Stadskanker na tien jaar leegstand eindelijk verkocht aan projectontwikkelaar

Nieuwe toekomst voor Loretteklooster

MECHELEN - Het Loretteklooster in de Begijnenstraat, dat al meer dan tien jaar staat te verkommeren, krijgt eindelijk een nieuwe bestemming. Projectontwikkelaar Kumpen uit Hasselt heeft het gebouw aangekocht en wil op de site een modern wooncomplex realiseren met appartementen en lofts. ,,De werken moeten nog dit jaar van start gaan", zegt schepen van Stadsvernieuwing Jowan Lamon (Groen!).

Het Loretteklooster kwam meer dan tien jaar geleden leeg te staan nadat de kloosterorde was uitgestorven en de Loretteschool opging in het Scheppersinstituut. Het complex werd aanvankelijk aangekocht door een NV die er een ouderlingenhome in wilde onderbrengen, maar die plannen gingen niet door. Drie jaar geleden zette de eigenaar het klooster en de aanpalende gebouwen opnieuw te koop.

Verscheidene projectontwikkelaars toonden interesse voor de strategisch gelegen site, in het hartje van de stad, maar knapten af op de hoge vraagprijs (twee miljoen euro) of de architecturale beperkingen van het kloostergebouw. De voormalige kloostercellen zijn immers te klein om er appartementen in onder te brengen. De Groep Kumpen uit Hasselt heeft na rijp beraad en een reeks ontwerpstudies nu toch besloten het gebouw aan te kopen.

,,De projectontwikkelaar zoekt nog een partner voor cofinanciering, maar de plannen zijn al heel ver gevorderd", zegt schepen Jowan Lamon. ,,Het kloostergebouw blijft integraal bewaard. De gangen en vertrekken worden uitgebreid en omgevormd tot moderne appartementen en lofts. Het schoolgebouw in de Drabstraat is historisch niet waardevol en wordt wellicht afgebroken."

Monumentenzorg

Het Sweert, het geheel van drie aanpalende monumenten in de Melaan die ook deel uitmaken van de site, vormt nog wel een probleem. De discussie met Monumentenzorg over het al dan niet behouden van de woningen, is nog niet beëindigd.

,,Er moet snel een beslissing vallen in die kwestie. We kunnen niet nog eens een half jaar palaveren voor er iets beweegt", zegt Lamon. ,,Voor de realisatie van een ondergrondse parking vormen de ruïnes in elk geval een hinderpaal. Onze voorkeur gaat uit naar dat plan omdat de binnentuin dan kan omgevormd worden tot een aantrekkelijke publieke ruimte, eventueel met horecaterras, en niet als parking voor de bewoners moet fungeren."

De schepen hoopt dat het stadsbestuur snel een bouwvergunning kan afleveren, zodat de werken nog dit jaar kunnen starten. Met de herwaardering van het Loretteklooster is Mechelen een gigantische stadskanker armer.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio