Forum

Reacties

  • zaterdag 28 april 2012, 10h19

Reacties

Meest Recent

Op 02 mei 2012 omstreeks 15:20, zei Tony Dekeukelaere:

hij vergeet wel te vermelden dat den louis uit leuven er ook inzit !!! je moet eens de open brief van dedecker aan johan VDL lezen !!! om achterover te vallen !! makkelijk te vinden op google !!! de schijnheiligaard !!

Op 02 mei 2012 omstreeks 07:21, zei Albert Hooghe:

kan iemand eens uitleggen wie eandis precies is??? wie daar allemaal inzit??? daar moeten enorme bedragen circuleren, zonder controle blijkbaar.... gebuiste politici aan de top zeker?

Op 01 mei 2012 omstreeks 17:28, zei Peter Roijers:

We worden geconfronteerd met de zoveelste rampzalige erfenis van het liberale beleid onder Verhofstadt, toen bijna alles werd verkocht, geprivatiseerd en geliberaliseerd, zoals o.a ook de elektriciteitsmarkt. We kunnen ons terecht gaan afvragen wie het land eigenlijk regeert, de banken en grote bedrijven of de politiek? Of zijn onze politiekertjes op een dubieuze wijze zo nauw 'verbonden' met bepaalde bedrijven, dat vooral de grote multinationals praktisch kunnen doen en laten wat ze willen. Er moet dringend een einde komen aan het (neo)liberalistisch denken en handelen in ons landje, want we dreigen de greep op deze 'prive-regering achter de schermen' te verliezen.

Op 30 april 2012 omstreeks 19:15, zei Johan Van Hoof:

De netbeheerders zijn top-heavy doordat ze zoals vele aan de overheid gelinkte instellingen bestuurd worden door politici zonder kennis van de sector die ze besturen. Mensen zoals o.m. Geert Versnick, open-VLD beroepspoliticus, en politiek geparachuteerd in talloze bestuursraden - ondermeer bij Electrabel tot 2010. Bekijk zijn CV. Als je zoveel jobkes moet doen, doe je niks goed.

Op 29 april 2012 omstreeks 23:42, zei Michel Nuyts:

Heeft men de ditributie bedrijven al eens doorgelicht zoals een kleine zelfstandige,ik weet uit ondervinding dat de aannemers die de leidingen en kabels leggen maar 1/3 van de gerekende prijs krijgen(dus netto maal 2,4 minstens),bij vernieuwen van het elektrisch net(van bovengronds naar ondergronds)worden de oude koperen leidingen door een aannemer uit PULDERBOS afbreken en verwijderen zonder dat ze nog in het magazijn komen om gewogen te worden en dat zijn tonnen per jaar rood koper en als men daar uitleg over vraagt dient dat als vergoeding om de afbraak en opruimings werken te betalen(wie zijn die aandeelhouders van die bepaalde firma???????)er is nog veel werk om die mestput uit te mesten.

Op 28 april 2012 omstreeks 22:03, zei Alex Heyvaert:

Open kaart: Sedert februari 2011 ben ik voor de gemeente Zemst lid van de raad van bestuur van de intercommunale Iverlek, waarvoor Eandis optreedt als werkmaatschappij.Met graagte wil ik hierbij openbaar maken welke presentiegelden ik van voormelde intercommunale ontving voor het voorbereiden van alle vergaderinge en het bijwonen van de vergaderingen van de de raad van bestuur, het coorporate Governance Comité en de Ragionale Adviescomites. Het gaat in totaal om een totaal belastbaar inkomen voor heel 2011 ,van 2665,01 €. Daarin is 297,17 € inbegrepen als verplaatsingsonkosten en wordt er 995,38 € aan bedrijfsvoorheffing ingehouden.Voor de voorbereiding van de veragderingen zelf trek ik telkens weer een zondagnamiddag uit en de veragderingen zelf vinden plaats op maandagvoormiddag ( ik neem hiervoor vakantiegem op).Mijn fiche 281.30 is beschikbaar aan al wie interesse heeft. Recent hebben wij binnen Iverlek beslist om het aantal bestuurders drastisch te verlagen( vermindering met mee

Op 28 april 2012 omstreeks 21:34, zei Guy De Preter:

De politiekers zijn echt voor niets beschaamd : Geert Versnick voorzitter van Eandis en anderzijds OCMW schepen in Gent : van tegenstrijdige belangen gesproken!

Op 28 april 2012 omstreeks 20:45, zei François Nuyts:

Toch maar opletten met al die stemmingmakerij van Vande Lanotte , want de verkiezingen spelen hier weer een belangrijke rol in zijn betoog natuurlijk , maar ééns die voorbij zitten we weer met dezelfde problemen als nu en van Vande Lanotte hoor je dan niet meer natuurlijk want die heeft zijn postje opnieuw binnen.

Op 28 april 2012 omstreeks 19:43, zei Ignace Verschaeve:

Ik merk dat sinds de vrijgave van de elektriciteitsmarkt de netbeheerders nog niet anders gedaan hebben dan hun tarieven opgetrokken.Aansluitkosten op het elektriciteitsnet zo rond de 1000 euro enkel en alleen om een meter te komen aansluiten. De klant heeft voor de rest al alles moeten klaarleggen. Verwijderen van een meter 168 euro ex BTW voor ocharme 15 minuten werk en ze doen er veel op een dag. Ze betalen de certificaten en ja de bestaande meer dan nu voor de nieuwe bijkomende waarvan ze bovendien nog een pak terugkrijgen door de elektriciteitsmaatschappijen die moeten voldoen aan hun groene stroomnormen. Maar ik zie ook een pak bestuurders die veel geld ontvangen voor weinig nuttig werk. En ik zie een pak personeel die goed betaald wordt met veel extra voordelen zoals extra verlof, maaltijdchecks en wat nog meer. Ze vechten om een plaatsje te veroveren bij de netbeheerders. Gemiddelde werktijd per jaar per voltijdse job: 1522 uren Gemiddelde werktijd voor een doorsnee werknemer: 46 weken * 38 uren = 1748 uren. Dus Eandis niet alles op de groene stroom certificaten steken

1 reacties

Op 29 april 2012 omstreeks 00:48, zei Phi Dewever:

K zou u graag volgen in je betoog: maar als je verder rekent: 4.000 werknemers die, laten we er nu even vanuit gaan vet betaald zijn: 70.000 euro kosten per jaar: dat is een personeelskost van 280.000.000 euro per jaar. Als ze hier op 10% zouden besparen, dan winnen we 28.000.000 euro... Lijkt gigantisch maar op een volledige kost van meer dan een miljard per jaar is dat maar een druppel op de hete plaat. BTW: wat belet u om te solliciteren bij Eandis of Infrax? Ze schijnen nog vacatures te hebben op hun website!

Op 28 april 2012 omstreeks 18:27, zei Bart De Mulder:

Laatst nog een open brief zien passeren van Dedecker aan Van de Lanotte en inderdaad de man heeft zelf nog in windmolenbedrijven gezeten(en zit zelfs nog aan de kassa van het havenbedrijf in OOstende), door de wettelijke verplichting om groenestroomcertificaten op te kopen is hij ook een deel de schuld van de prijsstijging. Aangezien 98.5% toch nooit verder kijkt dan hun neus lang is kan dit allemaal in dit land. In plaats van luid te scrhreeuwen zouden ze daar beter eens een reportage aan wijden.

Hoogst aantal stemmen

Op 28 april 2012 omstreeks 13:43, zei Bart Hertogs:

Natuurlijk is rode Johan boos . Zijn firma electrawinds en al die andere bedrijfjes waar hij of een andere SOS mee tussen zit leven van die groenestroomcertificaten. Je moet de open brief die Jean Marie Dedecker heeft gepubliceerd op 13 april maar eens lezen . Dan weet iedereen ineens waarom onze rode Johan zo fel reageerd!!!!! De socialisten hier in Vlaanderen verrijken zich met zen allen door middel voor die certificaten (Dedecker legt het in zijn brief allemaal mooi uit ....wel opletten dat je niet overgeeft terwijl je het leest want het is voor te walgen ) en dat allemaal op de kap van de kleine man ! Maar ja we wisten al lang dat de rode rakkers er niet voor ons zijn , denk maar aan vader en dochter vanden bossche ,Steve Stevaert ,van de Lanotte zelf , en natuurlijk hun Waalse vrienden niet vergeten hè . Wel jammer dat die open brief niet in de kranten komt .... Zal niet mogen van die bende rode oplichters zeker !

Op 28 april 2012 omstreeks 10:36, zei Renau Dhaene:

En wie zal die kosten betalen Van de Lanotte ? Als Eandis moet besparen krijgen we meer gemeente belastingen en ten slotte is het de burger die dit wanbeleid van de subsidiëring betaald. Waren de sossen er niet bij toen ze die overdreven subsidies beslist hebben en wie stond er op de eerste rij voor het noordzee windpark ? Kosten die nog op ons zullen afkomen.

Op 28 april 2012 omstreeks 10:40, zei Barry Mac:

Hij moet niet boosz zijn op de netbeheerders maar op zichzelf en zijn mededaders de POITIEKERS die dat in de hand gewerkt hebben.!!!!

Op 28 april 2012 omstreeks 14:43, zei Paul Heymans:

Ik heb nog geen reactie gehoord van oppersocialist en lid van de raad van bestuur Louis Tobback. Of zit mijnheer daar enkel om zijn broek te verslijten en zijn zakken te vullen. Op en top socialisme...

Op 28 april 2012 omstreeks 13:26, zei Patrick Tamsyn:

je kunt er niet naast dat de groenestroomcertificaten veel te veel kosten aan de gemeenschap. Dat is te danken aan de socialisten, dus wat Vandelanotte nu gedaan heeft met de energieprijzen is gewoon schadebeperking voor hun eigen fout uit het verleden. Anderzijds moeten de netbeheerders ook eens durven inzien dat het niet opgaat grote bonussen uit te betalen en dat enkel gaan doen via een verhoging van de verbruikersfactuur. Ik krijg ook steeds weer kippevel als ik zie dat de topfiguren in dergelijke constructies niet noodzakelijk de bekwaamste zijn, maar wel steeds de juiste politieke lidkaart moeten hebben.

Op 28 april 2012 omstreeks 14:06, zei Phi Dewever:

Wel wat hypocriet: zijn regering beslist maatregelen en hangt de populistische uit door met premies te gooien. Daarentegen moet een privé maatschappij opdraaien voor de kost van deze maatregel, enkel en alleen omdat zijn partij het niet aandurft de belastingen te verhogen (opgelet ik pleit niet voor verhoging! :-) ) T is alsof je buurman u zou beloven dat je een jaar gratis bier krijgt van hem, maar de plaatselijke drankboer verplicht dit te betalen.

Op 28 april 2012 omstreeks 13:01, zei Bart De Groote:

Dat met die distributeurs, dat hebben ze zelf zo gecreëerd toen ze de electricicteitsmarkt hebben opengegooid en nodeloos ingewikkeld gemaakt door meerdere corporaties te creëren met elk hun eigen leiding die allemaal (dik) betaald moet worden natuurlijk. Het ging allemaal goedkoper worden door de 'vrije markt'! (yeah, right!) Vroeger moest je maar op 1 plaats zijn voor je electriciteit en de tarieven waren betaalbaar. Nu is het niet meer te volgen. En de distributie zou nu 1/3 van de factuur zijn?? Bij mij is het MEER DAN DE HELFT! Distributie kost mij meer dan mijn verbruikskost!!

Op 28 april 2012 omstreeks 13:01, zei José De Baere:

Wie zit er in de raden van Eandis allemaal vrienden van ... zijnde edelachtbare politici en die verdienen zitpenningen en die moeten nu de hoogte in ter compensatie van ter vergane glorie DEXIA. Is Eandis door zijn structuur en beheer op den duur een tweede Dexia waardoor zij ook teloorgaan aan wanbeleid. En de politicie zeuren ook hogere energieprijzen waar zij de oorzaak van zijn. Van hypocrisie gesproken.

Op 28 april 2012 omstreeks 12:46, zei Rudy D'Haese:

de kosten van de stroomcertificaten zorgt er voor dat 3/5 van de factuur netbeheerkosten zijn!! En i'dd de folie - dank zij SPA met name Freya VDBossche - van de zonnepanelen, daar mag de consument voor opdraaien! Maar Dhr VDlanotte trekt een ggroot rookgordijn op met zijn aanval op de leveranciers. Mocht het geen verkiezingsjaar zijn, zou hij 'zijn best' zo niet doen! En ondertussen komt het water bij verscheidene gezinnen aan de lippen!

Op 28 april 2012 omstreeks 17:29, zei Geertje Willems:

Wie heeft de certificaten voor zonnepanelen uitgevonden? Freya gratuit! En wie moet dat allemaal betalen? De gewone burger die die panelen niet heeft gelegd. Heel hypocriet van Vande Lanotte om nu te doen alsof het enkel de fout is van Eandis.

1 reacties

Op 01 mei 2012 omstreeks 08:46, zei August Van Rompaey:

Dat is nu eens goed gesproken !! De politiekers vinden van alles uit en als het misloopt,is het de anderen hun schuld.'l' enfer c'est les autres 'dixit Jean Paul Sartre.

ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE SKY - 1K - NIET VERWIJDEREN

Spelregels forum

Lees hier de spelregels van ons forum. Opgelet, wie een van deze regels overtreedt zal geweerd worden van het forum.
De debatten worden gemodereerd door de online redactie.
ADHESE NBO_PARTNERTICKER - 2K - NIET VERWIJDEREN

ADHESE IMU.INHOUSE - 2K - NIET VERWIJDEREN