Vandaag start twaalfde internationale klimaatconferentie in Kenia

Aarde in gevaar

De laatste ijsbeer sterft. Foto: © AP

Op de twaalfde editie van de internationale klimaatconferentie van de VN proberen 6.000 afgevaardigden uit 189 landen een vervolg af te spreken op het Kyoto-protocol dat in 2012 afloopt. Verschillende gezaghebbende wetenschappers waarschuwen dat de aarde nog deze generatie een apocalyps wacht als we niet snel en drastisch de uitstoot van broeikasgassen terugdringen.

Hoewel het overleven van onze planeet op het spel staat, wordt van de klimaatconferentie in Nairobi geen echte doorbraak verwacht. De deelnemers schrikken er zelfs voor terug een datum voor de volgende conferentie af te spreken. De uitstoot van broeikasgassen - die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde - mag dan tussen 1900 en 2004 licht gedaald zijn in de industriële landen, tussen 2000 en 2004 werd opnieuw een verhoging genoteerd. Dat staat te lezen in een verslag van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

,,De industriële landen moeten meer inspanningen doen'', zegt Yvo de Boer van het UNFCCC. ,,Temeer daar de daling in de jaren negentig overwegend toe te schrijven is aan de economische instorting van het voormalige Sovjetblok, en niet aan maatregelen van het Westen."

200 miljoen milieuvluchtelingen

De alarmerende vaststelling van de UNFCCC komt bovenop het rapport van Sir Nicholas Stern, voormalig president van de Wereldbank en economisch adviseur van de Britse regering. ,,Als er niet snel meer gedaan wordt tegen de klimaatveranderingen, zal de mondiale economische groei met zeker een vijfde afnemen. Dat betekent een kost van 5.500 miljard euro'', waarschuwt de topeconomist.

Bij een ongewijzigd beleid wachten ons volgens Stern grote watertekorten, een immens verlies aan planten- en diersoorten en grote schade aan de landbouw. Ook zouden er wereldwijd zo'n 200 miljoen milieuvluchtelingen bij komen. Stern berekende dat alle landen zeker één procent van hun bruto nationaal product moeten besteden aan maatregelen tegen de gevolgen van het versterkte broeikaseffect. Een derde rapport, van het Britse Institute for Public Research (IPPR), vindt dat Stern nog niet ver genoeg gaat.

Pijlen op de VS

Hoewel deze drie recente rapporten stuk voor stuk een catastrofe voorspellen, verwachten waarnemers geen echte doorbraak in Nairobi. Het beste dat er uit de bus kan komen, is dat er wat vooruitgang wordt geboekt in het opstellen van nieuwe streefdoelen voor later. ,,Er resten ons nochtans slechts tien jaar om het tij te doen keren, en dat zal zeer grote inspanningen vragen'', zegt Simon Retallack van IPRR.

De Europese landen zullen vooral proberen de Verenigde Staten te overhalen om minstens de Kyoto-norm na te leven. Washington weigert dat omdat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen te veel jobs zou kosten. Het rapport van Stern, dat voor een nieuwe economische crisis zoals in de jaren dertig waarschuwt, maakt misschien indruk.

Het is de eerste keer dat een klimaatconferentie in zwart Afrika wordt gehouden, waar de gevolgen van de klimaatsveranderingen wel eens catastrofale gevolgen kunnen hebben. Veel Afrikaanse deelnemers aan de conferentie zullen zich dan ook niet als veroorzaker maar eerder als slachtoffer aangesproken voelen.

Meest Gelezen

ENKEL VOOR ABONNEES

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees