Forum

Reacties

'Klein pensioentje' houdt zelfstandigen aan de slag

  • donderdag 09 augustus 2012

Lees het volledige artikel

Reacties

Meest Recent

Op 13 augustus 2012 omstreeks 13:29, zei Van Hetzelfde:

Geef iedereen een gelijk pensioen recht evenredig met zijn gewerkte en dus afgedragen jaren, doch laat iedereen dan ook hetzelfde maandelijks bedrag afdragen. Laat eventueel de keuze om het totaal te betalen bedrag te spreiden over 45 - 40 - 35 jaar.

Op 11 augustus 2012 omstreeks 14:34, zei Francky Libbrecht:

ZELF STANDIG What's in a word?

Op 10 augustus 2012 omstreeks 22:03, zei Pierre De Man:

Ja 1.000 € per maand voor twee, want als zelfstandige echtgenote hadden wij geen kas om pensioen te betalen, dus nu geen pensioen. Maar we hebben als mede-werkende echtgenote altijd belastingen betaald,de ganse dag meegewerkt, nooit iets ontvangen, we hingen af van onze echtgenoot ook voor de Mutualiteit, kindergeld was voor zelfstandige heel miniem in 2003 hebben ze eindelijk een pensioenkas voor mede-werkende echtgenote opgericht, maar dan alleen voor diegene die na 1953 geboren waren, ik ben van 1947 dus ik was te oud om nog ingeschreven te worden, het kon alleen voor de Mutualiteit, één geluk dat heb ik gedaan, mits betaling alle drie maanden, ik ben in 2005 ziek geworden tot nu toe trek ik van de mutualiteit maar op 20 oktober 2012 word ik 65 jaar, dan stopt de bijdrage van de Mutualiteit en gaan ze het pensioen dat mijn man nu trekt aanpassen, hoeveel ???? Ik heb vijf jaar gewerkt voor mijn huwelijk, waar ik voor betaald heb, wat ga ik daarvoor ontvangen?

Op 10 augustus 2012 omstreeks 15:38, zei Saskia Duerinckx:

Al die commentaar altijd en overal van werknemers op zelfstandigen komt me zo stilaan serieus de keel uit. Kleine zelfstandigen (zoals er zo veel zijn) kunnen echt niet meer uitgeven dan ze binnen krijgen! Als je controle krijgt kan het zijn dat je énorme boetes moet betalen voor zwart werk, voor onnodige/oneerlijke kosten die worden ingebracht,... Ik riskeer zoiets niet! Ik spreek uit naam van de kleine zelfstandigen en niet uit naam van eigenaars van firma's met personeel, maar zoals ik het zelf ondervind ben je eerder de helft (minstens!) van wat je verdient kwijt, dan dat je meer zou kunnen uitgeven dan je verdient hoor! En iedereen die iets anders beweert omdat ze ooit een indianenverhaal gehoord hebben: ga eens horen bij enkele zelfstandigen in je buurt en je zal merken dat velen het moeilijk hebben!! Spreek niet over zaken waar je niets van weet, enkel en alleen uit (onterechte) jaloezie. Ik ben zelfstandig om eigen baas te kunnen zijn, voor het groot geld moet je het niet doen!

Op 09 augustus 2012 omstreeks 22:37, zei August Van Rompaey:

Dat gemiddeld pensioen van ambtenaren mogen ze wel vergeten.Totale onzin.

Op 09 augustus 2012 omstreeks 22:27, zei Hendrik Mouton:

Volgende pensioen regeling is de beste: Wat je ook gedaan hebt van studietijd of beroep >> iedereen hetzelfde pensioenbedrag voor 45 werkjaren (eender welke werkstelsel) Iedereen een netto pensioenbedrag van 1800 à 2000 euro , van minister tot straatloper. Op dat pensioenbedrag GEEN enkele aftrek mogelijkheid of belasting , dus werkelijk NETTO pensioenbedrag. Voor iemand die tot zijn 30ste studeerde of iemand die een jaar onbetaald verlof genomen heeft , iemand die echt vroeger wil stoppen , enzo , wel die kan vroeger op pensioen maar dan aan een pensioenbedrag met volgende berekening : 45 werkjaren gedeeld door x aantal werkjaren maal het pensioen bedrag . vb. 35 werkjaren gedeelt door 45 werkjaren maal 1800 euro , maakt dus voor die persoon een pensioenbedrag van 1400 euro. (nog niet om van te verhongeren zekers ?). De gedachte is: Zij die groot geld verdiend hebben, hebben jaren kunnen sparen en beleggen. Waarom moeten die NOG een hoog pensioen hebben ?

Op 09 augustus 2012 omstreeks 21:56, zei bert van houte:

Zou beter zijn klein pensioen houd werknemers en zelfstandige aan de slag. Waarom moeten werknemers en zelfstandingen ( en ik bedoel de eerlijke) die hun hele leven correct hebben bijgedragen, minder pensioen krijgen als ambtenaren ?

Op 09 augustus 2012 omstreeks 21:09, zei Barry Mac:

Tja 6000 euro voor te mogen verandeen van werk en nog niet te vreden,nu als je goed opgeleid bend door de sint-diktaten zou je zot zijn als je het aanvaard ik hoop nu maar dat ze achter die premie kunnen fluiten ,vrdiende loon ,graaiers lijk hun sint-diktaten zal wel veranderen.!!!!!

Op 09 augustus 2012 omstreeks 19:43, zei Rim Degroot:

Durven die zelfstandigen ook vertellen wat ze tijdens hun werken hebben binnen gekregen, hoe ze geleefd hebben,...? Hadden diezelfde zelfstandigen gespaard in plaats van op grote voet te leven hadden ze een mooi spaarcent aan de kant!!! Wat de werkman trouwens ook heeft moeten doen! Elke maand wordt minstens 45% van zijn wedde ingehouden, en dan krijgen ze een pensioentje, teveel om van te sterven en te weinig om fatsoenlijk van te leven! Als de zelfstandige met een middenklasse auto had gereden in plaats van dikke voiture... Daarbij, durven ze ook zeggen hoeveel belastingen ze hebben ontdoken? Hoe ik dat weet, tja... Soms heeft een mens zijn bronnen.

1 reacties

Op 09 augustus 2012 omstreeks 20:26, zei bert van houte:

Een zelfstandige die alles volgens de regels doet draagt evenveel af (helaas zoals je zegt was er veel misbruik en nog steeds).En 45% van je wedde, lol dat is nog iets te weinig want je vergeet de werkgeversbijdrage. Uiteindelijk hou je minder dan 55% over en met dat geld mag je nog eens 6% of 21% btw betalen (21% onder andere voor niet niet noodzakelijke dingen zoals energie :) ), misshien heb je een huis dan mag je nog de geschatte huurinkomen aan de staat betalen, nog niet te spreken van alle opcentiemen. Komt erop neer, er zit iets oneerlijks in de pensioenregeling in belgie. Iedereen wordt oud, iedereen die correct bijdraagt zou hetzelfde pensioen moeten hebben of het nu een arbeider, bediende, ambetanaar of zelfstandige is.

Op 09 augustus 2012 omstreeks 19:40, zei Mathieu Peeters:

Ik zou niet zo ver gaan en ze verwijten van oneerlijke zaken gedaan te hebben. maar kijk in een bepaald dagblad : zij werkt in een winkel en hij is werkeloos. Ze staan wel in het groot in de gazet met de woorden dat ze aan appartement hebben aan de kust en dat ze er zo dikwijls mogelijk naar toe gaan. Wie zou dat betaald hebben........... Nog een voorbeeld : een bepaalde madame ( weduwe) heeft als zelfstandige haar winkel verkocht, en haar woning om te gaan wonen op een sociaal appartement. Niemad vraagt wat ze op haar rekening heeft staan en waar ze het geld vandaan haalde om te leven toen ze een privaat appartement huurde????? En zo kan ik nog enkele uren doorgaan.

Hoogst aantal stemmen

Op 09 augustus 2012 omstreeks 07:29, zei Ingrid Meert:

Mensen uit andere landen die hier nooit gewerkt hebben of nooit een bijdrage betaald hebben krijgen een leefloon van 1050 euro van het ocmw (vertelde een bediende die op het ocmw werkt, uit betrouwbare bron dus). Een zelfstandige die heel zijn leven gewerkt EN betaald heeft krijgt een aalmoes van amper 500 euro en moet maar zien dat hij rond kan komen, schandalig is dat! Zij zijn voor alles de kop van jut!! Laat onze ambtenaren maar eens een maand ruilen met een zelfstandige, werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en al naagelang het beroep, weinig of geen vakantie, en geef ze het pensioen van een zelfstandige, zo alleen kunnen ze weten wat de realiteit is! Gelijkheid voor iedereen zowel voor verzorging, pensioen, werkuren, alles... alle Belgen gelijk voor de wet! Wie werkt krijgt centen, wie niet werkt krijgt niets. Is dat zo onredelijk?????

8 reacties

Op 09 augustus 2012 omstreeks 08:30, zei Luc Vandriessche:

met dat verschil dat zelfstandigen véél in het zwart foefelen en werknemers,bedienden en ambtenaren niet,mag ook wel eens gezegd worden hé.

Op 09 augustus 2012 omstreeks 09:16, zei Bart De Groote:

Voor wat betreft uw vergelijking met vreemdelingen die inderdaad weinig of niets hebben bijgedragen tot de maatschappij kan ik u perfect volgen. Dat is inderdaad niet eerlijk en zou dringend moeten worden aangepakt. Uw vergelijking met ambtenaren raakt echter kant noch wal. Ambtenaren hebben wel steeds afgedragen. Ze worden ook vaak gedurende hun loopbaan iets minder betaald dan gewone werknemers en krijgen een stuk minder vakantiegeld en eindejaarspremie. De 'beloning' volgt dan op het einde van de loopbaan met een groter pensioen dan gemiddeld. Ik hoef u niet uit te leggen dat dat een gok is, want velen halen die pensioenleeftijd niet eens. Als het leven van een ambtenaar zo over rozen gaat, waarom worden alle zelfstandigen dan geen ambtenaar? U stelt het wel heel optimistisch, laat ons niet vergeten dat zelfstandigen OOK heel wat voordelen hebben tijdens de loopbaan die een ambtenaar niet heeft, ik denk maar aan quasi alles kunnen inbrengen als kost, allerhande belastingsvoordelen, zijn eigen baas zijn, en dan heb ik het nog niet over hun zwarte inkomsten (maar dat mag g

Op 09 augustus 2012 omstreeks 09:24, zei Roland Meulebrouck:

Spijtiggenoeg kunnen ambtenaren niet sjoemelen met hun inkomen zoals zelfstandigen in het zwart doen hé...

Op 09 augustus 2012 omstreeks 09:43, zei Joey Peters:

Werknemers hebben niet te kiezen hoeveel belastingen zij betalen. De belastingdienst weet beter dan zijzelf hoeveel ze verdienen. Als een zelfstandige ervoor kiest zichzelf het minimumloon uit te betalen, krijgt hij een klein pensioen ,in verhouding dus tot hoeveel hij heeft bijgedragen. Wat er met de rest van hun opbrengst is gebeurd?.. Vergelijk een werknemersbijdrage aan sociale zekerheid niet met die van een zelfstandige aub.

Op 09 augustus 2012 omstreeks 09:51, zei Youri Samyn:

Niemand dat zegt welk werk iemand moet doen, ook niemand die zegt dat je moet werken! Wil je leven als leefloner dan moe je maar moeite doen om je er telkens uit te praten. Moesten de zelfstandigen alle inkomsten aangeven dan zouden ze een héél mooi pensioen hebben maar ja ze kijken niet naar de toekomst.Eens in pensioen vergeten ze hoe het komt dat ze een klein pensioen hebben, en maar klagen. Er is gelijkheid voor iedereen, alle Belgen gelijk voor de wet = zelf beslissen welk werk je doet!

Op 09 augustus 2012 omstreeks 10:17, zei Albert Jacobs:

absoluut niet waar iedere zelfstandige heeft nu minstens 1000 euro per maand en gaan nu bijklussen bij diegene die hun bedrijf overgenomen heeft aan de volle tarief van een ingeschrevene maar dan wel in het zwart

1 reacties

Op 09 augustus 2012 omstreeks 10:42, zei Etienne Montyne:

Weer zo'n fabeltje dat de ronde doet. Ik zou dat maar niet te veel verder vertellen want hier wordt de bal volledig misgeslagen !

Op 09 augustus 2012 omstreeks 10:23, zei Willy Berckmoes:

Beste, Gedurende 37 jaar heb ik beroepshalve bezoek gebracht aan zelfstandigen.De grootste huizen met mooie grote tuinen,de mooiste en duurste auto's,verhalen over prachtige vakantiebestemmingen,adressen van dure exclusieve restaurants,tips over hoe men rechtmatige belastingen kan vermijden,waar men heel wat zaken 'in het zwart' kon bekomen waren schering en inslag.Er zijn er heel wat die appartementen kopen op de naam van hun zaak en op deze wijze BTW en taksen en vermindering krijgen. In hoeverre ze bijdragen tot het verkrijgen van een pensioen gelijkgesteld aan dat van een arbeider die iedere maand hiervoor zijn bijdrage leverde en steeds belastingen betaalde op zijn gekende loon is relatief weinig.Uiteraard zijn er zelfstandige die karig verdiend hebben doch dit geld eveneens voor heel wat arbeiders.

Op 09 augustus 2012 omstreeks 13:03, zei Johan Van Gelder:

Maar één woord .... bleiter. Het wordt pas redelijk als je alles aangeeft.

Op 09 augustus 2012 omstreeks 07:37, zei Bert Van Bomen:

Dat geldt dan waarschijnlijk voor die gepensioneerde zelfstandigen die hun zwart geld al opgedaan hebben (of die de pech hadden diensten te leveren die als onkosten konden worden ingegeven).

5 reacties

Op 09 augustus 2012 omstreeks 08:00, zei Dirk Vandemoortele:

Waar wacht je op simpele ziel begin eraan.

Op 09 augustus 2012 omstreeks 08:54, zei Laurent Baeke:

Een zeer ongepaste opmerking die bulkt van de vooroordelen. Trouwens, nog nooit een ambtenaar of werknemer in het zwart zien bijklussen?

Op 09 augustus 2012 omstreeks 09:12, zei Pieter Degraeve:

Voor iedere zelfstandige die zwart werkt zijn er zoveel werknemers die hem daarbij helpen, niet?

2 reacties

Op 09 augustus 2012 omstreeks 10:42, zei Albert Hendryckx:

Die werknemers krijgen zelden de kans om zich wettelijk te laten inschrijven door hen. In de zomer en vakanties de goedkope jobstudentjes en de andere perioden de zwartwerkers. Waar blijven die kassa's in de horeca die ze zogezegd verplicht waren als de btw vermindert was? Nog niet veel van gezien ook niet van die verminderde prijzen. Waar is hun zwart geld naartoe als ze op pensioen gaan? En ook werknemers werden hun ganse leven afgehouden voor hun mager pensioentje.Zelf-standigen die nu op pensioengaan sedert wanneer hebben die bijgedragen vr.hun wettelijk pensioen?Vroeger gingen ze dan ook niet op pensioen op 65 jaar,nu plots die verandering van nooit genoeg?

Op 09 augustus 2012 omstreeks 10:43, zei Albert Hendryckx:

Die werknemers krijgen zelden de kans om zich wettelijk te laten inschrijven door hen. In de zomer en vakanties de goedkope jobstudentjes en de andere perioden de zwartwerkers. Waar blijven die kassa's in de horeca die ze zogezegd verplicht waren als de btw vermindert was? Nog niet veel van gezien ook niet van die verminderde prijzen. Waar is hun zwart geld naartoe als ze op pensioen gaan? En ook werknemers werden hun ganse leven afgehouden voor hun mager pensioentje.Zelf-standigen die nu op pensioengaan sedert wanneer hebben die bijgedragen vr.hun wettelijk pensioen?Vroeger gingen ze dan ook niet op pensioen op 65 jaar,nu plots die verandering van nooit genoeg?

Op 09 augustus 2012 omstreeks 10:06, zei Danny Theys:

Typische onnozele praat.

Op 09 augustus 2012 omstreeks 10:20, zei Caroline Deceuninck:

Ewel bert wordt jij dan maar vlug zelfstandige want volgens jou verdienen we blijkbaar schatten van geld!!! we moeten dubbel zelfs soms driedubbel zoveel werken om te eindigen met vele minder dan een ander!!! en ook meer betalen!!! wrs een ambtenaar jij??? want die krijgen veel te veel loon en pensioen mijn gedacht!!! het verschil tussen werkende mensen, ambtenaren en zelfstandigen is te groot en dan vooral bij ambtenaren!!!!

1 reacties

Op 09 augustus 2012 omstreeks 11:19, zei Sanne Maes:

U denkt toch hopelijk niet dat ik geloof wat u schrijft zeker? Twee tot drie keer meer werken om met véél en véél minder te eindigen dan iemand anders én nog meer betalen dan iemand anders ook... Waarom doet u dan wat u doet? Als dat écht waar is, dan kies je daar toch zelf voor? Wees dan niet jaloers op mensen die een ander pad kiezen en meer overhouden...

1 reacties

Op 09 augustus 2012 omstreeks 17:23, zei Dirk Vandemoortele:

Je hoeft het niet te geloven vele factoren spelen een rol waar anderen moeilijk kunnen over oordelen. Als zelfstandig bakker ben ik door omstandigheden bijna alles kwijtgespeeld een drukke doorgangsweg die veranderde in een boerestraat ivb een nieuwe verkeerscirculatie,een school die vertrok,handelaars die verdwenen rondom mij,een klooster die de deuren sloot,electrabel met zijn vele koekeklanten die vertrokken,de crisis,een veranderde levenswijze enz enz. Omdat ik nog weinig toekomst zag in mijn zaak en er veel vraag was naar autobuschauffeurs ben ik het rijbewijs D gaan afleggen, ondertussen is er weinig vraag naar buschauffeurs denk je als drieenvijftig jarige dat het zo gemakkelijk is om aan werk te geraken?Mijn echtgenote is 57. Mijn zaak en beroep ben ik kots,kotsbeu. Waarom we nog doen wat we doen omdat er geen alternatief is.Of we daar zelf voor gekozen hebben na een leven van hard werken en investeren met een bakkerij staan die onverkoopbaar is geworden. En ik ken er vele ongeveer in mijn geval ik mag me nog troosten dat dit alles me overviel op latere leeftijd of het

Op 09 augustus 2012 omstreeks 09:46, zei Guido Koens:

zelfstandigen zijn altijd de kop van jut, hoe harder je werkt hoe meer dat je gestraft wordt, word maar eens ziek dan heb je niets,waarom kan men niet alles gelijkschakelen op gebied van sociale bijdragen en evengoed de zelfstandige laten genieten van de voordelen die een bediende of arbeider of ambtenaar geniet.

Op 09 augustus 2012 omstreeks 07:30, zei Juliaan Claeys:

Als een zelfstandige 45 jaar gewerkt heeft zoals iedereen, dan heeft hij iets meer dan 1000€, ik vraag me af waar de journalist de mosterd haalt.

4 reacties

Op 09 augustus 2012 omstreeks 08:16, zei Gilbert Haelewyn:

Toch enige nuance.Ik zie geen bakker 45 jaar zelfstandig zijn.Het constante nachtwerk haalt je er onderuit.44 jaar als zelfstandige staat gelijk met 500 €/maand.Hoe lang werkt een treinbestuurder?Hoeveel pensioen krijgt die?Hoeveel rustdagen krijgt hij voor het geleverde nachtwerk?

1 reacties

Op 09 augustus 2012 omstreeks 11:38, zei Bas Lu:

En hoeveel heeft hij in de pensioenkas gestort? En hoeveel procent van zijn wedde heeft hij aan belastingen betaald? En hoeveel heeft hij in het zwart gewerkt? En hoeveel bedrijfswagens heeft hij? En hoeveel huizen heeft hij kunnen verwerven op de kosten van Wie?

1 reacties

Op 09 augustus 2012 omstreeks 15:08, zei Gilbert Haelewyn:

U zou nog eens kunnen verschieten!!!

Op 09 augustus 2012 omstreeks 09:10, zei Pieter Degraeve:

Ja, en als een werknemer 45 jaar gewerkt heeft krijgt hij ook meer dan de 1.000 die daar nu staat. Er staat dan ook niet wat ze na 45 jaar krijgen, het gaat om de gemiddelde pensioenen. Maar wees gerust; als we de vergelijking zouden maken na 45 jaar zouden alle bedragen wel hoger liggen maar de verhoudingen blijven kloppen.

Op 09 augustus 2012 omstreeks 10:06, zei Jos Coolens:

als ge het geluk hebt om de gezondheid te hebben om tot uw 65 te werken, dan ! (misschien) Ik ken zelfstandigen die zich kapot gewerkt hebben, op hun zestigste op pensioen moeten gaan en als cadeau een boete krijgen van 5 % per jaar dat ze vroeger dan 65 op pensioen gaan ! Het pensioen was een tijdje terug nog een goeie 900 euro min 25 % = € 675 per maand, als ge dan geen schatten verdiend hebt, waar bijna iedereen vanuit gaat, is dit een uitgesteld reisje naar het OCMW !!

Op 09 augustus 2012 omstreeks 10:26, zei Christine Van de Perre:

Bert Van Bomen!!! Je moest eens weten hoeveel uren een zelfstandige 'werkt', daarbij nog eens hoge sociale bijdragen betaald + B.T.W. + nooit weten of je de maand haalt zonder er zelf aan in te steken!!! Een beetje respect zou er in elk geval toch wel afkunnen, iedereen moet werken en er zijn ook beroepen die niet te onderschatten zijn, maar van die onzin van al je geld opdoen is er wel wat over... Als je werkt heb je recht op pensioen, er zijn andere die nooit in hun leven een klop gedaan hebben, die leven op onze kap, die zouden ze beter wat uitkeringen onthouden!!!

Op 09 augustus 2012 omstreeks 09:37, zei Roger Geens:

Ik ben werkzaam sedert 1957,nooit ziek geweest,wel eens een verkoudheid,ben nu 70 en werk nog een beetje als zelfstandige in bijberoep en ik heb iets minder dan dat leefloon van 1050 euro.Ik heb wel 15 jaar in bedrijven gewerkt in ploegenstelsels en in redelijk hoge categoriën,wat de hoogte van mijn pensioen bepaalt.Iemand die maar 500 euro per maand krijgt,heeft ofwel nooit iets verdiend ofwel steeds onvoldoende aangegeven.Wil niet zeggen dat het een schande is dat vreemde luizen die hier binnenkomen méér ontvangen dan mensen die hier een levenlang aan alles hebben bijgedragen,dat loochent niet want anders staat/stond de deurwaarder aan de deur om de niet-betaalde bijdragen op teeisen eisen.

Op 09 augustus 2012 omstreeks 12:18, zei Marleen Goethals:

Ik ken een paar mensen die gans hun leven hard gewerkt hebben in hun zaak en juist genoeg inkomen hadden om rond te komen en hun kinderen een degelijke opvoeding te geven. Deze hebben nu een klein pensioen en leven zoals voorheen, zuinig en elke euro om- draaiend. Ik ken ook zelfstandigen die nu met een zogezegd klein pensioentje zitten maar die ondertussen 6 a 7 huizen verhuren, met miljoenen op de bank staan en elke 3 jaar met de laatste nieuwe Mercedes rijden!Ik ken zo iemand van heel dicht bij, hij is ondertussen ver 80 jaar en klaagt steen en been over met hoeveel hij moet rondkomen maar zijne Mercedes staat elk dag aan een ander restaurant.

2 reacties

Op 09 augustus 2012 omstreeks 13:24, zei Linda Renneboog:

ja daar heb je ook een punt en hoe worden ze rijk denk je die weten genoeg achterpoortjes hé en zullen ook niet alles aangeven zoals wij vergeet eens iets in te vullen op je belastingsbrief ze weten het hoor maar die weten hun weg hoor

Op 10 augustus 2012 omstreeks 15:46, zei Saskia Duerinckx:

Eindelijk een genuanceerd bericht tussen de berichten van blijkbaar zo veel haatdragende mensen. Net zoals je dat in alle lagen van de bevolking terug vind, zijn er onder zelfstandigen evengoed eerlijke én oneerlijke bij. Waarom wordt iedereen toch altijd over dezelfde kam geschoren?

Op 09 augustus 2012 omstreeks 09:47, zei Daisy Daelemans:

Het zijn niet alleen de zelfstandigen, ook de gewone werknemers moeten niet zot doen met hun pensioen. Mensen van 65+ zouden na een leven lang werken eindelijk moeten kunnen van hun leven profiteren, maar helaas velen hebben er de centjes niet voor. Zoals reeds gezegd, vreemdelingen krijgen een leefloon, waarom worden de pensioenen niet opgetrokken tot het leefloon op zijn minst. De vreemdelingen hebben dan dikwijls nog niet gewerkt, terwijl de mensen hier hun leven lang gewerkt hebben EN BELASTINGEN BETAALD. En wat dat zwart geld betreft, iedereen leeft naar zijn inkomen, zwart geld inbegrepen. Waarom word er zoveel gekocht op krediet en afbetalingsplans, en niet alleen door minderbegoeden. Belasting op afbetaling, op papier staat toch dat ge dat allemaal verdient hebt. Zo gaat het bij 75% van de mensen. Laat die vreemdelingen maar eens rondkomen met de laagste pensioentjes van onze belgen, ze zouden wel anders piepen. Groot verschil tussen de oude en de nieuwe belgen. Stop daarmee.

Op 09 augustus 2012 omstreeks 12:47, zei Gerry Clé:

Waarom geen basispensioen voor iedereen? Iedereen betaald dezelfde premie en iedereen krijgt hetzelfde bedrag. Voor extra's kun je dan zelf aan pensioensparen doen. Veel overzichtelijker en vooral eerlijker.

1 reacties

Op 09 augustus 2012 omstreeks 13:21, zei Linda Renneboog:

dat vind ik ook wel waarom moeten ambtenaren weer zoveel meer hebben als arbeider werk je ook je leven lang en zeker die zelfstandigen die mensen hebben nooit gedaan en ook zou er iets mogen gedaan worden aan bediendencontract of arbeiderscontract mag eens gelijkgesteld worden

1 reacties

Op 09 augustus 2012 omstreeks 18:30, zei Sanne Maes:

bent u dan ook bereid om de voordelen die een arbeiderscontract heeft op te geven? Of past dat dan niet meer in het plaatje?

Op 09 augustus 2012 omstreeks 09:19, zei Norbert Thieren:

De een is natuurlijk de andere niet en we hebben meer respect voor de zelfstandige die met werken zijn kost verdient in tegenstelling met de vele ambtenaren met nutteloze funkties. Maar zelfstandigen mogen toch de sukkelaar niet uithangen: iedereen ziet toch welke luxe ze zich kunnen veroorloven en hoeveel er gefraudeerd wordt. Sommigen hebben de leuze: nooit genoeg.

Op 09 augustus 2012 omstreeks 09:56, zei Gerda Willems:

Niet vergeten dat de ambtenaar aan een heel klein loon begint en zo opbouwt op voorwaarde dat hij een deftig pensioen krijgt. De kleine zelfstandige koopt een BMW X6 en komt dan na zijn 65 klagen dat hij niet rondkomt? Hij wordt wel veronderstelt te sparen voor zijn eigen pensioen. Mijn schoonheidsspecialiste werkt maar halftijds en rijdt met een X6, omdat hij fiscaal toch volledig aftrekbaar was, terwijl ze maar 6 km moest doen. Die auto moet nogaltijd betaalt worden toch? En dan verschieten dat ze 40 jaar later niks hebben.

1 reacties

Op 09 augustus 2012 omstreeks 10:39, zei Luc Masson:

En sinds wanneer is uw schoonheidsspecialiste representatief voor alle zelfstandigen?

1 reacties

Op 09 augustus 2012 omstreeks 14:52, zei Gilbert Haelewyn:

Ze is misschien een dochter van een ambtenaar!

ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE SKY - 1K - NIET VERWIJDEREN

Spelregels forum

Lees hier de spelregels van ons forum. Opgelet, wie een van deze regels overtreedt zal geweerd worden van het forum.
De debatten worden gemodereerd door de online redactie.
ADHESE NBO_PARTNERTICKER - 2K - NIET VERWIJDEREN

ADHESE IMU.INHOUSE - 2K - NIET VERWIJDEREN