Kamphuis 't Haantje van ondergang gered

RUISELEDE - Het kamphuis 't Haantje en de parochiale feestzaal in de Brandstraat in Doomkerke gaan dankzij een opgerichte vzw een nieuwe toekomst tegemoet. De leden van de vereniging zetten zich vrijwillig in om het gebouw te renoveren en uit te breiden en het van een gewisse ondergang te redden.

Het kamphuis 't Haantje en de bijhorende feestzaal deden tot in 1976 dienst als jongensschool. De school werd omgevormd tot kamphuis en de parochiezaal deed dienst als ontmoetings- en feestruimte voor Doomkerkse verenigingen.

Het gebouw was in handen van de Tieltse dekenij en de pastoor gaf opdracht voor de noodzakelijkste onderhoudswerken.

,,De toestand van het gebouw werd echter zo schrijnend dat geen kampvergunning meer zou afgeleverd worden'', aldus Bernic Braet, Kurt Heldenbergh, Johan Deguffroy, Pierre Vandenheede en Marnix Van Daele. ,,Dat zou de definitieve ondergang van het complex betekenen.''

Deze rasechte Doomkerkenaren besloten om een vzw op te richten opdat dit onderdeel van het Doomkerkse patrimonium niet zou verloren gaan. ,,Deze gebouwen zijn voor Doomkerke immers altijd heel belangrijk geweest.''

Grondige aanpak

De Tieltse Dekenij schonk de gebouwen aan de vzw en architect Thierry Demeyer werd aangesproken. ,,De ruwbouw van het gebouw blijft behouden, maar alle ramen, deuren, goten, toiletten, vloeren en de verwarmingsinstallatie worden vervangen. Verder wordt de binnenkoer volledig overkoepeld, zodat de totale oppervlakte meer dan verdubbelt.'' De uitbreiding geeft de feestzaal straks een grotere capaciteit en zal ook toiletten voor personen met een handicap bevatten.

,,De grootste werken moeten tegen de zomer klaar zijn, want dan komen opnieuw jeugdgroepen logeren. We organiseren op 29 december een infoavond voor de bewoners. Ze kunnen er hun vragen kwijt en via een powerpointpresentatie geven we toelichting bij het project.''

(ICR)

Infoavond door de vzw Parochiaal Centrum Kamphuis 't Haantje op woensdag 29 december om 20 uur in de feestzaal van het parochiaal centrum, Brandstraat, Doomkerke.

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio