Forum

Debat

Lezersbrieven

  • dinsdag 17 december 2013, 17h20

Reacties

Meest Recent

Op 16 april 2014 omstreeks 18:03, zei Luc Polfliet:

Wilmots zou 600.000 euro per jaar verdienen als bondscoach. Een hoge wedde? Niet te snel besluiten. Daarvan moet vooreerst al 90% naar Georges Leekens, die 90% van zijn werk gedaan heeft. Blijft over: 60.000 euro, waarvan 13% voor sociale zekerheid. Blijft: 52200. Hierop 50% naar Di Rupo en op die 50% nog 8% naar de gemeente. Blijft over: 24000 euro of 2000 euro per maand. Nou ja... wie het kleine niet begeert...

Op 16 april 2014 omstreeks 17:44, zei Luc Mertens:

In Gent is het 'neuzekesoorlog'...met als aanleiding de verkoop van zowat de lekkerste munitie ooit. Termont was er vlug bij, en deze keer kan ik hem geen ongelijk geven, de snoeper.

Op 16 april 2014 omstreeks 16:57, zei Carolus Vueghs:

Wat er bij mij maar niet wil ingaan, bij het lezen van de jongste peiling van RTBF en La Libre, is de13,5% stemmen die Open VLD langs Vlaamse zijde nog zouden behalen. Een partij die de laatste 20jaar onafgebroken deelnam aan regeringen die ons naar de hoogste belastingen van Europa hebben gebracht, na het patrimonium grotendeels te hebben verkocht. Een partij die na de stekkertrekkerij van Alexander De Croo niet alleen nalieten om te doen wat zij voor de verkiezingen beloofde maar net het tegenovergestelde deden. Een partij die zich achter een louche figuur als Karel De Gucht schaart en zich massaal verbergt achter Maggie De Block, die enkel uitvoert wat de wet haar voorschrijft. Wie zijn die mensen? Wat bezielt hen? Hebben zij de laatste 20 jaar op een andere planeet vertoefd? Groetjes,

2 reacties

Op 16 april 2014 omstreeks 17:08, zei Jef Pirra:

Het is maar een peiling, maar ik was daar ook verbaasd over.

Op 16 april 2014 omstreeks 17:38, zei Jozef Cautaerts:

Er moeten hier veel mensen rondlopen die schatplichtig zijn aan Open VLD.

Op 16 april 2014 omstreeks 16:35, zei Jack De Mol:

Laurent werd opgenomen in het ziekenhuis. Velen konden niet laten na te trappen: depressief over de verlaagde dotatie. Zelfs zelfmoordpoging werd gesuggereerd. Toen bleek het om een gevaarlijke longonsteking te gaan. Maar nog was het niet gedaan: er moest nog een soap gemaakt worden rond een brief van Paola, er moest gesuggereerd worden dat het koningshuis op springen stond, het was een schande dat Albert zijn zoon niet bezocht, Astrid moest de meubelen redden. Elke kans werd aangegrepen om met modder te gooien. Vandaag in de krant: het was op vraag van Claire, maar nu blijft men oorverdovend stil. Was dit gebeurd bij andere personen die ziek geweest zijn, zou men van bashen gesproken hebben. Nu, ik maak me geen illusies, in een reactie zal men vast wel een of andere drogreden vinden om te rechtvaardigen dat het wel normaal is. Enige gelijkenissen met De Wever en Kerbache is louter toeval (daar had De wever tenminste nog het lef zijn fout toe te geven).

2 reacties

Op 16 april 2014 omstreeks 16:58, zei Stefan Vandaele:

Laat ons voor het gemak eens veronderstellen dat u voor 100 procent gelijk heeft. Maar wie valt u dan eigenlijk aan? De media die het 'nieuws' via alle kanalen brengen, of de lezers/kijkers/luisteraars, die er aandacht aan besteden? Of... zou het kunnen dat uw citaat '...met modder gooien...' een vertaling is van 'een mediafiguur mag nu eenmaal geen wind laten, of iedereen die voor de lees- luisster- en kijkcijfers werkt moet er zijn zeg over doen'?

Op 16 april 2014 omstreeks 18:02, zei Luc Mertens:

Oorverdovend stil...?! Al bij stil gestaan dat deze mededeling eigenlijk rijkelijk laat komt...?! Moest Claire dat nu meteen verklaard hebben, waren er niet eens een dozijn àndere verklaringen, met of zonder brief, nodig geweest nietwaar...Maar ik krijg hier de indruk dat u in al uw afkeuring om het bashen, maar al te graag zélf met modder gooit, als het maar richting BDW-NV-A kan gaan nietwaar.U bent geen knip beter dan degenen die u hier op de korrel wil nemen beste...

Op 16 april 2014 omstreeks 16:35, zei Mark Baekelandt:

Zonet de factuur van Belgacom ontvangen, en met verbazing geconstateerd dat de tarieven vanaf 1 juli met 18pct opslaan... En dit terwijl er constant gezegd wordt dat ze zullen afslaan. Jawel, de verbindingskosten voor Happy Time verhogen van 50ct naar 59ct. Nieuwe naam, nieuwe bazen, ...? Is hun opzegvergoeding reeds in de tarieven berekend?

Op 16 april 2014 omstreeks 16:35, zei Mark Baekelandt:

Zonet de factuur van Belgacom ontvangen, en met verbazing geconstateerd dat de tarieven vanaf 1 juli met 18pct opslaan... En dit terwijl er constant gezegd wordt dat ze zullen afslaan. Jawel, de verbindingskosten voor Happy Time verhogen van 50ct naar 59ct. Nieuwe naam, nieuwe bazen, ...? Is hun opzegvergoeding reeds in de tarieven berekend?

Op 16 april 2014 omstreeks 15:39, zei Ronny Van der Velde:

Zwarte of witte kas voor de horeca, Wanneer men een zaak start moet er een financieel en businessplan voorgelegd worden anders krijg je geen financiering rond.Bij deze zaken word ook een analyse gemaakt van de concurrentie in de buurt en of je zaak haalbaar is. wanneer men dan beslist om door te gaan moet je zorgen dat de kosten en baten goed zitten, nu lees ik in de krant, iets wat we allemaal al lang weten dat overleven zonder zwart geld niet doenbaar is in de horeca. De BTW is verlaagt om dit tegen te gaan en daarom mag men niet toe laten om deze zwarte kas te laten doorgaan.En als de horeca er dan mee dreigt om de prijzen te verhogen en mindere service te geven, waarom zouden wij dan nog op restaurant gaan we krijgen toch alle dagen kookles op TV eigenlijk is dit emotionele chantage om het volk achter zich te krijgen, terwijl ze beter iets doen tegen dit zwart circuit.

1 reacties

Op 16 april 2014 omstreeks 17:08, zei Stefan Vandaele:

Terecht mogen we spreken over de Btw-verlaging die men aan de horeca toestond, in ruil voor (ondertussen niet gehouden) beloften. Ze ging als winsttoename in de zakken der uitbaters en de klanten genoten er op geen enkele manier van. Toch zijn het die klanten die ervoor opdraaien om de lagere Btw-inkomsten op de een of andere manier bij te passen.

Op 16 april 2014 omstreeks 15:38, zei Ronny Van der Velde:

Zwarte of witte kas voor de horeca, Wanneer men een zaak start moet er een financieel en businessplan voorgelegd worden anders krijg je geen financiering rond.Bij deze zaken word ook een analyse gemaakt van de concurrentie in de buurt en of je zaak haalbaar is. wanneer men dan beslist om door te gaan moet je zorgen dat de kosten en baten goed zitten, nu lees ik in de krant, iets wat we allemaal al lang weten dat overleven zonder zwart geld niet doenbaar is in de horeca. De BTW is verlaagt om dit tegen te gaan en daarom mag men niet toe laten om deze zwarte kas te laten doorgaan.En als de horeca er dan mee dreigt om de prijzen te verhogen en mindere service te geven, waarom zouden wij dan nog op restaurant gaan we krijgen toch alle dagen kookles op TV eigenlijk is dit emotionele chantage om het volk achter zich te krijgen, terwijl ze beter iets doen tegen dit zwart circuit.

Op 16 april 2014 omstreeks 14:33, zei Freddie Heremans:

De reacties, waarvoor dank, op mijn posting over Vlaamse stemmenaantallen - als je N-VA en V.B. samenvoegt) zijn allemaal weeral niet to the point. Jullie kunnen niet begrijpend lezen ! Herlees dus de laatste zin ! Sàmen zouden de kiezers van beide partijen enorm sterk staan, samen zouden ze ook voor 't zelfde doel kunnen gaan, namelijk op termijn Vlaamse Onafhankelijkheid. Dat wil BDW natuurlijk ook, alleen begrijpt hij dat dit NU niet mogelijk is, omdat er te weinig burgers zijn die dat wensen. Wat V.B. betreft : indien De Winter, de énige die de koers bepaalde, zich al die tijd gematigder had opgesteld en zijn bokshandschoenen had thuis gelaten, dan zou de Vlaamse Zaak er al lang veel beter hebben uitgezien, en kenden we thans een véél optimistischer, gebundeld klimaat. De Winter en zijn discours heeft er voor gezorgd dat iedere stem voor V.B. een weggegooide stem is, en van die gedachte kan Sofie of wie dan ook me niet van afbrengen.

3 reacties

Op 16 april 2014 omstreeks 17:08, zei Jan Callens:

Indien men het discours van Dewinter serieus had genomen,beste vriend,in plaats van de man en zijn partij te demoniseren,dan stonden onze gevangenissen half leeg,zou men 's avonds in onze grootsteden alleen veilig kunnen rondlopen en zou de integratie met immigranten die zich aan ons willen aanpassen,en niet omgekeerd,een positief verhaal zijn van rechten en plichten.De huidige voorstellen van NVA op dit gebied lijken trouwens zo uit het programma van het VB geplukt!Een beetje heel erg hypocriet,vind je ook niet?

Op 16 april 2014 omstreeks 17:15, zei Stefan Vandaele:

U heeft in grote mate gelijk. Waar u een steek laat vallen is bij het niet vermelden van het cordon sanitaire. Deze ondemocratische maatregel heeft het V.B. niet over zichzelf afgeroepen. Dit gebeurde door de traditionele partijen, die zich indertijd niet konden voorstellen dat de standpunten van het V.B. zo dicht bij een toekomstige werkelijkheid lagen.

Op 16 april 2014 omstreeks 17:16, zei Jef Pirra:

Een stem voor het VB is zeker geen verloren stem. Men houd wel degelijk rekening met de programmapunten van VB, de meeste zijn zelfs overgenomen door de andere partijen. Zonder het VB zou het er in Vlaanderen minder rooskleurig uitgezien hebben.

Op 16 april 2014 omstreeks 14:16, zei Francis Vancauwenbergh:

Preud'homme haalt uit: Wat ik ook zeg, ik wordt afgemaakt door mensen die er minder van kennen. Met andere woorden: hij heeft de wijsheid in pacht. Als hij dan toch zo wijs is zou hij een goed voorbeeld moeten stellen. Maar neen, met zijn grote mond staat hij te brullen tegen alles en iedereen. Zijn agressief gedrag straalt uit op zijn spelers en hun supporters, op de jeugdploegen en de ouders van de jeugdige spelertjes. Niet moeilijk te verstaan dat er zoveel geweld op en naast het voetbalstadion is. En ertussen door, dit geldt eveneens voor Luzon. Het wordt hoog tijd dat de scheidsrechters strenger optreden hiertegen en bij de eerste grote muil hen naar de tribunes verwijst of zelfs een stadionverbod oplegt.

1 reacties

Op 16 april 2014 omstreeks 16:01, zei Freddie Heremans:

Als ouwe trouwe Club-fan voel ik soms plaatsvervangende schaamte bij de uitspattingen van MPH. Vanavond zal ie zich wel gedeisd houden, denk ik. Zijn persconferentie van gisteren sprak boekdelen.

Hoogst aantal stemmen

Op 13 maart 2014 omstreeks 23:09, zei Sophie De Waegeneer:

Mag ik aan die beroepsaanrader vriendelijk en beleefd vragen om er mee op te houden,daar heeft toch niemand wat aan.

3 reacties

Op 14 maart 2014 omstreeks 07:13, zei Luc De Ridder:

Die man zelf heeft daar blijkbaar veel aan. Hier schrijven denk ik de meeste in functie of de hoop van veel stemmen te ronselen. is zoals in de politiek zeker, zij die het meeste stemmen halen kunnen het best bedrog verkopen maar dan mooi verpakt.

2 reacties

Op 14 maart 2014 omstreeks 11:03, zei Patrick Van Belle:

Daar kunnen ze bij de traditionele partijen van meepraten desnoods 24 op 24 uur.

Op 14 maart 2014 omstreeks 15:21, zei Jacques Ouzy:

Dat jij uw leugens slecht weet te verpakken is ondertussen alom bekend.

1 reacties

Op 15 maart 2014 omstreeks 10:05, zei Luc De Ridder:

Perfecte samenvatting. U groeit nog van minuut tot minuut. Zo zie ik het graag, mensen die boven zichzelf uitstijgen. Volhouden. Voor mij is dit onbegonnen werk.

Op 14 maart 2014 omstreeks 15:17, zei De Aanrader:

Aanraden + 1

1 reacties

Op 14 maart 2014 omstreeks 16:15, zei Sophie De Waegeneer:

Tof heel tof, geen pijn aan de vinger van al dat geklik ?. Ik kan me vergissen, maar bent U niet degene, die zo strak aan de naleving van de wet houdt, ja hé ,wel waarom treedt je dan de reglementen hier met uw voeten ?

Op 14 maart 2014 omstreeks 22:18, zei Rita-Maria Van De Perre:

Amaai zeg! Zoveel heeft er hier nog niemand gehad. Proficiat! LOL

Op 20 maart 2014 omstreeks 11:21, zei Luc De Ridder:

Op dit forum zit amper een paard en een apekop, mezelf meegerekend (als apekop) en wat zie je. Ze bedriegen al om hun zelf meer stemmen te geven. Eigenaardig toch dat een mens steeds in de belangstelling wil staan en er als best uitkomen. Belachelijkheid troef zou ik zeggen. Dat zijn dan juist deze mensen die alles in faire banen willen leiden. Ik zie dit eerder als gebrek aan verstand. Ik zou dit forum eerder zien als een grote kleutertuin en zoals iedereen weet, kleutertjes zijn meedogenloos voor elkaar. Vandaag heb ik veel tijd, dus kan op veel reageren. Ben machine aan het tekenen en dit is dan wat ik doe als ontspanning tussendoor. Niet om stemmen te halen.

3 reacties

Op 20 maart 2014 omstreeks 13:52, zei Jack De Mol:

Aanraden +1,25 (feit van ook wat dwars te liggen)

1 reacties

Op 20 maart 2014 omstreeks 16:00, zei Luc De Ridder:

Hoe gaan ze dat optellen?

1 reacties

Op 20 maart 2014 omstreeks 17:47, zei Jacques Ouzy:

Heb je dat dan nooit geleerd op school?

Op 20 maart 2014 omstreeks 16:01, zei Patricia Margaroli:

Ten eerste heb ik zo de indruk dat u er ook weg mee kan met uzelf veel stemmen te geven (ik zit nog altijd met de reactie: u hebt reeds gestemd, denk dat dat zo zal blijven, want dat duurt nu al weken), en ten tweede, als u het hier toch zo'n kleutertuintje vindt, want komt u dan 'als man van de wereld' hier doen? Tenzij u heimwee hebt naar uw kleutertijd natuurlijk…

1 reacties

Op 20 maart 2014 omstreeks 16:07, zei Luc De Ridder:

Mens toch, ik moet nog de eerste maal een stem op mezelf uitbrengen. Dus wie dit doet voor mij is een raadsel. Ik voel me zelf echt niet belangrijk genoeg om op mij zelf te stemmen. Een kleutertuin is om U te amuseren hé. Jij mag de kleuterjuf zijn, ok?

Op 20 maart 2014 omstreeks 16:38, zei Astrid Vloemans:

... en ik ben aan het babysitten bij een baby die wijnpokken heeft.Maar geef zelden een 'aanraden-stem (al ben ik wel bij diegenen die het nu weer normaal kunnen doen). En Uzelf een apekop noemen mag U zeker doen, en al noemt U mij een kraai , een uil of als weetikwatnogbeest, het kan me niks schelen.Maar uw medemensen die hier misschien alléén maar komen om wat 'menselijk' gezelschap te ervaren, zomaar én zonder hen te kennen 'gebrek aan verstand' verwijten ???? Hoe vindt U dat?? Gebrek aan menslievendheid of fatsoen ????? Alle kikkers hebben het recht te kwaken in de(ze) kikkerpoel. Wil jij het gekwaak niet horen of zien? Wandel dan rondom dit forum naar een forum waar 'de elite' haar zegje doet, én geniet ervan!!

Op 03 april 2014 omstreeks 22:37, zei Rita-Maria Van De Perre:

De Guy komt al lachend zeggen (op de foto toch), dat hij meer dan 200.000 euro verdient met in diverse beheerraden te zetelen! Dat is de gewone mensne hun ogen komen uitsteken! Schandelijk blauwe tuinkabouter. Die Cumul van de poltiekers zou algeheel moeten afgeschaft worden het is het een of het ander! Werken voor slechts 1 baas!

2 reacties

Op 03 april 2014 omstreeks 22:57, zei Rita-Maria Van De Perre:

Ik WiL nu ook eens meer dan 0 stemmen hebben hoor!

2 reacties

Op 03 april 2014 omstreeks 23:24, zei Lea Lamers:

Ik heb je al een stem gegeven, 'k zou je er meer willen geven, maar weet niet hoe.

2 reacties

Op 04 april 2014 omstreeks 08:32, zei Marc Suys:

Niet te begrijpen dat u plots 151 stemmen heeft en Rita-Maria slechts 11. De manier van aanraden is voor mij een raadsel. En begrijp me vooral niet verkeerd, ik gun je die aanradens wel!

1 reacties

Op 04 april 2014 omstreeks 10:18, zei Lea Lamers:

Je hebt er ondertussen ook al véél fans bij gekregen. :)

1 reacties

Op 04 april 2014 omstreeks 10:34, zei Marc Suys:

Niet te begrijpen!

Op 04 april 2014 omstreeks 22:15, zei Rita-Maria Van De Perre:

Toch bedankt Lea! Alle beetje helpen hé? Prettig weekend!

Op 04 april 2014 omstreeks 22:18, zei Rita-Maria Van De Perre:

Ik WiL iedereen bedanken voor de stemmen! Toch voor iedereen een prettig weekend!

Op 04 april 2014 omstreeks 00:45, zei Stefaan Arnaert:

En dan vragen zo'n geldwolven om voor hen te stemmen op 25 mei...

Op 24 maart 2014 omstreeks 16:32, zei Carlos Acx:

Er zijn hier velen of zijn het enkelen die zich afvragen indien 'Aanraden' wel juist werkt. Inderdaad NU werkt het juist. Dat dit 'Aanraden' vroeger werd uitgezuiverd is een feit. Nu kan iedereen zijn 'Aanraden' plaatsen. Nu het juist gaat zijn er weer kritikasters, wat kan men doen om wel te doen? Opnieuw plagiaat plegen? Mensen denk toch eens na.

2 reacties

Op 24 maart 2014 omstreeks 16:48, zei Stefan Vandaele:

Toch heb ik moeite met het 'nieuwe' aanraden. Er komen nu resultaten die een veelvoud zijn van wat we van vroeger gewoon waren. In het beste geval hadden we toen resultaten uitgedrukt in tientallen, terwijl we nu vaak honderdtallen zien. Daarbij geloof ik dat de 'tientallen' realistischer waren.

2 reacties

Op 24 maart 2014 omstreeks 17:20, zei Yves Van Walle:

Onzen 'aanrader' weet niet van stoppen...

1 reacties

Op 24 maart 2014 omstreeks 19:17, zei De Aanrader:

Hahaha .... hij is nog niet eens begonnen!

1 reacties

Op 24 maart 2014 omstreeks 22:09, zei Rita-Maria Van De Perre:

Een geluk nog dat het maar een aanrader is ipv een aanrander! Het is maar 1 lettertje verschil maar toch een wereld van verschil!

Op 24 maart 2014 omstreeks 17:50, zei Benny Van Campenhout:

Logisch als men zoveel keer kan aanraden als men maar wil. Maar dat hebben onze informatica specialisten blijkbaar nog niet in de gaten...

3 reacties

Op 24 maart 2014 omstreeks 18:31, zei Carlos Acx:

Benny, ik heb de proef op de som genomen en ik heb verschillende malen op 'aanraden' gelikt maar het lukte mij niet en kreeg als antwoord dat ik reeds mijn stem had uitgebracht. Dus waar zou de fout liggen?

2 reacties

Op 24 maart 2014 omstreeks 21:10, zei Luc Mertens:

Bij nieuwe reacties lukt dat zeker wel, niet bij degene waar je voorheen al op geklikt hebt...de aanraders zijn dus te verwaarlozen.

Op 24 maart 2014 omstreeks 19:30, zei Benny Van Campenhout:

Merkwaardig. Blijkbaar reageert het systeem verschillend, afhankelijk van de gebruiker. Hoe ze dat voor mekaar krijgen, Joost mag het weten...

1 reacties

Op 25 maart 2014 omstreeks 08:36, zei Jacques Ouzy:

Joost weet dat niet, Jacques WeL. Dat komt omdat men het stemgedrag tracht te regelen door middel van coockies op uw pc, een totaal verkeerde aanpak wat iedere IT-er met gezond verstand zal beamen. De instellingen i.v.m. die coockies kunnen verschillen van gebruiker tot gebruiker, vandaar .... Probeer eens met een andere webbrowser van de 'big five' (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera en Safari). Zijn allemaal gratis te downloaden.

1 reacties

Op 25 maart 2014 omstreeks 09:24, zei Yves Van Walle:

hmmmm bijna juist jacky...

1 reacties

Op 25 maart 2014 omstreeks 12:57, zei Jacques Ouzy:

Ga met de knikkers spelen ventje, dan doe je nog iets nuttigs.

1 reacties

Op 25 maart 2014 omstreeks 14:01, zei Yves Van Walle:

hmmm ms. weet je dit nog niet, maar er bestaan mensen die gaan werken overdag.

1 reacties

Op 25 maart 2014 omstreeks 14:28, zei Jacques Ouzy:

Daar behoor jij dan toch duidelijk niet toe.

1 reacties

Op 25 maart 2014 omstreeks 15:25, zei Yves Van Walle:

Kan goed zijn... blijft een feit dat den jacky alweer de bal volled misslaat met zijn interpretatie van die coockies.

1 reacties

Op 25 maart 2014 omstreeks 17:48, zei Jacques Ouzy:

Ja jongen, 't is al goed. Ga nog wat met uw linux-bakske spelen.

Op 24 maart 2014 omstreeks 18:27, zei Yves Van Walle:

'zo logisch' vind ik dit toch niet hoor. Kleuters hebben meer discipline dan wij hier op dit forum... En wat is het nu om als een zot te beginnen klikken op 'aanraden'?

Op 24 maart 2014 omstreeks 20:09, zei Carlos Acx:

Sorry, maar dat kan ik niet.

Op 25 maart 2014 omstreeks 05:03, zei Antoon Demarée:

Ik heb juist uw stemmen aantal opgetrokken tot 1000. Hopelijk beantwoord dit uw vraag Carlos. Ik heb al eens vermeld dat rechts hier doorgaans het 10-voud van stemmen haalt tegenover links, maar nu wordt het belachelijk. Ik geef uit principe maar 1 stem, die paar 100 die ik erbij gelapt heb is maar ter illustratie.

Op 22 maart 2014 omstreeks 10:16, zei Patricia Margaroli:

Ongeveer e jaar terug gelezen in HLN: overheid heeft er geen flauw benul van hoeveel extremistische moslims in ons land leven. Ze willen ’t niet weten! Struisvogelpolitiek ten koste v/d bevolking en ‘t gewoon negeren. Socialisten in Gent zaaien controverse i.p.v. neutraliteit na te streven. Moslims toelaten de hoofddoek (=opvallende religieus symbool) te dragen maar intussen uit scholen e.a. openbare gebouwen kruis- & heiligenbeelden, kerststallen, en andere katholieke symbolen verwijderen om moslims niet tegen het hoofd te stoten: een zoveelste kaakslag voor het autochtone volk. Geert Wilders kan niet naar België komen wegens levensbedreigingen door… ? Voor wie gaat de vergelijking met Hitler eigenlijk op? Voor diegene die zeggen: alle ongelovige honden mag je… ? En dan verwonderd zijn dat mensen scanderen: minder M&M’s (Marokkanen & Moslims). Logisch gevolg van hun gedrag m.i.

8 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 10:59, zei Luc Mertens:

Dit gaan onze traditionele brave borsten niet graag lezen zulle...nochtans alleen maar waarheden.

Op 22 maart 2014 omstreeks 11:09, zei Jef Pirra:

En de overlast die ze teweegbrengen. Marokkanen hebben een soort etnische monopolie op straatoverlast. Voor de politie is het dweilen met de kraan open, want het gerecht wil niet meewerken.

1 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:39, zei Jo Figeys:

Ssssssst.... niet hardop zeggen hoor. De waarheid is van geen tel.

1 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:44, zei Chris Ulrichts:

Mag wel! Want er zijn officiële cijfers van bij het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek. Waar zijn de Belgische cijfers!?

1 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 16:54, zei Carlos Acx:

Wel die cijfers hebben ze hier wel en moesten ze gepubliceerd worden dan staat Vlaanderen op zijn kop. Maar ja dat mag niet van de linksen en andere trado's want dit zou in het voordeel van NVA spelen en daar ligt de kwestie.

Op 22 maart 2014 omstreeks 11:17, zei Jan Vermeulen:

Zo is het , al jaren worden wij als racisten afgeschilderd en dit enkel door toedoen van 1 specifieke groep mensen die ondertussen al duizenden mensen beroofden , verwonden of doodden hun naam word nooit vernoemd enkel en alleen als het iemand van onszelf betreft wort deze in alle kleuren en geuren tentoon gespreid in krant of nieuws , bij aangifte bij politie verwijst men u direct naar de deur want wat u ook mee maakte met deze groep is niet mogelijk en niet voor opname vatbaar een queeste van de statistieken proper te houden !en ondertussen blijven die politiekers maar hardnekkig op onze kop slaan want wij verstaan die mensen niet , hebben geen benul van hun cultuur die ook nog meermaals als excuus gebruikt word zoals laatst in een groepsverkrachting !! dit is voor mij de meest beschermde groep in onze samenleving en IK vind dit onterecht !en een schande om u tegen te zeggen !!

Op 22 maart 2014 omstreeks 11:49, zei Yves Van Walle:

Zolang mannen op het werk een das mogen dragen mogen van mij vrouwen een hoofddoek dragen. En dat die man uit nederland niet naar belgie durft komen (een van de weinige landen waar hij nog welkom is) komt hem (volgens mij) goed uit. BTW: onze a'pse vrienden gingen toch instaan voor zijn veiligheid?

8 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:14, zei Donald Nuyttens:

Zolang de sossen van ons loon mogen stelen,mag van mij iedereen in het zwart werken.En er is ook nog een verschil tussen durven komen en mogen.En dat je vrienden hebt in Antwerpen is ook al een dikke leugen.Zoals je ziet;zeveren is niet moeilijk.Voor mij is dat een verzetje.

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:38, zei Jacques Ouzy:

Een hoofddoek is een symbool waarmee de draagster haar pertinente onwil te kennen geeft om zich te integreren in onze cultuur, en zich aan te passen aan onze normen en waarden. Hoofddoeken MOETEN uit ons straatbeeld verdwijnen, en degenen die daar niet mee akkoord zijn evenzeer!

2 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:13, zei Lea Lamers:

En in onze kerken mogen de vrouwen hun hoofddoeken of hoeden ophouden. Mannen moeten uit respect hun hoed afzetten in de Katholieke kerken.

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:54, zei Yves Van Walle:

Ze hebben hier duidelijk weer hunnen filter opgezet... (mijn vorig antwoord kwam er niet...) Nu ja, volgens mij heb jij hier het antwoord gegeven op de vraag van de originele poster 'Voor wie gaat de vergelijking met 'tuuuuuuuut' eigenlijk op?' Die man vond ook dat iedereen die zijn mening niet deelde uit het straatbeeld MOET verdwijnen.

1 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 21:20, zei Guy Vanooteghem:

Laat mij raden, u hebt het over de Poetin van Oostende, alias de Keizer!

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:58, zei Benny Van Campenhout:

Loze reactie bij gebrek aan steekhoudende argumenten.

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:13, zei Stef Vangeel:

Sinds wanneer is een das een religieus symbool...?

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:35, zei Luc Mertens:

En sinds wanneer is een das een provocatieve religieuze uiting dan, iets wat het onverzettelijk koppige erop staan om het dragen van deze hoofddoek in het westen, wel degelijk is...?! Vóór de toestroom van deze onwillige, hypocriete mensen uit de Maghreb nam 'niemand' aanstoot aan de beleefdheid om z'n hoofddeksel af te zetten...in onze scholen was het zelfs regel, en helemaal zonder problemen. En nu?! Wat Wilders betreft, u vindt het blijkbaar normaal dat hij met de dood bedreigd wordt, alleen maar omdat hij vrij brutaal ongemakkelijke waarheden verkondigt...?! Zélf heeft hij dat nochtans 'nooit' gedaan hoor. Uw obligate verwijzing naar Antwerpen wordt trouwens stilaan een stereotype nietwaar. Ook die man heeft trouwens nooit bedreigingen geuit...Wat niet te verdedigen valt, wil u willens nillens toch verdedigen, omdat dat nu eenmaal zo hoort binnen de partij die u aanhangt...zielig noem ik dat.

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:36, zei Chris Ulrichts:

Een das vergelijken met een religieus symbool? Ach, ik doe mij moeite voor niets. Want u kunt het niet begrijpen. U bent waarschijnlijk opgevoed in het credo van onwetendheid en een evangelie van afgunst, ook wel de filosofie van de mislukking genaamd. Wilders is een man met ruggengraat (die daarvoor al tien jaar zijn eigen vrijheid heeft opgegeven), een man met visie. Als een Wilders weg is (en dat zal zeker gaan gebeuren) zal ook de 'toekomst' weg zijn.

1 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 14:05, zei Yves Van Walle:

Zie mijn bovenstaande reactie... een hoofddoek hoeft geen religieus symbool te zijn net zoals een das geen politiek symbool hoeft te zijn. Zolang het ene kan kan volgens mij het andere... en dat die man uit Nederland ooit eens zal moeten gaan is ons lot.... (ook voor u en mij trouwens)

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:54, zei Lut Duprez:

Een das met een moslim-hoofddoek vergelijken lijkt me toch wel wat raar. Die hoofddoek kan je beter vergelijken met een hangertje met een kruisje eraan en dat mag dus ook niet, behalve natuurlijk als je het goed kan wegstoppen hé, onder je kleren. De hoofddoek mag niet en het kruis aan de muur werd weggehaald. Dus...

Op 27 maart 2014 omstreeks 10:11, zei Zeno Vanhandsaeme:

Die man uit Nederland zal het raar gevonden hebben dat een panda ging instaan voor zijn veiligheid :)

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:24, zei Luc De Ridder:

Goedkoop betoog voor iets watje zelf al kan oplossen voor een groot stuk, doch bij de meesten blijft het bij schrijven wat iedereen al zijn leven lang weet. En hoe kan je er zelf iets aan doen? Wel ik was vorige week in Oostende (de naam koningin der badsteden zeker niet waard) en ik zie op het strand een allochtoon, short, hemdje met korte mouwen en blootsvoets, naast hem zijn vrouw of wat dan ook en die gekleed met lang kleed, hoofddoek en alles erop en eraan. Goed weggemoffeld voor blikken van andere mannen. Ik ben naar die man toe gegaan en heb hem gevraagd of hij het al zo warm vond dat hij al in zomertenue rondliep. Sprak Frans, dus heb het hem in het frans gevraagd. Oh ja, antwoordde hij, is goed weer, net zomer. Ja, juist zeg ik hem. De vrouw die hier naast U loopt, voor haar blijkt het nog winter te zijn, vindt je niet? Ik maakte hem duidelijk dat vrouwen ook warm kunnen hebben. Hij was boos en verweet me dat ik me moest met mijn eigen zaken bemoeien. Neen antwoordde ik, als je geen kritiek wil, moet jij zorgen dat je onze normen respecteert en zeker niet de vrouwen behandel

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:37, zei Jo Figeys:

Zou het niet beter kunnen bewoorden!!!!

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:08, zei Jacques Ouzy:

Vandaag of morgen wordt er weer eens een 'breivik' wakker en zal men zich weer afvragen hoe zoiets in godsnaam mogelijk is.

1 reacties

Op 23 maart 2014 omstreeks 07:19, zei Luc De Ridder:

Die loopt wel al rond hoor.

1 reacties

Op 23 maart 2014 omstreeks 09:39, zei Chris Ulrichts:

Breiviksen worden gecreëerd door een politieke kaste die te laf is om de feiten bij naam te noemen en laten verzieken.

1 reacties

Op 23 maart 2014 omstreeks 14:35, zei Yves Van Walle:

Of door enkele politiekers die lopen te roepen langs de kant van de samenleving, maar niet in staat blijken te zijn om hun woorden in daden om te zetten. (of gewoon te bang zijn om af te komen natuurlijk...)

2 reacties

Op 23 maart 2014 omstreeks 19:13, zei Luc Mertens:

Maar die andere partijen ten minste niet de mond willen snoeren met zoiets als een 'cordon sanitaire', maw de 'democratie' van die vele (politiekers) die al veel te veel jaren middenin die samenleving zitten, maar ze alleen maar bedrogen heeft, steeds weer, steeds meer...Wel een groot deel van die samenleving hoeft al die valsheid niet meer, en dat wordt steeds duidelijker...

Op 23 maart 2014 omstreeks 18:18, zei Jacques Ouzy:

Die door politiek correcten 'mestkevers' genoemd worden.

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:38, zei Lut Duprez:

En toch was het dom wat Wilders gedaan heeft. 1 nationaliteit benoemen, terwijl er nog veel andere het hier onveilig komen maken. Denk maar aan de oost europese bendes. En dan moet men nog altijd in het achterhoofd houden dat niet iedereen van ginder crimineel is. Maar het is een feit dat de politici te slap zijn om orde op zaken te brengen, juist omdat zij het probleem zelfs géén naam geven.

Op 25 maart 2014 omstreeks 10:57, zei Arlette Vanderheyden:

Met navolgende grap doe ik een gooi naar het wereldrecord aanraden. Morgenavond komt een officiële afgevaardigde van Guiness Book of Records hier ter plaatse de nodige vaststellingen doen. Wie steunt mij? Baas tegen medewerker: 'Je bent deze week al voor de vierde keer te laat ! Wat concludeer je daaruit ?' ' Hmm .. dat het donderdag is ?! '

3 reacties

Op 25 maart 2014 omstreeks 11:35, zei Marc Suys:

Alles helpt. Mijn stem heeft u!

Op 25 maart 2014 omstreeks 13:30, zei Petrus De Wilde:

1463 keren aangeraad. Proficiat dit is ook een record op zich zelf.

Op 25 maart 2014 omstreeks 14:23, zei Zeno Vanhandsaeme:

Slecht management? Het wereldrecord aanraden ken ik niet, het record aanraden op dit forum is >15.000.

1 reacties

Op 25 maart 2014 omstreeks 14:32, zei De Aanrader:

Zeer juist. En allemaal met één enkele klik hé.

1 reacties

Op 25 maart 2014 omstreeks 22:49, zei Rita-Maria Van De Perre:

Klikker de klik zou Plop zeggen! LOL

Op 27 februari 2014 omstreeks 22:44, zei Rita-Maria Van De Perre:

Hé, vandaag geen 200 aanradens! Ik wil er ook eens 200 krijgen! Wie helpt mij hiermee? LOL

7 reacties

Op 28 februari 2014 omstreeks 01:41, zei Carolus Vueghs:

Als ik U kan genoegdoening verschaffen door 200 miljoen aanraders te verschaffen! Dan bij deze Rita-Maria. Groetjes,

2 reacties

Op 28 februari 2014 omstreeks 11:15, zei Patricia Margaroli:

Hoe doe jij dat ??? Verder dan 'u hebt reeds gestemd' terwijl er niks bijkomt (toch niet zichtbaar), kom ik niet ? Begrijp er helemaal niks meer van, van dit forum en zijn 'aanraders'...

2 reacties

Op 28 februari 2014 omstreeks 11:21, zei Willy Lambrechts:

Troost u Patricia, je bent niet de enige. Ook ik zit in hetzelfde schuitje, daarom ook mijn eerder verzoek aan iedereen om een bericht te sturen aan de redactie.

Op 28 februari 2014 omstreeks 22:50, zei Rita-Maria Van De Perre:

Ik versta dat ook niet, Patricia! Toch is het eens plezant!

Op 28 februari 2014 omstreeks 22:48, zei Rita-Maria Van De Perre:

Dank U Carolus en ook de anderen WiL ik bedanken!

Op 28 februari 2014 omstreeks 10:17, zei Astrid Vloemans:

Als U één ding verwezenlijkt hebt vandaag is het wel dit: ' tonen dat hier meer dan 50 forumschrijvers komen schrijven en kijken'. Proficiat!! Natuurlijk krijg je daarvoor ook van mij 'één' aanraden.

1 reacties

Op 28 februari 2014 omstreeks 22:53, zei Rita-Maria Van De Perre:

Dank je Mevr. Vloemans en prettig weekend.

Op 28 februari 2014 omstreeks 11:13, zei Willy Lambrechts:

Rita-Maria, u zou in de politiek moeten gaan. Met één onbeduidend zinnetje een massa stemmen ronselen, je moet het maar doen. Daar kunnen vele politici nog lessen uit trekken. Nu nog de juiste partij vinden. Alvast succes gewenst.

1 reacties

Op 28 februari 2014 omstreeks 22:57, zei Rita-Maria Van De Perre:

Hé, ja een goed gedacht! LOL. Prettig weekend nog.

Op 28 februari 2014 omstreeks 11:32, zei Marc Suys:

totnutoe 1392 voorkeurstemmen + nu eentje van mij moet toch een record zijn op dit forum. Proficiat!

1 reacties

Op 28 februari 2014 omstreeks 22:59, zei Rita-Maria Van De Perre:

Dank U, Mijnheer Suys en een prettig weekend!

Op 28 februari 2014 omstreeks 12:45, zei Carlos Acx:

Aanraden + 1.000. Ikzelf kan niet meer een stem geven, waarom weet ik niet en er zijn nog posters die het niet meer kunnen. Moest HNB eventjes een ernstige uitleg kunnen geven, want ze hebben mijn emailadres dan zou dit een echte service zijn. Nog dit wanneer ik op een artikel kan reageren dan vlieg ik er pertinent uit, dat is nu es HNB

Op 28 februari 2014 omstreeks 19:41, zei Jacques Ouzy:

Jawadde ... Volgens mij heb jij veel stille aanbidders ;-)

1 reacties

Op 28 februari 2014 omstreeks 23:01, zei Rita-Maria Van De Perre:

Ja hé, Mijnheer Ouzy, wie had dat gedacht? Prettig weekend!

Op 28 februari 2014 omstreeks 22:51, zei Rita-Maria Van De Perre:

Ik WiL iederen bedanken die dit eens mogelijk maakten! LOL

Op 20 maart 2014 omstreeks 12:43, zei Patricia Margaroli:

Dacht al dat het moeilijk zou worden, 2de poging dus. Artikel over Geert Wilders gelezen. Kan het niet helpen te denken: jammer dat die geen tweelingbroer heeft die opkomt in Vlaanderen… Als je ziet hoe rapper Hozny in zijn video clip Wilders 2 wapens tegen het hoofd laat houden in regelrechte executiestijl en naar de tekst luistert van zijn ‘liedje’ kan ik alleen maar beamen: Wilders heeft m.i. gelijk. De vergelijking met Hitler gaat beter op voor de moslims uit de clip dan voor Wilders. Wilders wil de Marokkanen terug naar land van herkomst zonder verder geweld, de moslims willen Wilders vermoorden samen met alle andere ongelovige honden. Dit is een eerlijke conclusie na het zien van de video, maar het wordt weer een probleem om het in dit linkse blad gepubliceerd te krijgen !

2 reacties

Op 20 maart 2014 omstreeks 15:13, zei Chris Ulrichts:

Ik heb zelf ook vaak het gevoel dat het een kan en het ander niet. Wilders doet fout door zich specifiek te richten tot de Marokkaanse groep, al wil ik de problemen met die groep zeker niet minimaliseren, verre van. Alsof de overlast van anderen minder erg is. Nederland staat momenteel op ontploffen want de geviseerde groep laat zich niet onbetuigd, hierin gesteund door de linkse kerk. En zij krijgen wél bijval van de politiek. Indien men tijdig dit soort problemen had aangepakt was een Wilders of een Dewinter nooit geboren.

1 reacties

Op 21 maart 2014 omstreeks 09:27, zei Astrid Vloemans:

Moet het niet zijn: 'dan waren die politieke ideeen van Wilders of Dewinter nooit geboren?'

1 reacties

Op 21 maart 2014 omstreeks 10:44, zei Chris Ulrichts:

Akkoord!

Op 20 maart 2014 omstreeks 16:03, zei Luc De Ridder:

U wil blijkbaar terug naar de stammenoorlogen? Wilders, die heeft zelfs geen recht van spreken. Wie haalde de vreemdelingen binnen, dat waren toch de Hollanders zelf en meer bepaald hun industrie, net als hier. Als ze niet meer nodig zijn oprotten dan maar. Wel de dag dat u niet meer functioneel bent, oprotten dan maar.

3 reacties

Op 20 maart 2014 omstreeks 17:38, zei De Aanrader:

Wilders heeft het volste recht van spreken! Mensen als jij zouden hier beter oprotten.

2 reacties

Op 20 maart 2014 omstreeks 22:48, zei Lea Lamers:

Zelfs De Ridder hoeft niet op te rotten. Zo'n uitspraken zouden niet mogen op een forum. Iedereen heeft hier recht van spreken.

Op 21 maart 2014 omstreeks 08:17, zei Godelieve Vandamme:

Wat hebben er jullie nu aan te discussieren over een uitspraak van Wilders? Denk er het Uwe van, en schrijf het gewoon neer. Wilders heeft zo zijn mening, terwijl andere politici misschien wel of niet hetzelfde denken, maar het niet willen of durven zeggen. Het is nu eenmaal zo, dat er binnen enkele decennia geen échte Nederlanders, en ook geen échte Belgen meer zullen zijn, maar het is te laat de put gevuld als het kalf verdronken is

Op 20 maart 2014 omstreeks 17:42, zei Melanie Janssens:

En wat doet een firma als ze u niet meer kunnen gebruiken? Oprotten dus...

Op 22 maart 2014 omstreeks 10:46, zei Luc Mertens:

Wilders heeft net zoveel recht zijn mening te verkondigen als jij zelf beste...

1 reacties

Op 23 maart 2014 omstreeks 07:25, zei Luc De Ridder:

Echt niet en weet je waarom. Wilders die doet dat om stemmen te halen en niets anders. Mocht er morgen iets anders in de markt liggen dat hem beter kan dienen, dan zou hij de Magrebs zelfs niet meer vernoemen, dat is het probleem et deze gasten.

Op 05 april 2014 omstreeks 21:58, zei Jan Vermeulen:

Karel De Gucht , nog maar ééns in opspraak , beïnvloed de gerechtsgang met een schrijven in naam van minister van staat ! de hoogste functie die een minister kan krijgen voor bewezen diensten die hier flagrant misbruikt word !enkel om zijn voordeel te halen om ongeoorloofde praktijken te verdoezelen een man die niet tegen kritiek kan maar zeer graag geeft en dit op de meest ongepaste momenten ,als blijkt dat hij dit werkelijk zo heeft gedaan dan zou men hem deze functie moeten ontnemen want dan is hij deze niet waardig !

Op 20 maart 2014 omstreeks 17:59, zei Jan Callens:

Degenen die over de uitspraak van Wilders over Marokkanen weer moord en brand schreeuwen, zouden zich beter eens afvragen WAAROM deze uitspraak gedaan wordt. In Nederland, waar, in tegenstelling tot ons land, criminaliteitscijfers van allochtonen niet geheim worden gehouden, blijkt dat in de grote steden meer dan 50% van de Marokkaanse jongens voor hun volwassen leeftijd al in aanraking met de politie komt.Dit zijn de naakte cijfers,dus geen 'vooroordeel'.Moet daar nog een tekening bij gemaakt worden?

1 reacties

Op 20 maart 2014 omstreeks 19:09, zei Yves Van Walle:

Marokanen hebben dan ook 50% meer kans gecontroleerd te worden.

6 reacties

Op 20 maart 2014 omstreeks 19:56, zei Benny Van Campenhout:

En met reden, dat bewijzen ze iedere dag opnieuw.

Op 20 maart 2014 omstreeks 20:02, zei Chris Ulrichts:

En waarom? Dan komen we terug bij de 50% van mijnheer Callens.

1 reacties

Op 20 maart 2014 omstreeks 20:08, zei Yves Van Walle:

Idd... van mr Callens...

Op 20 maart 2014 omstreeks 22:44, zei Jacques Ouzy:

Dat is dan nog 50% te weinig.

1 reacties

Op 20 maart 2014 omstreeks 23:04, zei Yves Van Walle:

I know, jij wil politiestaat maar wil er niet voor betalen...

3 reacties

Op 21 maart 2014 omstreeks 10:10, zei Luc Mertens:

Niemand wil een politiestaat, al begint het al mooi die richting uit te gaan...Iedereen wil wel eenzelfde gerechtigheid, plichten en gunsten, en dat is niet zo.

Op 21 maart 2014 omstreeks 09:27, zei Jacques Ouzy:

En jij wil chaos, en daar wil IK niet voor betalen.

1 reacties

Op 21 maart 2014 omstreeks 09:41, zei Yves Van Walle:

Jij wil gewoon niet betalen. Ik wil geen haos.

Op 21 maart 2014 omstreeks 08:01, zei Astrid Vloemans:

Vanaf de dag dat de politie is ingesteld om in de naam van de autochtone bevolking de orde te handhaven betalen wij eigenlijk al voor een politiestaat.Maar toch bestaan er in Brussel wijken waar sommige groepen inwijkelingen al jaren de plak zwaaien en waar gewone burgers en zelfs de politie liever een omwegje maken, dan er binnen te moeten gaan. Daarentegen ken ik nog geen enkele straat in België waar de politie de overmacht uitmaakt zonder dat de Overheid hen terug fluit.(voorbeeld:Rijkswacht afgeschaft)

Op 21 maart 2014 omstreeks 09:21, zei Luc Mertens:

En terecht...

Op 21 maart 2014 omstreeks 09:41, zei Paul Verspeelt:

Hoe zou dat nu toch komen...!?

Op 21 maart 2014 omstreeks 09:41, zei Patrick Van Belle:

De vraag die zich dan stelt is:waarom?hebben ze dit dan aan hun eigen gedrag en houding niet te danken.

1 reacties

Op 21 maart 2014 omstreeks 13:47, zei Yves Van Walle:

Ik leg gewoon maar de link maar hoor. Als je meer gecontroleerd ga je meer mensen betrappen op iets wat ze niet mogen doen. 'k zou begot niet weten waarvoor die mensen gecontroleerd worden en of het terecht is. en om eerlijk te zijn.... 't gaat mij ook niks aan...

1 reacties

Op 21 maart 2014 omstreeks 15:37, zei Jacques Ouzy:

Ah zo, mijnheer weet niet waarom die mensen gecontroleerd worden. Ik zal het u vertellen mijnheer. Dat komt omwille van het feit dat, telkens je een marokkaan tegenkomt, de kans 9 op 10 bedraagt dat hij iets op zijn kerfstok heeft. Daarom moeten die gecontroleerd worden.

1 reacties

Op 21 maart 2014 omstreeks 18:16, zei Yves Van Walle:

Tiens, gisteren was dit nog 5 op tien. Het kan niet anders dat alvast 1 van jullie 2 de bal misslaat.

1 reacties

Op 21 maart 2014 omstreeks 19:19, zei Paul Verspeelt:

Ze zouden er inderdaad beter 9 op de 10 controleren.

1 reacties

Op 21 maart 2014 omstreeks 21:18, zei Yves Van Walle:

'k had het over mensen die iets op hun kerfstok hadden, niet over controles

1 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 07:24, zei Paul Verspeelt:

Juist daarom: mensen met iets op hun kerfstok

Meld u aan en reageer »
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE SKY - 1K - NIET VERWIJDEREN

Spelregels forum

Lees hier de spelregels van ons forum. Opgelet, wie een van deze regels overtreedt zal geweerd worden van het forum.
De debatten worden gemodereerd door de online redactie.
ADHESE NBO_PARTNERTICKER - 2K - NIET VERWIJDEREN

ADHESE IMU.INHOUSE - 2K - NIET VERWIJDEREN