Al vier jaar geen uitkering door meningsverschil met VDAB

Werkloze ‘ziek’ verklaard zonder medisch attest

Werkloze ‘ziek’ verklaard zonder medisch attest

Steven Steurs wil werken maar door een meningsverschil met VDAB lukt dat al zeven jaar niet. Foto: tab

Aarschot/Heist-op-den-Berg -

Steven Steurs, een werkloze man uit Aarschot, krijgt al vier jaar geen uitkering omdat hij weigert mee te stappen in een begeleiding voor personen met een arbeidshandicap. De man werd door VDAB ‘ziek’ verklaard zonder medisch attest.

Honderden sollicitatiebrieven heeft hij de afgelopen 7 jaar geschreven. Op enkele beleefde bedankbriefjes na, kreeg Steven Steurs uit Aarschot naar eigen zeggen nooit een antwoord. Sinds hij de schoolpoort achter zich heeft dichtgetrokken in 2006, heeft hij nog geen dag gewerkt. ‘Nochtans heb ik me ook kandidaat gesteld voor functies beneden mijn niveau’, zegt Steven die zijn studies Criminologie niet afmaakte. De zoektocht naar werk liep al niet van een leien dakje. Door een dispuut met VDAB lijkt zijn situatie uitzichtloos.

Zoals elke werkzoekende schreef Steurs zich in bij VDAB. Een job bij de Vlaamse of Brusselse overheid of bij een advocatenkantoor zag hij wel zitten. Op een grauwe dag in november 2009 werd hij uitgenodigd voor een gesprek in de werkwinkel in Heist-op-den-Berg, de gemeente waar Steurs tot een tijdje geleden woonde. ‘Tijdens dat interview schoof de consulente mij een document van GTB, een dienst die personen met een arbeidshandicap begeleidt, onder de neus’, zegt de man. ‘Ik kreeg te horen dat langdurige werklozen vermoedelijk met een medische problematiek kampen. Maar er is met mij niets aan de hand. Bovendien ben ik nooit medisch onderzocht. En toch krijg ik de stempel van een persoon met een arbeidshandicap. Die brief heb ik alvast verbrand’, zegt hij.

Toen hij vorig jaar van Heist naar Aarschot verhuisde, ging hij een tweede keer op gesprek, dit keer in de lokale werkwinkel. Een job viel niet in de bus, wel een tweede GTB-brief. ‘Ik begin te geloven dat VDAB over een voor mij onbekend medisch dossier beschikt hoewel ik al sinds 1994 geen huisdokter meer heb. Ik heb hen dat laten weten’, zegt Steven.

‘Wij beschikken niet over een medisch rapport van meneer Steurs’, verzekert Jos Geuvens, regiomanager VDAB arrondissement Leuven. ‘Op basis van het interview en de vragenlijst heeft de psycholoog of psychologische assistent geoordeeld dat de eigen competenties van VDAB onvoldoende zijn om de betrokkene te helpen. Daarom hebben we meneer Steurs doorverwezen naar GTB. Bij gebrek aan overeenstemming over de aanbevolen aanpak ligt een oplossing moeilijk.’

‘Om bij GTB in begeleiding te komen, is een geldig medisch attest vereist’, aldus de Aarschottenaar. Omdat hij het GTB-document niet wilde tekenen, werd hij door de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) beschouwd als vrijwillige werkloze, waardoor hij geen recht heeft op een uitkering. ‘Al jaren leef ik op de kosten van mijn ouders. Bij gebrek aan geld moet ik niet denken aan hobby's op uitstappen’, aldus de dertiger.

Ten einde raad schreef hij twee brieven naar het Paleis. Daar kreeg hij wel gehoor, maar de diensten van voormalig koning Albert legden de zaak opnieuw voor aan de VDAB.

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio