Abortus kost amper 2,90 euro

ANTWERPEN - Een zwangerschap vroegtijdig laten afbreken voor 2,90 euro? Het kan in het Dr. Willy Peers Centrum in Antwerpen. Dat een abortus goedkoper is dan de pil zorgt voor enige verbazing.

In alle centra die aangesloten zijn bij de koepelorganisatie CCNAC (Centrale Coördinatie van de Nederlandstalige abortuscentra), zoals het Dr Willy Peers Centrum, bedraagt de prijs voor de ingreep 2,90 euro. Een patiënte betaalt 1,45 euro voor het vooronderzoek en nog eens hetzelfde bedrag voor de ingreep en de nacontrole. Het RIZIV dekt de overige kosten. Let wel, alleen vrouwen die een ziekteverzekering hebben, betalen zo weinig. De niet-verzekerden betalen 250 euro voor de ingreep.

Voor een abortus kan je ook in sommige ziekenhuizen in Antwerpen terecht. In het Labyrinth, het centrum voor zwangerschapsonderbreking van het St. Erasmusziekenhuis in Antwerpen, kost de ingreep ongeveer 50 euro. Ook hier zijn het de vrouwen met een ziekteverzekering die het lage sociale tarief betalen, de anderen betalen 500 tot 600 euro.

,,In vergelijking met de prijs van de pil is 2,90 euro belachelijk laag, maar de psychologische belasting bij het nemen van de beslissing is wel heel zwaar", verzekert Veerle Meurs, coördinator van het Dr. Willy Peers centrum ons.

,,Daarom gaat aan elke aanvraag psychosociale begeleiding vooraf. Ook andere oplossingen zoals adoptie of pleegzorg komen aan bod. De hulpverleners zoeken gepaste anticonceptie voor de toekomst. Ook na de ingreep geven hulpverleners ondersteuning."

,,Vrouwen uit alle lagen van de bevolking zoeken hun toevlucht tot ons centrum", legt coördinator Veerle Meurs uit. ,,We helpen zowel kansarmen als dokters en advocaten. Moeders die pas bevallen zijn en vijftigers, die kampen met het premenstruele syndroom, wenden zich het meest tot ons. Zij menen verkeerdelijk dat ze niet vruchtbaar zijn. Een ongelukje is gauw gebeurd. Tienermoeders vormen maar een klein onderdeel van de patiënten."

Pil of operatie

Tot zeven weken na de bevruchting kan een vrouw kiezen voor een abortuspil. Nadien is enkel nog een operatie mogelijk. In het Dr. Willy Peers Centrum verdooft de dokter enkel de baarmoederhals. Dat is veiliger dan een volledige narcose en de patiënten beleven de ingreep bewust. Het ziekenhuis voert enkel abortussen uit onder volledige narcose. Deze werkwijze is minder pijnlijk en volgens hen psychologisch minder belastend.

Volgens Geert De Mayer, medewerker van Labyrinth, is het aantal abortussen dat plaatsvond in het St. Erasmusziekenhuis zeker toegenomen. ,,De mensen springen nonchalanter om met anticonceptie. Ook de toename van buitenlanders in Antwerpen beïnvloedt dit cijfer. Vrouwen uit Afrika, Oost-Europa en China hebben soms al tien abortussen ondergaan. In hun geboorteland zijn geen voorbehoedsmiddelen te krijgen. Bij een ongewenste zwangerschap biedt abortus de enige oplossing."

,,Een andere verklaring voor de stijging is dat meer dokters zich houden aan de meldingsplicht. Een evaluatiecommissie verzamelt alle cijfermateriaal over alle ingrepen. Het aantal gynaecologen dat een zwangerschap voortijdig afbreekt in hun praktijk zonder die aan te geven, daalt.

Abortus of euthanasie

Belgische vrouwen die na veertien weken zwangerschap toch nog een abortus verkiezen, kunnen niet meer in België terecht en trekken naar Nederland, waar de ingreep toegelaten is tot 22 weken. In Engeland is een zwangerschapsonderbreking zelfs toegelaten tot zes maanden.

Geert De Mayer vraagt zich luidop af of dat eigenlijk geen euthanasie is. In België kan een abortus na veertien weken enkel wanneer het leven van de moeder in gevaar is of als de baby ernstige afwijkingen vertoont. ,,We gaan er in België niet losjes over. Een ethische commissie buigt zich over elke aanvraag afzonderlijk."

België heeft het laagste abortuscijfer van de hele wereld. Dankzij de beschikbare anticonceptie, een goede voorlichting en psychosociale begeleiding scoren we beter dan onze buurlanden.

(EDA)

Dr. Willy Peers Centrum, Lange Gasthuisstraat 45, 2000 Antwerpen, 03/226.25.25.

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio