Dit is een exclusief artikel voor jou.
Dit exclusieve artikel lezen? Doe het gratis >

Groen in het verweer tegen schietstand Tir der Kempen van Frans Peeters

Lieve Snauwaert (Groen) dient een klacht in tegen uitbater wegens “bedreigingen”

Groen in het verweer tegen schietstand  Tir der Kempen van Frans Peeters

Frans Peeters aan de slag op zijn gemoderniseerde schietstand. Foto: jdw

Noorderwijk -

De partij Groen verklaart de oorlog aan de uitbreiding van de schuttersactiviteiten in schietstand ‘Tir de Kempen’ in Noorderwijk. Daar kreeg voormalig olympisch medaillewinnaar Frans Peeters de officiële toelating om zijn kleiduifschietstand meer te exploiteren.

Het zit er bovenarms op tussen Groen en Frans Peeters, de man die van de olympische spelen van 1988 in Seoel een bronzen medaille naar huis bracht. Raadslid Lieve Snauwaert van Groen zegt bovendien dat ze bedreigd werd door Peeters en diende een klacht in bij de politie.

De heisa gaat over de uitbreiding van Tir der Kempen. “Boven de hoofden van de burgers werd beslist om lawaaihinder van geweerschoten in de vrije tijd toe te laten. De bevolkingsdichtheid in Vlaanderen laat dat niet toe”, meent Groen. De partij stoort zich eraan dat Tir de Kempen – de enige schietstand in Vlaanderen met een milieuvergunning tot 2029 – nu nog mag uitbreiden.

“Die gebruiksuitbreiding stijgt met 58 procent van 684 uur naar 1.188 uur per jaar. Bij het aantal zondagen is de stijging 300 procent: van 10 naar 30 zondagen per jaar”, telde Groen uit. “Een kleine rekensom leert dat dit 1.188.000 schoten per jaar zijn, omdat tijdens ‘exploitatiedagen’ minstens duizend schoten per uur de lucht in gaan. Rustig in de tuin of op het terras zitten kan niet meer. De duizenden schoten bezorgen geluidsoverlast. Vooral in het verlengde van de schietrichting naar de woonkernen Noorderwijk en Morkhoven. Niettegenstaande geluidsoverlastmaatregelen is er nog steeds overlast voor alle inwoners van Noorderwijk, Morkhoven en de aanpalende gemeenten Oosterwijk, Olen, Voortkapel. Dat terwijl IOK daar in de buurt 200 woningen gaat verkopen aan jonge gezinnen”, fulmineert Lieve Snauwaert. “Wij stellen voor dat Sport Vlaanderen geschikte locaties zoekt, want de uitbreiding is nefast voor de lichamelijke en psychische gezondheid van de omwonenden.”

“Al het nodige gedaan”

Schepen van Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening Mien Van Olmen (CD&V) wijst op de lange geschiedenis van de schietstand in Noorderwijk: “35 jaar geleden was daar al een schietstand. Die was stedenbouwkundig niet in orde, maar werd gedoogd. Na een verontrustend rapport uit 2005 over bodemverontreiniging kwam er een regularisatie, een bestendiging van de bestaande toestand. Het bedrijf kreeg op die manier in 2009 rechtszekerheid, er waren toen geen bezwaren of weerstand van omwonden.”

Nadien kreeg het bedrijf een milieuvergunning en de stad en Peeters spraken een stappenplan af. Peeters investeerde in geluiddemping naar de moderne normen en zorgde voor een geluidsbuffer. Er gingen daar twee geluidstudies aan vooraf en een bodemonderzoek wees uit dat er toch niet gesaneerd moest worden, omdat er geen risico voor de omgeving was.

Mien Van Olmen: “Het schieten brengt enige hinder met zich mee, maar de exploitant heeft alles gedaan wat de overheid vroeg. De hinder voor de omgeving is zo veel mogelijk beperkt.”

“Verdraagzaamheid”

Twee gemeenteraadsleden van de CD&V, Patrik De Cat en Ludo Van Den Broeck, die allebei in Noorderwijk en binnen ‘hoorafstand’ van de schietstand wonen, vallen de schepen bij. “Groen laat uitschijnen dat de hele Noorderwijkse bevolking tegen Tir der Kempen is, maar dat is helemaal niet het geval”, zegt Patrik De Cat. “Ik woon al 44 jaar op 800 meter van de schietstand. Wij hebben daar geen last van en zijn psychisch nog redelijk in orde. Het is als wonen naast een spoorweg: je hoort die treinen op de duur niet meer. Het zijn zij die nog niet lang in Noorderwijk wonen, die nu protesteren. Voor mij is dat een kwestie van verdraagzaamheid. Wat er al 50 jaar is, mag er blijven.”

Ludo Van den Broeck deelt die mening: “Ik woon op een kilometer afstand. Ik hoor ze schieten, maar het stoort met niet. Ook van mijn zes kleinkinderen die allen in de buurt wonen, hoor ik geen reclamaties. In een landelijk gebied rijden de boeren met mest uit en dat ruik je ook. Straks, als de maïs wordt geoogst, horen we die tractoren ook ’s nachts rijden. ”

“Mijn gedacht gezegd”

Frans Peeters zelf wil aan de hele heisa niet veel woorden vuil maken. Alleen op de beschuldiging dat hij Lieve Snauwaert heeft bedreigd wil hij reageren: “Bedreigd? De groenen bedreigen mij al 15 jaar. In de buurt hier is er niet een iemand tegen de schietstand. Ik heb die mevrouw helemaal niet bedreigd, ik heb mijn gedacht alleen wat harder gezegd. Waar komt die madam, die in het centrum van Herentals woont, zich hier eigenlijk mee moeien?”

Het beste van Enkel voor abonnees