Indien mogelijk, laad een hi-res foto op. Zo vergroot je jouw kansen om in onze weekendkrant te verschijnen.

Wedstrijdreglement 'Zomerfoto 2011'

De wedstrijd 'Zomerfoto' wordt georganiseerd door Het Nieuwsblad en loopt van donderdag 30 juni 2011 tot en met zaterdag 27 augustus 2011. We hebben daarvoor het volgende reglement opgesteld. Wie deelneemt aan deze actie verklaart zich akkoord met onderstaand reglement en met elke beslissing van Het Nieuwsblad.

Artikel 1. Organisatie

Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd 'Zomerfoto'. Deze actie wordt georganiseerd door Het Nieuwsblad, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden, België.

Over het reglement wordt geen briefwisseling of telefoongesprek gevoerd. Het Nieuwsblad kan op elk moment wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op de desbetreffende website: www.nieuwsblad.be.

De fotowedstrijd 'Zomerfoto' is toegankelijk voor iedereen, met uitzondering van de personeelsleden en inwonende familieleden van Corelio. Corelio houdt zich het recht voor personen te weigeren tot deze wedstrijd.

In geval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op verzoek van de organisatoren, voor te leggen.

De meegedeelde persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in het adressenbestand van Corelio om de deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten.

Artikel 2. Wedstrijd

Verloop

De wedstrijd 'Zomerfoto' verloopt als volgt:
Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via www.nieuwsblad.be. Om deel te nemen, moet u zich registreren als gebruiker van deze website. Dit kan via de homepage www.nieuwsblad.be.

De opdracht van de wedstrijd

Vat het perfecte zomergevoel samen in één enkel beeld. Dat kan binnen vier categorieën: 'Strandpret', 'Kinderspel', 'Idyllische plekjes' of 'Vrolijke bende'. Je kan kiezen voor een origineel snapshot op een onverwacht moment op het strand , een gestileerd portret van kinderen, een verbluffend beeld van een idyllisch plekje, een spetterend beeld van vrienden, familie, buren, kortom mensen in actie, noem maar op. Hoofdzaak is dat het de jury verrast en dat het beeld een zomerse uitstraling heeft.

De wedstrijd loopt tijdens de zomervakantie. De foto's die de meeste stemmen behalen, maken kans op verrassende prijzen. Het is dus zaak om zo veel mogelijk stemmen te ronselen voor jouw foto.

Daarnaast gaan we tijdens deze periode ook op zoek naar de meest verbluffende beelden uit de reeks inzendingen. Elke twee weken kiezen we de beste foto's uit om die te publiceren in onze weekendkrant van Het Nieuwsblad.

Deelnemen

De wedstrijd loopt van donderdag 30 juni 2011 om 0u tot en met zaterdag 27 augustus. Binnen die periode kunnen de bezoekers hun foto's opladen via www.nieuwsblad.be/zomerfoto. Zodra de wedstrijd is afgesloten, kunnen geen nieuwe beelden worden opgeladen.

Volg de richtlijnen voor het uploaden van digitale foto's die je op het uploadscherm vindt. Eén deelnemer kan maximum drie foto's plaatsen per week. Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij de maker van deze foto is en er alle rechten op bezit, en dat de foto (of gelijkaardige foto's uit dezelfde reeks) nog niet eerder werd gepubliceerd of bekroond.

Als er een persoon of personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de deelnemer door de deelname dat hij/zij de toestemming van deze persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren. De deelnemer zal Corelio vrijwaren van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover.

De organisatoren hebben het recht om ongepaste foto's te verwijderen. Dit kan op eigen initiatief of na klachten van bezoekers.

Foto's worden zeker verwijderd als:
- Ze niet bij het thema 'Zomerfoto' aansluiten of de subcategorie
- Ze aanstootgevend zijn.
- Afgebeelde personen geen toestemming hebben gegeven voor publicatie.

Deze lijst is niet uitputtend. Op het verwijderen van beelden is geen verhaal, er hoeft geen motivering voor worden gegeven en er wordt niet over gecommuniceerd.

Na het opladen van de foto's kunnen lezers voor hun favoriet stemmen. Eén persoon kan geen twee keer voor dezelfde foto stemmen, maar mag wel onbeperkt één stem uitbrengen voor verschillende foto's.

Meerdere stemmen op korte tijd voor dezelfde foto en vanaf hetzelfde IP-adres worden niet geteld, waardoor het mogelijk is dat sommige stemmen van personen op hetzelfde netwerk (bijvoorbeeld collega's op het werk) verloren gaan.

Prijzen

De organisatie kan foto's elimineren als er aanwijzingen zijn van misbruik.

Prijzenpot

Op het einde van elke periode, krijgen de deelnemers van de wedstrijd met de meeste stemmen in elke categorie een van de prijzen. De winnaars worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Er zijn 4 speelperiodes:
Periode 1 van 30 juni tot 16 juli
Periode 2 van 17 juli tot 30 juli
Periode 3 van 31 juli tot 13 augustus
Periode 4 van 14 aug tot 27 augustus

Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. Er wordt maximaal 1 prijs toegekend per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

Artikel 3. geschillen

Door aan deze actie deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen.

De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

Druk-, spel-, zet-, elektronische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook voor Corelio.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten op dat gebied.


Meest bekeken

Afgelopen twee dagen

Meest gestemd

Afgelopen week