Gemeente pleit voor meer efficiëntie

Bibliotheken verhuizen naar schoolgebouwen

Burgemeester Taylor in het Sociaal Huis, waar alle dienstverlening zal worden gecentraliseerd. Foto: dpw

Wichelen -

‘Meer door minder’: dat is de leuze van het bestuur voor de meerjarenplanning. Een belastingverhoging komt er niet, maar de blauwe bestuursploeg pleit voor meer efficiëntie op alle vlakken. Projecten die in de steigers staan worden allemaal afgewerkt.

‘De personenbelasting gaat niet omhoog en ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd’, zegt burgemeester Kenneth Taylor (SAMEN) over de meerjarenplanning van Wichelen. ‘We houden ons personeelsbestand op peil. Dat kan doordat we nooit blind té veel mensen hebben aanvaard. De dienstverlening zal worden uitgebreid en meer op maat van de burger zijn. We willen meer door minder. We spreken een deel van onze spaarpot aan. Zo bouwen we onze schulden af. Maar we houden een pot van 6 miljoen over.’

Efficiëntie

Het bestuur voerde al een grondige analyse van de interne werking uit en streeft naar meer efficiëntie. ‘Er komt een nieuwe interactieve website en een e-loket. We willen een mobiele bevolkingsdienst aan huis voor niet-mobiele mensen. De bevolkingsdiensten in Serskamp en Schellebelle verdwijnen: iedereen zal in het Sociaal Huis terecht moeten.’

Het patrimonium wordt geoptimaliseerd. ‘De bibliotheken van Wichelen en Serskamp willen we onderbrengen in de lokale scholen’, zegt Taylor. ‘Door digitalisering moeten de openingsuren flexibeler kunnen. De bib van Schellebelle zal worden uitgebreid, we palmen daarvoor de wijkpost van de politie in. De politie verhuist naar het Sociaal Huis, waar nu de bib zit.’

Gaat Wichelen beknibbelen op investeringen? De burgemeester gaat er prat op dat alle projecten die in de steigers staan, worden opgevolgd. Zo zijn de plannen voor een promenade en een dorpsplein aan de Schelde, tegenover het Sociaal Huis, in ontwikkeling.

Ook de renovatie van de pastorijen van Schellebelle en Serskamp blijven op het programma. De plannen en het subsidiedossier voor een veilige fietsverbinding tussen Schellebelle en Wichelen zijn in opmaak.

Het plein aan den Anker in Serskamp zal worden verfraaid en moet aansluiten bij 't Ankerpunt. Aan de Aard in Schellebelle komt een nieuwe rotonde, met een boom in het midden en laadpalen voor elektrische fietsen om het pleintje aantrekkelijker voor toeristen te maken. Het containerpark wordt, net als de KMO-zone, verder uitgebreid.

Kwaliteitsvol onderwijs blijft een aandachtspunt. De inplantingsproblemen van de sporthal zijn gekend. Een oplossing moet gevonden worden.

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio