‘We willen jongeren een thuis geven'

Sint-Elisabeth opent nieuw woonproject

Sint-Elisabeth opent nieuw woonproject

Voorzitter Kamiel Van Hooydonk, burgemeester Jaak Fransen en directeur Eric Linsen stellen het nieuwe huis van Sint-Elisabeth voor. Foto: kvh

Overpelt -

In de Akkerstraat in Overpelt werd een nieuw woonproject van Sint-Elisabeth geopend. Het begeleidingscentrum stapt af van de grote internaten.

Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth, waar onder andere kinderen en jongeren met een lichte mentale achterstand en gedrags- en emotionele stoornissen opgevangen worden, wil de jongeren voortaan nog meer een echte thuis geven. ‘Het geeft een heel ander gevoel wanneer je in een huis in de rij woont dan in een groot gebouw op de campus', zegt algemeen directeur Eric Linsen. Het huidige internaat op de campus in Wijchmaal is aan vernieuwing toe. En daarom besloot het bestuur om kleinere woonentiteiten in te richten.

Het huis in de Akkerstraat in Overpelt biedt onderdak aan achttien jongeren. Het huis is opgedeeld in drie units van vijf kamers en drie studio's waar jongeren zich voorbereiden op de stap richting maatschappij en zelfstandig wonen. Het project kost in het totaal twee miljoen euro.

‘We kozen ervoor om een huis te bouwen in een woongebied. Dit moet de integratie bevorderen. De jongeren kunnen vanaf hier met de fiets naar school, of er is goed busvervoer in de buurt.' De buren stonden in eerste instantie wat huiverig tegenover de komst van het kleine internaat. ‘Dat is logisch, want ze weten niet wat ze mogen verwachten', zegt voorzitter Kamiel Van Hooydonk. ‘We hebben hen van in den beginne goed geïnformeerd en uitgenodigd bij de eerste steenlegging, de opening en we zijn van plan om nog een burendag te organiseren. Tot vandaag zijn er nog geen negatieve reacties gekomen.'

Deze nieuwe woonvorm voor probleemjongeren wordt geprezen door Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Zijn kabinetsmedewerker Rietje Pauwels was aanwezig op de opening en moest het begeleidingscentrum nadrukkelijk danken van de minister. ‘Het begeleidingscentrum engageert zich telkens opnieuw voor deze jongeren die een grotere ondersteuning nodig hebben en het centrum durft verder te kijken dan de eigen campus', zegt de kabinetsmedewerker.

Binnenkort zal bovendien gestart worden met twee nieuwe projecten. Ook in Neerpelt wordt een woning gebouwd waar achttien jongeren opgevangen worden. In Eksel, op de site van het nieuwe woonzorgcentrum, zal Sint-Elisabeth een tehuis bouwen voor zwaar zorgbehoevende volwassenen met een mentale handicap.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio