanen zich aangediend, wat neerkwam op 20,94 procent van het potentieel. Bij de niet-Europeanen ging het om 17.065 kiezers, ofwel 15,71 procent.

Een blik op de Vlaamse cijfers leert dat 32.211 EU-burgers en 6.320 niet-EU-burgers zich lieten registreren, wat neerkomt op respectievelijk 13,89 en 10,10 procent van het potentieel. Zes jaar geleden meldden nog 16,89 en 12,62 procent zich aan. In absolute cijfers liggen de aantallen 'buitenlandse kiezers' dit jaar wel hoger. Alles samen staan in Vlaanderen 4.787.500 kiezers geregistreerd.

Brussel telt 613.873 kiezers, van wie 26.150 ingeschreven EU-burgers (13,57 procent) en 8.022 ingeschreven niet-EU-burgers (15,47 procent), terwijl in Wallonië sprake is van 62.465 EU-burgers (27,24 procent) en 6.229 niet-EU-burgers (19,30 procent). Het Waals Gewest telt in totaal 2.565.325 kiezers.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S