Lagere drempel voor sociale huur

Lagere drempel voor sociale huur

Freya Van den Bossche. Foto: blg

Minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) wil de inkomensgrenzen voor sociaal huren optrekken en zo gettovorming tegengaan.

Vandaag komen mensen met een job amper nog in aanmerking voor een sociale huurwoning. Wie een job aanvaardt als poetshulp, grafdelver of straatveger – een job met 1.300 euro netto – overschrijdt al de inkomensgrens. Dat is een enorme werkloosheidsval. Wie een laaggeschoolde job aanvaardt, wordt daarvoor gestraft met een schrapping van de wachtlijst voor een sociale woning en moet op zoek naar een (duurder) onderkomen in de privésector.

Minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) wil de inkomensgrenzen daarom met dertien procent optrekken, zodat alleenstaanden met een jaarinkomen tot 22.387 euro in aanmerking komen, tegenover 19.796 euro vandaag. Voor samenwonenden gaat de grens van 29.694 naar 33.580 euro. Daardoor zouden de laagste tien procent inkomens in heel Vlaanderen in aanmerking komen voor een sociale woning.

Van den Bossche gaat verder dan het Vlaamse regeerakkoord, dat alleen de inkomensgrenzen in de centrumsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel met tien procent wil optrekken. De minister denkt dat ze haar collega's kan overtuigen om haar daarin te volgen.

De hogere inkomensgrenzen moeten niet alleen de werkloosheidsval dichten, maar moet meteen ook zorgen voor een betere sociale mix in sociale woonwijken, waarin werkende mensen meer en meer een uitzondering worden. ‘Met de huidige inkomensgrenzen scheppen we getto's, waar alleen nog mensen zonder een job wonen. Dat is slecht voor de betrokkenen en is dodelijk voor het maatschappelijk draagvlak van sociale huisvesting', zegt Van den Bossche.

Ze beseft dat de lagere drempel voor een sociale huurwoning ook de wachtlijsten voor die woningen zal doen toenemen. ‘Dan weerspiegelen ze tenminste de werkelijke nood aan sociale woningen', antwoordt ze. ‘Het is geen oplossing om de wachtlijsten kunstmatig klein te houden. Bovendien hebben mensen die meer dan vijf jaar wachten op een sociale woning, nu al recht op een premie als ze in de privésector huren.'

Tegen 2020 wil de Vlaamse regering 43.000 sociale huurwoningen bouwen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees