Forum

Debat

Lezersbrieven

  • donderdag 01 maart 2012, 14h42

Reacties

Meest Recent

Op 29 juni 2012 omstreeks 23:36, zei Philip Gaeremyn:

Magnette denkt als minister, denkt als PS'er, denkt als minister... Geen wonder dat het met dit land zo bergaf gaat als men telkens moet schipperen tussen de partijbelangen en die van het land. Als dan daar boos wordt op gereageerd door alle Vlaamse partijen tenzij de sp.a maar die had wellicht spreekverbod gekregen, is de PS dermate boos dat zelfs voetbalhooligans ongetwijfeld een beroerte hadden gekregen van de reacties vanop de arrogante PS-banken. De boodschap is duidelijk. De PS voelt zich de grootste niet alleen van het kleinste taalgedeelte maar van de hele Belgische zandbak. 'Ga naar huis' riep er zowaar eentje naar Jambon vooraleer die door Flahaut vlug de mond werd gesnoerd. Zeg dus niet dat ze geen Nederlands kennen die PS'ers. De reactie van Open-VLD en cd&v komt rijkelijk laat maar beter laat dan nooit. Ik hoop dat het incident blijft nazinderen tot er een einde komt aan dat mossel noch visgedoe binnen de regering en het misselijk makend gevit tussen rood en blauw...

Op 29 juni 2012 omstreeks 22:37, zei Rita-Maria Van de Perre:

Men kan nu blijkbaar 2x stemmen, zonder dat erop komt U heeft reeds gestemd! Ik heb gisteren gestemd voor een posting en nu lukt het opnieuw!

Op 29 juni 2012 omstreeks 22:12, zei Rita-Maria Van de Perre:

Ik zou eens graag een rustig NON-Europa weekend hebben en non-poltiek Belgie. Is dat mogelijk???

1 reacties

Op 30 juni 2012 omstreeks 02:13, zei Michel Van Limbergen:

Wishful thinking.

Op 29 juni 2012 omstreeks 18:55, zei Isidore Julliani:

Roeselare. Het pesten van een 13-jarig meisje. Op het artikel zelf kan men niet meer reageren. Wat daar gebeurd is heb ik op een ingekort filmpje kunnen zien. Het tard alle verbeelding. Wie in de fout ging kan men zo zien. Dergelijk grut moet men onderbrengen in een verbeteringskamp. Daarbij denk ik aan leegstaande militaire kazernes, toen wij ter tijde een strenge opleiding kregen en leerden hoe wij, mannen samen moesten leven en elkaar helpen. Ja, drill was dagelijkse kost, ook door het modder krijpen en na 2 uur er weer piekfijn er moesten uitzien, zoniet waren er straffen uitgedeeld en in het erstig geval, cachot maw gevang. Wel dat het men nu doet met die pesters. Jongens in een kazerne en meisjes in een andere, dus appart. Die pesters zouden wat meemaken zeker. Alleen het zou een heropvoeding zijn die in deze leefmaatschappij dringend nodig is.

4 reacties

Op 29 juni 2012 omstreeks 21:55, zei Ludo Corstjens:

In het leger pesten ze meer dan in een school. Met deze weet dat in een school het om kinderen gaat en bij het leger om volwassenen.

Op 29 juni 2012 omstreeks 21:57, zei Michel Van Limbergen:

Met een school die reageert met een Pontius Pilatus reactie wordt al gaauw duidelijk dat het pesten het failliet van de maatschappij betekent. Preventief optreden dan moet je achteraf niet hard optreden.

Op 29 juni 2012 omstreeks 22:11, zei Rita-Maria Van de Perre:

Ja Isidore, het is te erg voor woorden wat dit meisje (slachtoffer) heeft moeten doorstaan en al doorstaan heeft. Die pestkop moet een flinke straf krijgen, zodat het haar zal vergaan om ooit nog eens te pesten en ook aan andere pesters moet dit een voorbeeldstraf zijn! Wat een trauma kan dit meisje al niet opgelopen hebben? Prettig weekend.

Op 29 juni 2012 omstreeks 22:39, zei Guy vanhoutte:

Ik heb het al eens gezegd: legerdienst weer invoeren, ook voor vrouwen. 6 maand. En gewetensbezwaard, 6 maand in afrika. Als ge eens wilt lachen: bloggen.be/nieuwe_naam4/

Op 29 juni 2012 omstreeks 18:09, zei Jozef Schoutens:

Heb vandaag de intrest, van mijn spaarrekening (schamele) gehaald!!! Er was 40 EURO minder, dan verleden jaar!!! Weer een bewijs, dat de politiek, goed bezig is!!! In OKTOBER, ben ik dit, nog niet vergeten!!!

1 reacties

Op 29 juni 2012 omstreeks 21:51, zei Ludo Corstjens:

Hoeveel was de intrest in totaal?

Op 29 juni 2012 omstreeks 16:44, zei Redgy Declercq:

Een 60-jarige vrouw kreeg als eerste in ons landeen boete wegens dragen nikab in het openbaar (Charleroi). Tot daar toe: prima. Maar: 'ze gaat tegen het vonnis in beroep'!? Hoe kan je nu beroep aantekenen tegen een “wet”? Een wet is een wet en dient gevolgd te worden door iedereen, punt uit. Dat beroep zou onontvankelijk moeten verklaard worden, eigenlijk zou de kans om beroep aan tekenen niet eens mogen bestaan in zo’n geval(len). Dat men ten allen tijde herkenbaar moet zijn op de openbare weg is volgens toch volkomen normaal? Ik mocht het eerder niet zeggen, maar wees eerlijk: iedereen kan zo’n nikab aantrekken, ook een niet moslima, en men kan daar heel wat ‘onfrisse’ zaken mee uithalen ook, toch!?

1 reacties

Op 29 juni 2012 omstreeks 22:13, zei Rita-Maria Van de Perre:

Het lef van zulke mensen ten top!! Alles moet gepermitteerd zijn voor ze, ze staan boven de wet, denken ze toch!

Op 29 juni 2012 omstreeks 16:17, zei jan verduren:

Niettegenstaande het de laatste schooldag is toch nog twee nieuwe Nederlandse woordjes geleerd. Folder lidl: Kippendijen(kippenbillen of populair kiekebillen)Colruyt:Binnenhuiskatten. Je ziet het is niet allemaal kommer en kwel.

2 reacties

Op 29 juni 2012 omstreeks 19:00, zei Isidore Julliani:

Heb je dat nu echt gevonden. Wel dat zijn woorden die al lang bestaan. Dus staat ge wat ten achter met uw Vlaams.

1 reacties

Op 29 juni 2012 omstreeks 23:40, zei Guy Vanooteghem:

Maar ik heb toch nooit door de modder moeten krijpen in het leger.

Op 29 juni 2012 omstreeks 22:32, zei Jef Pirra:

Kippetjes hebben mooie dijen! En een lekker kontje.

Op 29 juni 2012 omstreeks 15:57, zei Philip Gaeremyn:

Debatten moeten niet in de media gevoerd worden maar in het parlement. Prachtig! Waarom bestaan er dan dingen als Villa Politica en andere 'duidingprogramma's'? En wat heet debatten voeren in het parlement? De meerderheid stelt vragen en krijgt antwoorden ter meerdere eer en glorie van haar regeringsploeg want geef toe, wat zich gisteren afspeelde is eerder uitzondering dan regel, terwijl de minderheid de gulden middenweg zoekt tussen met modder gooien, de clown uithangen of in het beste geval propaganda voor de eigen winkel maken. Voor mijn part mag juist het omgekeerde gebeuren. Voer de debatten in de media en gebruik desnoods dat derde vrt-net om parlementaire zittingen integraal uit te zenden zonder samenvattingen voor randdebielen of 'deskundige' commentaren van bvb. een Devos die er gisteren op wees dat het er op zat. Precies of je daar naast kon kijken! Of laat wekelijks de voorzitters aan het woord en schaf het parlement af. Hoeft niemand zich nog in dat circus druk te maken...

1 reacties

Op 29 juni 2012 omstreeks 19:28, zei Isidore Julliani:

Philip, toen ik jaren geleden ambtenaar was en ook secretaris was van een commisie en het verslag moest maken, was dit voor niemand zichtbaar tot de volgende vergadering het verslag werd hen toegestuurd. Vanwege de oppositie kreeg ik regelmatig kritiek, nu ja, dat is normaal, want hun stomme tussenkomsten die van generlei belang hadden noteerde ik niet. Zonder commentaar van mijnentwege viel toch alles in zijn plooitjes. Wanneer ik de politieke mentaliteit van over 50 jaar moet vergelijken met nu, neen mij niet gezien. Al heb ik wel de evolutie gekend en werd zo erg dat ik er afwezig bleef. Ik was toen niet zover meer van pensioen na meer dan 42 jaar dienst.

1 reacties

Op 29 juni 2012 omstreeks 22:13, zei Judo Van Mol:

Dat was te denken dat jij een tiran was die de oppositie niet eens aan het woord liet komen. En daar ben je dan nog fier op ook zeker ?

Op 29 juni 2012 omstreeks 12:58, zei Philip Gaeremyn:

Waarom liet Alexander zoon van Herman nu ook weer precies de regering Leterme een doodsmak maken? Juist. Omdat het sinds Guy de fakkel van een door de dioxinecrisis afgevoerde Jean-Luc overnam, die zich dat tussen haakjes ondertussen nog geen seconde heeft beklaagd, het tussen Vlaams blauw en Franstalig rood altijd van dat is geweest. Gebakkelei over iedere letter in een tekst en over en weer dreigen de regering te laten vallen. Kortom continu ambras tussen de peuters die Guy in zijn zandbak had verzameld. Uiteindelijk kon Herman niet verhinderen dat Alexander een stekker vastkreeg tot groot jolijt van buddy Vincent en groot ongenoegen van de rest. Alexander blies nagenoeg krek dezelfde regering nieuwe adem in en wat blijkt? Magnette zet zijn kwebbel open en het grote triumviraat van vroeger De Gucht, Verhofstadt en Dewael schieten op de PS dat het pijn aan de ogen doet. Tot overmaat van ramp toont ook nu Vincent nu nog zijn kuren. Straks trekt Herman er nu zelf de stekker uit...

1 reacties

Op 29 juni 2012 omstreeks 19:40, zei Isidore Julliani:

Ik zal kort en bondig antwoorden. Het was toen Paars, welnu de huidige federale regering is nog altijd Paars al moet ik aan toevoegen dat ze versterkt werden door Vlaamse verraders die zich CD&V noemen.

Op 29 juni 2012 omstreeks 12:30, zei Michel Van Limbergen:

Wie wil nog geloven dat er iets te bereiken valt met de traditionele partijen? De federale regering ruzie, de Vlaamse regering ruziet en een oplossing is er niet. Tewerkstelling? Een OCMW oplossing die geen zoden aan de dijk zal zetten en hopen belastinggeld zal kosten. Energie? Vandaag zo en morgen zo, een kat in een zak is niet zo wispelturig. Fraude? De grootste fraudeurs zijn zij die het zogezegd bestrijden. Begroting? Wishful thinking. Het wordt er niet beter op. en die lui moeten ons de weg tonen? Van zulke clowneske vertoningen krijg ik de slappe lach van. Of zijn het stand-up comedians?

2 reacties

Op 29 juni 2012 omstreeks 16:21, zei Jean Bly:

Gelukkig maar dat het in de Vlaamse regering allemaal veel beter gaat !

1 reacties

Op 29 juni 2012 omstreeks 17:31, zei Michel Van Limbergen:

Zo gauw als de SPA weg is, dan zal het beter gaan.

Op 29 juni 2012 omstreeks 21:19, zei Herman Cieters:

U zegt wie er nog iets geloven van de traditionele partijen. Kijk eens naar samensteling van de Vlaamse Regering. Wie zet er ook in? Toch wel de NVA. Nu zult U zeggen dat zij geen ruzie maken. Neen zij houden eenvoudigweg vast aan hun postje, want als het zo is dat de Vlaamse regering er niets van trechtbrengt zouden zij dan niet beter opstappen?

1 reacties

Op 30 juni 2012 omstreeks 02:17, zei Michel Van Limbergen:

DEaar kan je natuurlijk hele polemieken op los laten en ieder mag daar zijn mening over hebben. NVA is ook niet heiliger dan de Paus maar is het loslaten van de Vlaamse Regering ook geen sien voor de 'anderen (zeg maar Open VLD)' om hun voeten onder de regeringstafel te schuiven?

Hoogst aantal stemmen

Op 26 maart 2012 omstreeks 18:56, zei Redgy Declercq:

Van 6 brieven die ik naar de krant stuurde werden er 2 geweigerd over migranten. Een eerlijke brief zonder haat of verwijt niet publiceren is niet correct. Is dit een rubriek lezersbrieven of een politieke rubriek? Als ik schrijf dat de multicul een flop is, dat de helft van de niet-Europese migranten niet werkt, dat ten onrechte beweerd werd dat migranten nodig waren om bepaalde jobs in te vullen, terwijl er niet voldoende werk is voor het eigen volk, dat zij de vergrijzing zouden compenseren maar integendeel de vergrijzing doen toenemen door hun ouders naar ons land te brengen in naam van gezinshereniging en alzo ons sociaal systeem nog meer belasten, kan u mij dan zeggen waar ik niet correct ben? De krant hoeft dezelfde hypocrisie niet over te nemen van de dames-heren politici die dit plots schijnen te beseffen dankzij de aankomende verkiezingen. Dit land verzuipt onder de kosten van onderhoud van inwijkelingen, stop de migratie nu!

2 reacties

Op 27 maart 2012 omstreeks 10:28, zei Marianne Van Avondt:

Doe niet zo idioot!! Als ik schrijf dat ik mij vragen stel over de opvoeding van Vlaamse kinderen door de pure haat en vooroordelen van het overgrote aantal forum Leden hier, wordt dit ook niet gepubliceerd...ik herhaal het dus nog eens. Enerzijds zijn er in dit land migranten die de inburgering van hun kinderen blokkeren. En anderzijds kijk ik angstvallig naar de opvoeding van een steeds groot wordend deel Vlaamse kinderen die het racisme, de vooroordelen thuis ingehamerd krijgen. Want dit feit stelt zich ook als je sommige posts leest. Pure haat en intolleratie, alles en iedereen over 1kam scheren. En de kloof wordt steeds groter, hun eigen gelijk overtuigender. En ik die hier vandaag wordt gebrandmerkt als een oerdomme Tjeef..

2 reacties

Op 27 maart 2012 omstreeks 18:26, zei Redgy Declercq:

(2) Mevrouw het is nog maar de vraag wie idioot is. U leest in mijn brief zaken die ik niet schrijf. In België leven verschillende rassen samen. Problemen zijn merendeels of hoofdzakelijk te wijten aan een niet-Europees volk dat een speciale religie naleeft. Een religie die altijd zal boksen met onze vrije westerse cultuur en verworvenheden. Meer dan de helft van hen werkt ook niet omdat ze onze landstalen niet spreken, geen Vlaams of Frans. Dan stel ik mij de vraag welke politici deze vreemdelingen de Belgische nationaliteit gaven of een verblijfsvergunning? Dat mevrouw, is pas idioot. Dat zorgt voor wrevel bij de autochtoon die het beu is torenhoge belastingen te betalen zodat het land deze gelukszoekers kan blijven onderhouden, en geef ze maar eens ongelijk. Er is nog altijd een verschil tussen mensen die hun land ontvluchtten uit levensgevaar en gelukszoekers. Laat die eerste groep toe, stuur de anderen weg, ons land zit vol en het geld is op, zo simpel is het. Of wil u later geen pensioen ontvangen als u oud en niet meer tot werken in staat bent? Ik wel!

1 reacties

Op 24 april 2012 omstreeks 16:01, zei Jozef Merckx:

Zo juist en recht op de nagel heb ik het nog nooit gelezen. U wijst heel juist naar de mispunten. Proficiat.

Op 15 mei 2012 omstreeks 12:14, zei Lieselotte Van de Vijver:

De problematiek ontkennen maken de emoties alleen maar groter bij de bevolking. We zitten gewoon met een joekel van een probleem maar mensen zoals u hebben daar een taboe rond gemaakt, owv politieke ambities of door gewoon slaafs de pers te geloven. U mag ons afschilderen als idioten, rascisten of nazis maar daarmee is het probleem niet opgelost.

Op 27 juni 2012 omstreeks 18:13, zei François Van Moer:

Hier sta ik volledig achter, ik zou het op de zelfde manier neerschrijven.Zij die naar hier komen kiezen voor een multiculturele samenleving, ik ben hier in 1948 geboren en heb daar dus niet voor gekozen.Ge moet maar eens nagaan aan welke voorwaarden je moet voldoen om te emigreren naar Australië, Canada enz.wel dat zou hier ook zo moeten gaan, geen werk geen imigratie of wel veel geld meebrengen.

Op 14 maart 2012 omstreeks 00:09, zei Lieselotte Van de Vijver:

De politici (zowel Europese als Belgische) zijn hun eigen graf aan het graven door de stem van de mensen te negeren. Ze blijven hardnekkig weigeren om de grote problemen aan te pakken. De reden? Wel, een deel van de politici (dikwijls zij die beweren om de wijsheid te hebben) weigeren om het probleem te erkennen. Een ander deel van de politici durven gewoon niet sommige maatregelen te nemen omdat ze te pijnlijk zijn voor anderen. Specifieke voorbeelden? 1.- Een volk laten kiezen als het bij Europa wil horen. 2.- Falen van de multikul. 3.- Geen gesloten grenzen aan de Schengen zone. 4.- Geen efficient terugkeer beleid voor asielzoekers. 5.- Er wordt geen halt toegeroepen bij begrotingen die niet in evenwicht zijn. 6.- Geen onafhankelijke media. 7.- Negeren van meerderheid van Vlaamse kiezer. 8.- Negeren van toenemende geldstroom van Noord naar Zuid. 9.- Geen respect voor lokale taal in rand rond Brussel. 10.- Geen efficient strafuitvoeringsbeleid.. en zo nog tientallen meer,...

1 reacties

Op 14 maart 2012 omstreeks 11:40, zei Alex Debruyne:

Ja, ik onderschrijf alles wat ge zegt. Maar ge gaat een gele kaart krijgen lijk ik. Het régime verdraagt niet veel. We moeten deze kluivers kwijtraken in 2012 en 2014. Want de democratie herstellen is wat we nodig hebben.

Op 31 maart 2012 omstreeks 21:50, zei Marc Van Hauwe:

'Regularisatie campagnes waren een vergissing'is de titel van een artikel in de krant D.S. en de uitspraak zelf is van Jozef De Witte de grote chef van het C.G.K.R. en je zou dan direct denken,eindelijk heeft ook deze man,het licht gezien,maar aks je het artikel zelf leest,dan stelt hij niets anders voor,dan dat er ,sneller moet geregulariseerd worden,zodat de kans verminderd,dat deze mensen in de illegaliteit terecht komen,een versoepeling van het systeem,niet wachten op een algemene regularisatie,maar sneller werken,deze man lanceert een sloganesk 'mea culpa',dat goed moet aanslaan bij de bevolking en biedt vervolgens zijn oplossing aan een oplossing die er in feite geen is en die indruist tegen hetgene een groot deel van de bevolking wil,ja een vos verliest zijn haar, maar niet zijn streken zegt het spreekwoord,een krachtig neen hoort dus bij dit,voorstel van de man,want we zijn een klein land en onze labiele financiele toestand laat geen speelruimte meer,voor nog meer solidariteit

Op 29 maart 2012 omstreeks 20:53, zei Jean-Claude Vandewynckele:

Ik heb geen dienstencheques en geen werkvrouw, maar is het echt racisitsch indien ik een werkvrouw zou wensen die Nederlands (mijn eigen moedertaal) spreekt of begrijpt? Ik ben er zeker van dat in het franstalig landsgedeelte er geen enkele werkvrouw aanvaard wordt die geen Frans spreekt!

4 reacties

Op 29 maart 2012 omstreeks 22:09, zei Jo Figeys:

Je neemt me de woorden uit de mond. Als ik iemand betaal om bij mij te komen klussen, dan wil ik daar toch kunnen tegen praten veronderstel ik. Mag ik dan niet meer beslissen wie ik in huis haal? Tegenwoordig moet je alles en iedereen aanvaarden of je bent racist. Te zot voor woorden.

1 reacties

Op 30 maart 2012 omstreeks 12:43, zei Stefaan Coddé:

Ik zou het toch een beetje nuanceren. Zolang het geen Chinees is etc maar bvb Duits, Frans of Engels zou ik geen probleem hebben dat ze hun taal gebruiken maar, op voorwaarde dat ik in het Nederlands antwoord, zij het wat trager en duidelijker.

Op 30 maart 2012 omstreeks 16:55, zei Jean Bly:

Het is niet racistisch om te vragen dat uw poetshulp Nederlands verstaat en er zich in kan behelpen. En dan mag men van de werkgever vragen dat hij/zij geen dialect gaat spreken. Er is wel sprake van racisme als u eist dat ze blank is. Als men systematisch niet-blanken (wie is er trouwens blank ?) de kans op werken ontneemt moet men achteraf niet klagen dat ze werkloos blijven.

Op 30 maart 2012 omstreeks 18:08, zei Benny Van Campenhout:

Nog maar eens proberen... Deze belachelijke 'klacht', ingeleid door pater De Witte, is de zoveelste devaluatie van het woord en het begrip racisme. Dat hij dat zelf niet beseft zegt alles over zijn intellectuele capaciteiten.

Op 10 april 2012 omstreeks 16:15, zei Zeno Vanhandsaeme:

Natuurlijk is het niet “racistisch” als u niet iemand in uw huis wilt laten werken die geen Nederlands begrijpt of wiens baas geen Nederlands begrijpt. Maar u zal ook geen poetsvrouw (m/v) of geen metser (m/v) in uw huis halen als u voorafgaandelijk geen gesprek in het Nederlands of in het Vlaams gehad hebt.

Op 14 maart 2012 omstreeks 14:28, zei Eddy Smulders:

Als elke vorm van kritiek op het uit de hand gelopen migratiebeleid - zowel nationaal als Europees (dit laatste gisteren nog met onze grafdelver Guy Verhofstadt in Straatsburg) - als (rechts) extremisme wordt afgeschilderd, wie is er dan feitelijk populistische praat aan 't verkondigen ? Discussiëren doe je met feiten en argumenten, niet met het afspelen van grijsgedraaide platen, die refereren naar de jaren 30.

Op 29 maart 2012 omstreeks 20:52, zei Peter Beeckman:

Honderden op solidariteitsmars in Brussel voor VUB-hongerstakers. Laat me raden: 99% van die honderden teren zelf op de maatschappij via leeflonen en beroepsdoppen, dragen zelf geen bal bij aan de solidariteit maar eisen wel dat de maatschappij naast henzelf ook nog alle andere profiteurs gaan onderhouden en gaan hun gal spuwen met vandalisme ten koste van hun broodheren omdat ze zichzelf slachtoffers vinden van diezelfde maatschappij welke naar hun eigen mening nog niet voldoende solidair met hen is.

1 reacties

Op 29 maart 2012 omstreeks 23:02, zei Ludo Corstjens:

In plaats van dat wij ons oordeel opschorten, geeft het gebrek aan bewijzen ons alleen maar de gelegenheid dingen te verkondigen, die in overeenstemming zijn met onze wensen en voorkeuren. Louter onwetendheid is als een leeg doek, waarop wij naar eigen believen kleuren aanbrengen.

1 reacties

Op 30 maart 2012 omstreeks 15:38, zei Donald Nuyttens:

Als de drank is in de man ,zit de wijsheid in de kan.

1 reacties

Op 30 maart 2012 omstreeks 22:31, zei Michel Van Limbergen:

Voor sommigen is die al sinds hun geboorte in de kan.

Op 29 maart 2012 omstreeks 20:15, zei Marc Van Hauwe:

Het wordt duidelijk,welke stijl Premier Di Rupo er op na houdt,je kan als parlementair die man in de kamer,wel een vraag stellen,maar of je een degelijk en terzake afdoend antwoord gaat krijgen,is een andere vraag,dat was in villa politica vandaag terug zeer duidelijk te merken,verschillende parlementairen hadden pikante vragen voor hem in verband met het optreden van een partij genote ,wel ze bleven allemaal even slim, als voor ze hun vraag gesteld hadden en dat kan niet de bedoeling zijn geweest.Deze altijd glimlachende en blijkbaar altijd goedgezinde man,weet wat hij wil,hij lijkt meer een meer een wolf in schapenvacht te zijn,een lachende dictator,jawel want deze man met missie,heeft bijna zijn eigen grootste doel bereikt, Brussel en de rand bij Wallonie voegen en dat is vandaag bijna een zekerheid geworden,nog één stemming en het is zover,deze man heeft veel macht, op alle gebied en overal,hij laat zijn regeringspoppetjes dansen zoals hij wil en zij doen dat zo gewillig en zogoed.

Op 02 april 2012 omstreeks 20:21, zei Marc Van Hauwe:

Men heeft het in alle kranten kunnen lezen,dat de VRT voor bepaalde onderwerpen in hun programma's, durft op pad gaan met de verborgen camera,men gebruikt deze methode voor onderwerpen die nogal gevoelig liggen,en waardoor mensen of firma's last kunnen krijgen met de overheid,vraag is nu, is dergelijke werkwijze wel verantwoord,want men gaat bij mensen binnen, stelt er vragen en ondertussen wordt er gefilmd zonder dat iemand er iets van merkt.Het is mogelijk dat men op die manier,misdrijven uitlokt en dat is toch door de wet verboden en is dat ook niet een vorm van schending van de privacy,ook de openbare omroep, moet zich toch aan de regels houden,men had het vroeger wel eens,over stasi praktijken in een bepaald deel van Duitsland en men veroordeelde dat zeer fel,maar zijn we zelf niet aan het afglijden,naar een zelfde systeem,het lijkt er in ieder geval op,nieuwsgaring moet er zijn, maar iemand op een stiekeme manier filmen,is ronduit verwerpelijk en hoort hier niet thuis.

1 reacties

Op 03 april 2012 omstreeks 11:32, zei Jean Bly:

Het is voor de politie door de wet verboden om misdrijven uit te lokken. Maar discrimantie en racisme zijn evenzeer verboden en dat voor iedereen. Of bent u wellicht van oordeel dat dit geen misdrijven zijn ? Ik vind dat de VRT hier haar rol speelt. Je kan dergelijke programma's overigens ook in Duitsland zien als dat u kan geruststellen.

1 reacties

Op 03 april 2012 omstreeks 14:24, zei Marc Van Hauwe:

Er is geen misdrijf,als de feiten werden uitgelokt,door wie dat ook mag zijn,zo stelt de wetgever het,en alle misdrijven zijn verboden voor iedereen,anders zouden hetgeen misdrijven zijn nietwaar,maar U schrijft er maar op los nietwaar zin of onzin, als het maar in uw rode kraam past,echt een voorbeeld van linkse absoluditeit.

Op 28 maart 2012 omstreeks 13:51, zei Marc Van Hauwe:

Het klinkt ietwat ongelooflijk,maar weldra moet onze Elio de 1 ste,terug op zoek naar geld en het bedrag is aanzienlijk,want het zou deze keer gaan, om 5 miljard euro en dat geld moet andermaal dienen om de begroting van de federale regering, binnen de perken te houden en aangezien ze al veel last hebben gehad om de vorige 2 miljard te vinden,dreigt het ditmaal een katastrofe te worden,of het zou moeten zijn,dat er ergens een groep wilde weldoeners wordt gevonden,die er baat bij hebben bij hebben,dat dit onland blijft voortbestaan en ik denk hierbij aan alle Koningsgezinden en politiek correcte groeperingen,die al meer dan 180 jaar financieel hebben kunnen profiteren van het huidige systeem,ofwel moet men eens een besluit nemen dat toekomst perspectieven biedt en moet dit land, dat ontstond uit een vergissing,ordelijk worden opgedeeld zodanig,dat de mensen die vooruit willen, dat kunnen doen en dat de angsthazen die schrik hebben voor verandering,rustig het bankroet kunnen afwachten.

Op 26 maart 2012 omstreeks 20:35, zei Francis Vancauwenbergh:

Zowat 50 percent van de allochtonen in België heeft geen werk? Even anders uitdrukken, wil geen werk. Je zou al knotsgek moeten zijn om te gaan werken voor de helft van wat je gratis krijgt van onze regering. De eerste de beste asielzoeker krijgt hier meer dan mijn pensioentje na 42 jaar werken en ik mag me dan nog gelukkig achten. Een inbreker, moordenaar, home-jacker en kindermoordenaar in de gevangenis heeft het beter dan mijn moeder in het rusthuis, en zij moet daarvoor betalen.

1 reacties

Op 27 maart 2012 omstreeks 16:18, zei Jean Bly:

Een asielzoeker krijgt aleszins niet meer dan uw pensioen na 42 jaar voltijds werken tenzij u uiteraard in 't zwart zou hebben gewerkt. Voor de rest staat uw brief vol met nonsens.

1 reacties

Op 28 maart 2012 omstreeks 14:36, zei Cindy Van Hulle:

Het zijn helemaal geen nonsens meneer Bly...maar gewoon ietwat uitvergrote triestige waarheden...mensen die in dit onland plichtbewust werken worden bestraft...leeglopers bepamperd.

ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE SKY - 1K - NIET VERWIJDEREN

Spelregels forum

Lees hier de spelregels van ons forum. Opgelet, wie een van deze regels overtreedt zal geweerd worden van het forum.
De debatten worden gemodereerd door de online redactie.
ADHESE NBO_PARTNERTICKER - 2K - NIET VERWIJDEREN

ADHESE IMU.INHOUSE - 2K - NIET VERWIJDEREN