Forum

Reacties

Bourgeois vindt stemprocedure wel veilig

  • dinsdag 24 april 2012, 08h11

Lees het volledige artikel

Reacties

Meest Recent

Op 24 april 2012 omstreeks 22:45, zei Luc Van Rensbergen:

Niet stemmen is nog veiliger,het kost veel Geld en luisteren toch nietnaar de Burger.Er zijn maar 3 landen in Europa waar het verplicht is om te stemmen waaronder Belgie.Vroeger durfden Ministers met hun vuist op de Tafel slaan,nu maken ze ons Land stuk.

Op 24 april 2012 omstreeks 22:23, zei Johan Carreau:

Meneer de Minister , één zinnetje valt me op :'We hebben nu een procedure die absoluut democratische garanties biedt, ze is volledig transparant en ze kan worden gecontroleerd' Wat bedoelt U met 'gecontroleerd' ? Bedoeld U het 'op juistheid nagaan' ... of bedoeld U het 'een beetje naar je hand zetten' ? In alle geval electronisch stemmen biedt mij geenszins anonimiteit :iedereen kan nagaan adhv mijn kaart wat ik gestemd heb . Anderzijds doet het huidige systeem me een beetje denken aan de tal van action-poles op tv , waar je met een sms een stem kan uitbrengen . Wie herrinert zich nog , twee jaar 'Mijn restaurant ' ? De verliezende finalist eiste toen van VT4 inzage in de stemcijfers . VT4 heeft die stemcijfers echter nooit willen bekend maken . Waarom denk je ? Waarschijnlijk ook een beetje 'gecontroleerd ' (?)

Op 24 april 2012 omstreeks 21:27, zei Paul Janssens:

De antieke Raad van state,afschaffen!

Op 24 april 2012 omstreeks 19:39, zei René De Smet:

met een pc is het altijd mogelijk om te foefelen Geef mij maar potlood en papier. Maar ja Bourgois is nu eens typisch een minister die denlt van de slimste te zijn maar nog niets deftig heeft verwezenlijkt.Het wordt hoog tijd dat NVA dit misbaksel op de mesthoop gooit en hopelijk beteren in huis hebben danhun huidige ministers want het is armoe troef

Op 24 april 2012 omstreeks 17:04, zei Paulo Maretto:

Kiezen vrij maken niet meer verplichten

2 reacties

Op 24 april 2012 omstreeks 19:10, zei Donald Deblaere:

Kiezen is niet verplicht, u doet in het hokje wat u wil.

1 reacties

Op 24 april 2012 omstreeks 19:48, zei Marc Bernard:

MIS u moet komen stemmen het staat zelfs op u stembiljet u bent net zoals ik een deel van het KIESVEE

1 reacties

Op 24 april 2012 omstreeks 23:16, zei Johan Malbrancke:

Je moet goed lezen; kiezen is niet verplicht, maar wel er naar toe gaan. In een hokje doe je wat je wil.

Op 24 april 2012 omstreeks 20:36, zei Louis Devlieger:

In Belgie is geen kiesplicht, enkel een opkomstplicht.

Op 24 april 2012 omstreeks 16:40, zei Isidore Julliani:

Als vroegere ITC, want ben ik jaren op pensioen, heb ik steeds tegen het automatisch stemmen geweest. Er kan teveel fraude gebeuren zonder dat men het zelf beseft. Een programma bestaat uit nulletjes en eentjes en daar kan men mee doen wat men wil nietwaar. Dergelijke manier van stemmen moet verboden worden, want een papieren stem blijft de juiste manier en is niet onderhevig aan fraude gezien de tellingsbureau's bemand zijn door getuigen. Kijk, als ik op een bepaald moment elektronisch moet gaan stemmen, dan zal ik mij aanbieden. Ik zal mij wenden tot de voorzitter van het stembureau om hem wijs te maken dat ik onder dergelijke omstandigheden weiger te stemmen. Hij kan het dan vermelden in zijn verslag en dan maar zien wat er van komt.

Op 24 april 2012 omstreeks 12:42, zei Daniël Meuleman:

Natuurlijk kan en wordt er geknoeid met elektronisch stemmen als de uitslag niet is wat hij moet zijn. We hebben het meegemaakt met de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen enkel jaren geleden toen het zolang duurde alvorends de uitslag bekend was dat toen de uitslagen waren aangepast.

Op 24 april 2012 omstreeks 12:36, zei Filip Godefroi:

Hij kan vinden wat hij wil. Het feit dat iemand kan meelezen kan niet door de beugel. Ze moeten de Bar-code maar zodanig afdrukken dat je die kan scannen zonder de stem zelf zichtbaar te maken. Neem nu dat het eerste deel van de barcode , bvb 3 cijfers, voor de partij staan dan weet iedereeen die de barcodes kent metten voor welke partij er is gestemd. De barcode zou dus een gecodeerde nummer moeten zijn waaruit de stem niet zonder juiste sleutel en decodering is af te leiden. Bovendien mag de barcode ook geen volgnummer zijn want dan kan men de kieslijst naast de volgnummers leggen en afleiden wie waarvoor gestemd heeft. Kortom er kan mee gefraudeerd worden langst alle kanten.

Op 24 april 2012 omstreeks 12:18, zei Ivo Verherstraeten:

Stemmen met de computer is niet veilig,dit kan gemanupuleerd worden op alle vlakken. Met potlood en papier daar heb je controle over en kan men nakijken.

Op 24 april 2012 omstreeks 11:40, zei Philippe Dutilleul:

Ideale manier om te kunnen frauderen! Zo zie je wie de grootste fraudeurs zijn...

Hoogst aantal stemmen

Op 24 april 2012 omstreeks 12:18, zei Ivo Verherstraeten:

Stemmen met de computer is niet veilig,dit kan gemanupuleerd worden op alle vlakken. Met potlood en papier daar heb je controle over en kan men nakijken.

Op 24 april 2012 omstreeks 09:22, zei Guy Defraine:

Ik betwijfel of het geheim van de stemming volledig gewaarborgd is. Wie kan op dit ogenblik zeggen welke informatie er is opgenomen in de streepjescode? Allicht zal daarin de identificatie van de kiezer opgenomen zijn en welke keuze hij gemaakt heeft. het volstaat dan om die streepjescode, die vermoedelijk ook elektronisch wordt opgeslagen, uit te lezen. Het geheim van de stemming is dus weg. Daarenboven bestaat de mogelijkheid, de elektronica laat zulks toe, om tussendoor gegevens te lezen en eventueel in het voordeel van deze of gene partij aan te passen. Niemand die achteraf daar iets van merkt. Enkel zeer gespecialiseerde informatici kunnen de harde schijven van de stemcomputers in die mate uitlezen dat zij kunnen aangeven of er geknoeid is. We lezen soms berichten over geknoei tijdens verkiezingen in Afrika of ergens in een Russische deelrepubliek. Maar dit systeem laat hetzelfde geknoei toe, maar dan meer gesofistikeerd.

Op 24 april 2012 omstreeks 10:50, zei Gaby Deforce:

Hoelang zijn ze daar nu over bezig.Een echt bedrijf zou al lang failliet zijn.Nog een bewijs dat advokaten zeker niet passen in de politiek.Ze maken van alles een procedure maar ondernemen niets.

Op 24 april 2012 omstreeks 09:02, zei Paul Reggers:

Het gaat erom dat er met IT altijd geknoeid kan worden. Idem voor manuele stemming trouwens.

Op 24 april 2012 omstreeks 09:18, zei Gaby Deforce:

Advokaten procederen maar ondernemen niet.Advokaten moeten uit de politiek;Dat is de Belgische ziekte dat nergens de juiste persoon op de juiste plaats zit maar overal onderwijzers en advokaten infiltreren.Hadden wij maar een Der Spiegel.

Op 24 april 2012 omstreeks 12:42, zei Daniël Meuleman:

Natuurlijk kan en wordt er geknoeid met elektronisch stemmen als de uitslag niet is wat hij moet zijn. We hebben het meegemaakt met de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen enkel jaren geleden toen het zolang duurde alvorends de uitslag bekend was dat toen de uitslagen waren aangepast.

Op 24 april 2012 omstreeks 08:46, zei William Himpe:

Tja, hij vindt nogal veel.

Op 24 april 2012 omstreeks 09:05, zei Jos Callebaut:

Of ge nu wilt of niet, ... kiezen zult ge doen. Van democratie gesproken ... ? ? ?

2 reacties

Op 24 april 2012 omstreeks 12:41, zei Robert Dewez:

ik kies al sinds 1993 niet meer

Op 24 april 2012 omstreeks 15:56, zei Marc Bernard:

Tja u,ik en de rest van Belgie zijn maar kiesvee in een echte democratie gaan burgers stemmen...hier bent u maar kiesvee!

Op 24 april 2012 omstreeks 09:45, zei Robert Dewez:

DE elektronische stemprocedure is NIET veilig. Het is een informaticus die het zelf zegt. Er kan mee geknoeid worden zoveel men wil

Op 24 april 2012 omstreeks 11:38, zei Guy Defraine:

Inderdaad is deze werkwijze onveilig. De streepjescode zal waarschijnlijk gegevens bevatten over de persoon die gestemd heeft en hoe hij gestemd heeft. Mits een progamma om de streepjescode uit te lezen kan men dat vrij snel weten. Daarenboven is er geen enkele zekerheid dat de stemprogramma's correct werken. Het is best mogelijk dat er in het programma een stukje code is verwerkt dat er voor zorgt dat de stem van elke zoveelste aan een bepaalde vooraf vastgelegde partij wordt toegewezen, ongeacht de keuze van de kiezer. En wij die dachte dat er allen verkiezingsfraude in Afrikaanse landen mogelijk was.

ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE SKY - 1K - NIET VERWIJDEREN

Spelregels forum

Lees hier de spelregels van ons forum. Opgelet, wie een van deze regels overtreedt zal geweerd worden van het forum.
De debatten worden gemodereerd door de online redactie.
ADHESE NBO_PARTNERTICKER - 2K - NIET VERWIJDEREN

ADHESE IMU.INHOUSE - 2K - NIET VERWIJDEREN