Forum

Debat

Lezersbrieven

  • dinsdag 17 december 2013, 17h20

Reacties

Meest Recent

Op 23 oktober 2014 omstreeks 18:51, zei Germaan Temmerman:

De SPA is uit de regering en reeds komen hun eerste schandalen aan het licht .Het Rekenhof bevestigd dat het advocatenkantoor Uitendaele de man van Onckelinx er in slaagde op bijna 860000 Euro opdrachten te krijgen voor de regering.Zijnde de som van meer dan 3 miljard .BF; Niet te verwonderen dat ze bang zijn voor de onthullingen die nu niet meer kunnen verzwegen worden

2 reacties

Op 23 oktober 2014 omstreeks 19:01, zei Geert Tamsyn:

3 miljard?

Op 23 oktober 2014 omstreeks 19:07, zei Johan Ongena:

WIE leeft er hier boven zijn stand????? Schande dat ze ons durven wijs maken dat WIJ boven onze stand zouden leven! Wat zou ik daar graag eens kuis houden in die vuile pot intern eten!!!

Op 23 oktober 2014 omstreeks 17:16, zei Benny Van Campenhout:

Vlucht US751 / AWE751 van American Airlines is al een hele tijd rondjes aan het draaien in de buurt van de luchthaven. Blijkbaar technische problemen, wordt waarschijnlijk noodlanding. Of valt gewoon uit de lucht... Whatever, het zal wel weer de fout van NVA zijn.

3 reacties

Op 23 oktober 2014 omstreeks 17:22, zei Geert Tamsyn:

Nee, nee, is zeker één of ander complot.

Op 23 oktober 2014 omstreeks 18:01, zei Lea Lamers:

Neen neen, het zal weer de schuld zijn van die rooie rakkers of de linkse roedel.

1 reacties

Op 23 oktober 2014 omstreeks 18:23, zei Richard Dendoode:

Of van Femma, die grieten met hun breiwol en gevaarlijke naalden. ;-)

Op 23 oktober 2014 omstreeks 18:44, zei Luc Polfliet:

Als ik de route goed bekijk, dan draaide het vliegtuig geen 'toertjes rond Brussel' zoals de krantentitel misleidend suggereert, maar ' toertjes in Vlaanderen'. Goed gezien van American Airlines. Ze weten ook wel dat, als ze toertjes rond Brussel zouden vliegen, ze bij ieder toertje mogen afdokken bij de geest van Wathelet, die in zo geval zeker uit zijn fles zo komen. Zelfs spoken schuwen het geld niet.

1 reacties

Op 23 oktober 2014 omstreeks 19:02, zei Geert Tamsyn:

Denkt u dat American Airlines die route kiest?

Op 23 oktober 2014 omstreeks 16:18, zei Marc Suys:

Negen van de tien woninginbraken geraken nooit opgelost. Natuurlijk want dieven en inbrekers klissen is geen prioriteit van de politie en van de bevoegde diensten want dat brengt niks op voor de schatkist. Iedereen weet ondertussen wel welke de prioriteiten van de politie zijn. Bij inbraken vallen misschien wel in vergelijking met het verkeer geen of weinig dodelijke slachtoffers maar dit neemt niet weg dat iemand bij wie er is ingebroken en waar waardevolle zaken of kleine dingetjes waar je aan hecht gestolen zijn niet getekend zijn voor hun leven en blijvend schrik hebben als zij in hun straat iets verdacht zien of nog maar iets horen als ze thuis zitten. Ik draai graag de bladzijde om maar kan over een inbraak die ook nooit opgelost is meespreken.

1 reacties

Op 23 oktober 2014 omstreeks 16:48, zei Jean Bly:

Ik denk wel dat de politie heel wat inspanningen doet maar de dieven laten meestal weinig sporen na en als de onderzoeksrechter leden van vreemde dievenbendes vrij laat in afwachting van hun proces, moet men er zich niet over verbazen dat er geen bestraffing volgt.

Op 23 oktober 2014 omstreeks 15:57, zei Tony Staes:

Hoe hypocriet kun je zijn? Gisteren sprak de voorloper van het ABVV het wangedrag van zijn volgelingen nog goed,maar plots vandaag komt hij tot inkeer! Hij was trouwens uit die hoek niet de enige die de schurkenstreken goed praatte, ook het hoofd van 'De Morgen' liet zijn licht over de zaak schijnen en vond dat er weinig op afgekeurd kon worden. Het was een normale actie! Ik stel me de vraag, moest er een bende voor hun gebouwen staan om de boel te beschadigen en te besmeuren (zij liggen tenslotte mee met de SPA/PS e.a. aan de basis van de torenhoge staatsschuld) zou alles dan ook zo vanzelfsprekend zijn? Misschien is Goossens zijn euro gevallen dat dergelijke bandietenstreken NOOIT kunnen goedgepraat worden.

4 reacties

Op 23 oktober 2014 omstreeks 16:19, zei Carlos Acx:

Weet je wat, men zou het statuut van vakbonden wettelijk moeten afschaffen, hen kapitalen moeten aanslaan en dan zouden alle begrotingen, zowel bij gewesten al federaal totaal in orde kunnen gesteld worden. Maar ja, dan zou de politiek op zijn achterste poten staan en daar ligt nu het euvel. De vakbonden, het banditisme in ons land. Vanwege een azijnpissen.

1 reacties

Op 23 oktober 2014 omstreeks 16:52, zei Jean Bly:

Beseft u eigenlijk welke nonsens u nu vertelt ? De vakbondsleden die deelnamen aan de actie en zij die een groep verzamelden zijn verantwoordelijk en niemand anders. Anderzijds zou het misschien niet misstaan dat men weet hoeveel men wil besparen ipv. van cijfers uit te krame, te herroepen en dan weer te bevestigen. En de bevoegde (sic) minister behoort tot de MR.

2 reacties

Op 23 oktober 2014 omstreeks 17:32, zei Jan Callens:

Het zou misschien nog veel minder misstaan moesten uw vakbondsvrienden beseffen dat we in een democratie leven waarin een gekozen regering het beleid bepaalt en niet de vakbonden met hun geweld op de straat en hun gijselingsacties van burgers.De vakbondsleiders denken dat ZIJ het beleid kunnen bepalen in dit land,getuige daarvan de uitspraak van een ABVV-leider:'De regering neemt maatregelen zonder ons te consulteren'.Sedert wanneer moet een regering eerst het fiat vragen van een vakbond alvorens een maatregel te nemen??

Op 23 oktober 2014 omstreeks 19:04, zei Louis Vleminckx:

Ben je zo naief of probeer je zoals gewoonlijk zoiets goed te praten. Wie geloofd dat dit stakingen zijn van een paar enkelingen, zonder opdracht 'van boven' Die is ook zeker dat Elvis leeft.

Op 23 oktober 2014 omstreeks 16:25, zei Carlos Acx:

Weet je wat, men zou het statuut van vakbonden wettelijk moeten afschaffen, hun kapitalen moeten aanslaan en dan zouden alle begrotingen, zowel bij gewesten als federaal totaal in orde kunnen gesteld worden. Maar ja, dan zou de politiek op hun achterste poten staan en daar ligt nu het euvel. De vakbonden, die zijn het banditisme in ons land. Vanwege een azijnpissen.

Op 23 oktober 2014 omstreeks 16:35, zei Pascal Bert:

Vergeef het hem, hij wist niet wat hij zei...

Op 23 oktober 2014 omstreeks 18:46, zei Geert Tamsyn:

Zijn euro is niet gevallen, hij is gewoon teruggefloten door de ABVV-top die wel beseft dat degelijke baldadigheden de steun voor hun oppositiepraktijken doet afkalven.

Op 23 oktober 2014 omstreeks 15:24, zei Sophie De Waegeneer:

De elektriciteitsperikelen die voor de deur staan, doen mij direct terug denken aan een uitspraak van de vorige Minister van consumentenzaken Jo-han VDL en in citeer 'Je moet de markt laten spelen, dat is altijd in het voordeel van de klant' en ja, Jo-han liet de markt spelen en nu zien we het resultaat.Dit is dus Jo-han zijn zoveelste mislukking,na zijn zilverdoos die gevuld was met waardeloze schuldbrieven,was er ook nog het fameuze groene stroom bedrijf 'Electrawinds' dat uit pure noodzaak grotendeels moest verkocht worden eer er één lampje had gebrand,al chance dat hij geen Minister meer is van de Noordzee,of één der dagen stond die ook leeg,nee die man doet mij echt denken aan Guust Flater of nog beter aan 'Frank' uit moeder mooiste.

1 reacties

Op 23 oktober 2014 omstreeks 18:39, zei Johan Ongena:

hahaha :-) Wie jij nu nog uit de hoed tovert :-) Waar is de tijd lol, k zie m weer voor mij :-)

Op 23 oktober 2014 omstreeks 15:08, zei Marc Suys:

Hopelijk wordt de vandaal in Anzegem vlug gevonden want met een afgebrande kerk spotten doe je niet. Er zijn er die met alles en nog wat lachen. Het is zo al erg genoeg.

5 reacties

Op 23 oktober 2014 omstreeks 15:15, zei Theofiel Maho:

Hopelijk wordt de kerkruine volledig weggeruimd en komt er iets zinnigs , nuttig in de plaats.

Op 23 oktober 2014 omstreeks 16:36, zei Carlos Acx:

Nu je het daar over hebt, opvlakkering van brand. Ik ben de laatste die met een vinger zou wijzen naar de brandweer aangezien ik de verantwoordelijken in een ander korps heb gekend. Maar nablussen moet men volgens mijn gedacht daar nog leren.

1 reacties

Op 23 oktober 2014 omstreeks 17:14, zei Astrid Vloemans:

in de kern van oude eiken balken blijft het vuur soms weken smeulen, terwijl je daar helemaal niets van kan waarnemen.Toen ik als jongere in Ravels op vakantie was, was daar een boerderij afgebrand.Als je daar de volgende weken voorbij kwam leek alles uitgedoofd. Maar een tjd later stak er erg veel wind op en op zeer korte tijd stonden alle balken terug roodgloeiend.De ouderen vonden dat daar héél normaal, en hadden dat al meermaals meegemaakt.

Op 23 oktober 2014 omstreeks 17:01, zei Adelbert Leroy:

Als ik goed zie is het een onnozel stickertje. Is dit zo erg? Het is nu ook niet morbide dat er doden zijn gevallen. Ik herinner mij dat er vroeger al eens een kikker opgeblazen werd, belleke trek bij oudere mensen die slecht te voet waren... . Het zou me zelfs niet verwonderen als Geert Hoste er in zijn show geen verwijzing naar zal hebben. Humor, spotprenten...: je lacht altijd met iemand, zelfs al noem je het onderwerp Jantje, of er was eens een Ollander... . Is Vlaanderen al zo verzuurd dat we straks niks meer mogen? We veroordelen de fatwa over de Mohamed-tekeningen, maar zijn flink op weg hetzelfde te doen. Lees het forum van vandaag maar na. Samengevat mag men alles en iedereen beginnen beboeten, ontslaan, opsluiten, buiten smijten... of het nu gaat om een fietser, groenstemmer, vakbondslid,... . Wie niet in het steeds rechtsere straatje past is een halve crimineel, het tegendeel hoeft niet eens bewezen te zijn. Ikzelf zie dat enkele die-hrds zoals BVC en LV vlot hun haat tegenover een ander forumlid (een welbekende LDR) nu op mij richten ipv een discussie over inhoud te laten

Op 23 oktober 2014 omstreeks 17:10, zei Irene Vangeel:

Een ideale gelegenheid om op die plaats met de gerecupereerde materialen woongelegenheid voor minderbedeelden te bouwen. Dat is pas christelijke naastenliefde. De enkele kerkgangers kunnen bij wijze van penitentie,boetedoening of bedevaart al biddend enkele toertjes rond het dorp doen.

Op 23 oktober 2014 omstreeks 17:27, zei Walter Destrycker:

Lachen misschien niet maar relativeren zeker, het blijft maar een bakstenen gebouw. Er zijn geen gewonden gevallen, of er is geen gezin zijn woning kwijt dat is het voornaamste de rest is materiaal en sentimentele gezever.

Op 23 oktober 2014 omstreeks 13:27, zei Eugeen Pellens:

Zou men ons werkelijk willen wijsmaken dat er achter de schermen niemand in overleg met bonden etc bezig is om de basisbeslissingen van de nieuwe regering uit te werken in werkbare logische regels? Hoe men bv de geleidelijkheid van de pensioenverhoging gaat doen met de bijhorende zaken zoals : wanneer de belasting op brugpensioen (60 of 62)? Hoe met groepsverzekering? Pensioenleeftijd per 2 maand omhoog of 3 of...? En zo nog een hele rimram van bijhorende zaken. Moest het wel zo zijn kan deze regering best opstappen. Indien ja, dat men het dan ook zegt dan komt al die ramboelie niet van wilde stakingen en andere zotte zaken.

2 reacties

Op 23 oktober 2014 omstreeks 14:23, zei Jean Bly:

Vermoedelijk wel vooral met ACV mensen. Het blijkt telkens weer dat de vakbonden vaak beter de wetgeving en vooral de ongewenste gevolgen van sommige maatregelen kunnen inschatten dan de administratie en zeker de politici. Ook met de pensioen hervorming van Decroo was er in het begin heel wat dat totaal fout dreigde te lopen.

Op 23 oktober 2014 omstreeks 16:18, zei Stefan Vandaele:

Ware het maar waar dat '...men achter de schermen bezig is om de basisbeslissingen van de nieuwe regering uit te werken in werkbare logische regels...' We moeten eerder vrezen dat wat 'achter de schermen' aan het gebeuren is precies het tegenovergestelde is.

Op 23 oktober 2014 omstreeks 13:14, zei Eugeen Pellens:

Een huisvrouw die het energieverbruik met de nodige bijhorende pieken eens gaat regelen. Die pieken zullen altijd blijven. Grote stroomverbruikers (Zoals Zn en Cu elektrolyses) zijn al altijd op lager of minimumverbruik moeten gaan op piekuren. Als je niet op tijd was ging zelfs de rode telefoon en gooiden ze er je volledig af.De kunst zal blijven om die pieken op te vangen. Dat doen door een wasmachine, droogkast niet op te zetten op aanvraag zal nooit een oplossing zijn wegens onvoorspelbaar.Laat het dus maar over aan de kennis van de stroomproducenten.En wees gerust: Die weten heel goed hoe het moet, we zullen niet zonder vallen de volgende winter.Maar de stroom mot duurder worden en daar nijpt het schoentje.

3 reacties

Op 23 oktober 2014 omstreeks 14:40, zei Jack De Mol:

Dat het in de eerste plaats een hype is geworden om prijzen te verhogen en/of kerncentrales langer open te houden geloof ik direct. Meer nog: het is berekend dat in 2013 er slechts 1 dag risico bestond van het tekort. Toch denk ik dat de voorstellen wel een impakt kan hebben. Spaarlampen kunnen honderden W reduceren naar tientallen, maar een gecontroleerd gebruik van energieverslinders kan WEL een verschil maken: als het water aan de lippen staat, maakt de laatste cm WEL verschil. Het zou zelfs voornamelijk om de piek tussen 17 en 18u gaan, waardoor de niet-invoering van het winteruur ook al zou kunnen helpen door de piek net iets vroeger te hebben dan de buurlanden. Misschien is de burger niet de verantwoordelijke voor de malaise, maar als potentieel slachtoffer wil ik best meewerken. Al is het maar omdat net door vroegere boycot van groene energie de kernlobby steeds hun slag thuishaalt. Maar raad eens wie nadien de nucleaire factuur zal verderbetalen eens de kerncentrales ooit dicht zijn.

Op 23 oktober 2014 omstreeks 14:42, zei Jef Pirra:

Dat ze eens werk maken om al de weet-telers die illegaal stroom aftappen om hun agro-lampen te laten branden (duizenden Kw's) op te sporen.

Op 23 oktober 2014 omstreeks 15:29, zei Marc Polfliet:

Pieken moet men zeker met prioriteit trachten af te vlakken door veel meer gebruik te maken van de dal uren.Dat is voor zeer veel geldig. Ook de fileproblemen kan men daar zeker voor een groot stuk mee verminderen.

Op 23 oktober 2014 omstreeks 13:03, zei Luc Mertens:

Een meisje wordt in dancing Carré zowat het gezicht (blijkbaar blind aan één oog) ingeslagen, de gevluchte dader is van vreemde origine en heeft getaande huid (wij zijn verwonderd), hij wordt nu gezocht...wordt(hopelijk)vervolgd . Sorry hoor, maar als er nu eens goed nieuws komt van onze verrijkers zal ik het ook zeggen.

3 reacties

Op 23 oktober 2014 omstreeks 14:39, zei Jef Pirra:

Hoe lang gaan we daar op moeten wachten?

Op 23 oktober 2014 omstreeks 17:23, zei Astrid Vloemans:

Wat daar gebeurde had nooit mogen gebeuren..maar als je als jong meisje dáár op dat late nachtelijke uur nog verblijft, dan ben je niemand die NIET om 7,30u de baan op moet om jouw werkdag te gaan starten, vrees ik. De andere gasten van die dancing zullen toch ook wel 'iets' waargenomen hebben vóór de feiten, indien zij nog klaar genoeg uit hun ogen konden kijken.

1 reacties

Op 23 oktober 2014 omstreeks 18:54, zei Johan Ongena:

Astrid, hoe je het keert of draait, ze moeten verd. leren van hun poten thuis te houden en hun temperament te temperen!!! Kloppen doe je zo al niet en ZEKER NOOIT JAMAIS NEVER op een vrouw/meisje!! De dame in kwestie zal het uitgemaakt hebben zeker? En zulks een 'heren' vinden dat niet kunnen, dat krenkt hun 'opgeblazen ego'!! Het vliegtuig op one way ticket home!!!!

Op 23 oktober 2014 omstreeks 18:56, zei Johan Ongena:

one way ticket home!! Dit SOORT past niet in een geciviliseerde beschaving!

Op 23 oktober 2014 omstreeks 12:49, zei Freddie Heremans:

Sneu voor Anderlecht een zekere winst zo uit handen te zien glippen in de laatste en extra minuten van de match, want ze speelden verrassend goed en hielden Arsenal in bedwang. Foute wissels van Hasi ? Is dàt de reden ? 'k Weet 't niet. Maar ben voor de aardigheid eens gaan piepen naar alle uitslagen en doelpunten van de huidige jaargang Europese wedstrijden (Champions League + voorronden, Europa League + voorronden) en kom tot volgende vaststelling : in 38 % van alle matchen werd de winninggoal gescoord tussen de 88e minuut en het einde van de match, dus na de extra tijd. Tja, paarswit, eigenlijk moet je niet zeuren, je kan evengoed een goal binnenkrijgen in de 1e minuut als in de laatste minuut. Of de winst binnen was indien Praet en Najar niet waren gewisseld zullen we nooit weten...

2 reacties

Op 23 oktober 2014 omstreeks 13:27, zei Marc Suys:

Inderdaad sneu voor Anderlecht met een fenomenale Praet punten te verliezen in de slotfase , net als in Galatasaray trouwens. Zes op negen was mogelijk geweest want ze konden voor hetzelfde geld vijf punten meer gehaaLd hebben. Ik denk dat de jonge ploeg nog niet rijp genoeg is om de concentratie en/of het postiespel tot het einde te behouden. Ze dachten tot in minuut 88 dat de volledige buit binnen was. Ook sneu voor de Europese coefficient. Hopelijk pikt Club de volledige buit binnen vanavond want ik vrees dat Standard en Lokeren weinig zullen rapen vanavond. Veel plezier, Freddie voor de match tegen Kopenhagen met een goed resultaat, liefst met goed voetbal. Ik weet dat dit clichés zijn maar net als jij zal ik op de eerste rij (natuurlijk in mijn luie zetel) zitten. En Kopenhagen mag toch niet het zwarte beest blijven van Club, nietwaar?

2 reacties

Op 23 oktober 2014 omstreeks 14:04, zei Johan Heyndrickx:

Stad Brugge, opletten hé, naar het schijnt hebben de supporters van Kopenhagen nog enkele honderden niet gebruikte stickers van Brøndby meegekregen om nogmaals Brugge vol te kleven. Trouwens de vorige zijn nog niet allemaal verwijderd.

Op 23 oktober 2014 omstreeks 14:59, zei Freddie Heremans:

Dank je, Marc. 't Loopt merkelijk beter bij Club nu de 'ambetanteriken' weg zijn en in hun plaats 3 uitstekende spelers-met-een-toegevoegde-waarde kwamen, Gedoz, Izquerdo en vooral Silva. Deze laatste, Chileens international, is een ervaren middenvelder. Vasquez en Refaelov spelen fantastisch, maar hopelijk raken ze wéér niet gekwetst. Met die kwaliteit kàn Club eindelijk zijn droom verwezenlijken. Op Vormer heb ik 't niet zo begrepen, maar de Nederlander mag altijd verrassen in goede zin. Blijft 1 op te lossen probleem : wie in de spits ? Ik denk op termijn Oulare, eerst nog wat body kweken en uithouding. De Sutter werkt hard maar loopt er in feite voor spek en bonen bij en Castillo mag eindelijk eens gaan presteren of we spreken over een nieuwe miskoop. Bij Bacca duurde het ook lang, maar toch, Castillo is geen Bacca hé. Europees loopt het prima tot dusver, maar er moet vanavond gewonnen worden van Kopenhagen. Want zelfs een draw zet de Denen in de voordelige positie, en dan zou Club ginder moeten winnen en niet verliezen in Turijn, en thuis winnen van Helsinki om zeker door te ga

Op 23 oktober 2014 omstreeks 13:31, zei Eugeen Pellens:

Applausvervangingen zijn nooit goed als de buit niet zeker binnen is. Want dan komt het psychologisch gevoel van ' We zijn er' en valt het deksel op je neus.

Hoogst aantal stemmen

Op 13 maart 2014 omstreeks 23:09, zei Sophie De Waegeneer:

Mag ik aan die beroepsaanrader vriendelijk en beleefd vragen om er mee op te houden,daar heeft toch niemand wat aan.

4 reacties

Op 14 maart 2014 omstreeks 07:13, zei Luc De Ridder:

Die man zelf heeft daar blijkbaar veel aan. Hier schrijven denk ik de meeste in functie of de hoop van veel stemmen te ronselen. is zoals in de politiek zeker, zij die het meeste stemmen halen kunnen het best bedrog verkopen maar dan mooi verpakt.

2 reacties

Op 14 maart 2014 omstreeks 11:03, zei Patrick Van Belle:

Daar kunnen ze bij de traditionele partijen van meepraten desnoods 24 op 24 uur.

Op 14 maart 2014 omstreeks 15:21, zei Jacques Ouzy:

Dat jij uw leugens slecht weet te verpakken is ondertussen alom bekend.

1 reacties

Op 15 maart 2014 omstreeks 10:05, zei Luc De Ridder:

Perfecte samenvatting. U groeit nog van minuut tot minuut. Zo zie ik het graag, mensen die boven zichzelf uitstijgen. Volhouden. Voor mij is dit onbegonnen werk.

Op 14 maart 2014 omstreeks 15:17, zei De Aanrader:

Aanraden + 1

1 reacties

Op 14 maart 2014 omstreeks 16:15, zei Sophie De Waegeneer:

Tof heel tof, geen pijn aan de vinger van al dat geklik ?. Ik kan me vergissen, maar bent U niet degene, die zo strak aan de naleving van de wet houdt, ja hé ,wel waarom treedt je dan de reglementen hier met uw voeten ?

Op 14 maart 2014 omstreeks 22:18, zei Rita-Maria Van De Perre:

Amaai zeg! Zoveel heeft er hier nog niemand gehad. Proficiat! LOL

Op 07 juli 2014 omstreeks 15:43, zei Etienne Thomas:

de rode duivels gaven ons terug dat eenheidsgevoel zalige momenten van geluk !!!! wat zijn we nu teleurgesteld geen enkele suporter kreeg hen te zien dank u wel ! wij weten wat ons te doen staat

Op 22 maart 2014 omstreeks 10:16, zei Patricia Margaroli:

Ongeveer e jaar terug gelezen in HLN: overheid heeft er geen flauw benul van hoeveel extremistische moslims in ons land leven. Ze willen ’t niet weten! Struisvogelpolitiek ten koste v/d bevolking en ‘t gewoon negeren. Socialisten in Gent zaaien controverse i.p.v. neutraliteit na te streven. Moslims toelaten de hoofddoek (=opvallende religieus symbool) te dragen maar intussen uit scholen e.a. openbare gebouwen kruis- & heiligenbeelden, kerststallen, en andere katholieke symbolen verwijderen om moslims niet tegen het hoofd te stoten: een zoveelste kaakslag voor het autochtone volk. Geert Wilders kan niet naar België komen wegens levensbedreigingen door… ? Voor wie gaat de vergelijking met Hitler eigenlijk op? Voor diegene die zeggen: alle ongelovige honden mag je… ? En dan verwonderd zijn dat mensen scanderen: minder M&M’s (Marokkanen & Moslims). Logisch gevolg van hun gedrag m.i.

8 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 10:59, zei Luc Mertens:

Dit gaan onze traditionele brave borsten niet graag lezen zulle...nochtans alleen maar waarheden.

Op 22 maart 2014 omstreeks 11:09, zei Jef Pirra:

En de overlast die ze teweegbrengen. Marokkanen hebben een soort etnische monopolie op straatoverlast. Voor de politie is het dweilen met de kraan open, want het gerecht wil niet meewerken.

1 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:39, zei Jo Figeys:

Ssssssst.... niet hardop zeggen hoor. De waarheid is van geen tel.

1 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:44, zei Chris Ulrichts:

Mag wel! Want er zijn officiële cijfers van bij het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek. Waar zijn de Belgische cijfers!?

1 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 16:54, zei Carlos Acx:

Wel die cijfers hebben ze hier wel en moesten ze gepubliceerd worden dan staat Vlaanderen op zijn kop. Maar ja dat mag niet van de linksen en andere trado's want dit zou in het voordeel van NVA spelen en daar ligt de kwestie.

Op 22 maart 2014 omstreeks 11:17, zei Jan Vermeulen:

Zo is het , al jaren worden wij als racisten afgeschilderd en dit enkel door toedoen van 1 specifieke groep mensen die ondertussen al duizenden mensen beroofden , verwonden of doodden hun naam word nooit vernoemd enkel en alleen als het iemand van onszelf betreft wort deze in alle kleuren en geuren tentoon gespreid in krant of nieuws , bij aangifte bij politie verwijst men u direct naar de deur want wat u ook mee maakte met deze groep is niet mogelijk en niet voor opname vatbaar een queeste van de statistieken proper te houden !en ondertussen blijven die politiekers maar hardnekkig op onze kop slaan want wij verstaan die mensen niet , hebben geen benul van hun cultuur die ook nog meermaals als excuus gebruikt word zoals laatst in een groepsverkrachting !! dit is voor mij de meest beschermde groep in onze samenleving en IK vind dit onterecht !en een schande om u tegen te zeggen !!

Op 22 maart 2014 omstreeks 11:49, zei Yves Van Walle:

Zolang mannen op het werk een das mogen dragen mogen van mij vrouwen een hoofddoek dragen. En dat die man uit nederland niet naar belgie durft komen (een van de weinige landen waar hij nog welkom is) komt hem (volgens mij) goed uit. BTW: onze a'pse vrienden gingen toch instaan voor zijn veiligheid?

8 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:14, zei Donald Nuyttens:

Zolang de sossen van ons loon mogen stelen,mag van mij iedereen in het zwart werken.En er is ook nog een verschil tussen durven komen en mogen.En dat je vrienden hebt in Antwerpen is ook al een dikke leugen.Zoals je ziet;zeveren is niet moeilijk.Voor mij is dat een verzetje.

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:38, zei Jacques Ouzy:

Een hoofddoek is een symbool waarmee de draagster haar pertinente onwil te kennen geeft om zich te integreren in onze cultuur, en zich aan te passen aan onze normen en waarden. Hoofddoeken MOETEN uit ons straatbeeld verdwijnen, en degenen die daar niet mee akkoord zijn evenzeer!

2 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:13, zei Lea Lamers:

En in onze kerken mogen de vrouwen hun hoofddoeken of hoeden ophouden. Mannen moeten uit respect hun hoed afzetten in de Katholieke kerken.

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:54, zei Yves Van Walle:

Ze hebben hier duidelijk weer hunnen filter opgezet... (mijn vorig antwoord kwam er niet...) Nu ja, volgens mij heb jij hier het antwoord gegeven op de vraag van de originele poster 'Voor wie gaat de vergelijking met 'tuuuuuuuut' eigenlijk op?' Die man vond ook dat iedereen die zijn mening niet deelde uit het straatbeeld MOET verdwijnen.

1 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 21:20, zei Guy Vanooteghem:

Laat mij raden, u hebt het over de Poetin van Oostende, alias de Keizer!

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:58, zei Benny Van Campenhout:

Loze reactie bij gebrek aan steekhoudende argumenten.

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:13, zei Stef Vangeel:

Sinds wanneer is een das een religieus symbool...?

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:35, zei Luc Mertens:

En sinds wanneer is een das een provocatieve religieuze uiting dan, iets wat het onverzettelijk koppige erop staan om het dragen van deze hoofddoek in het westen, wel degelijk is...?! Vóór de toestroom van deze onwillige, hypocriete mensen uit de Maghreb nam 'niemand' aanstoot aan de beleefdheid om z'n hoofddeksel af te zetten...in onze scholen was het zelfs regel, en helemaal zonder problemen. En nu?! Wat Wilders betreft, u vindt het blijkbaar normaal dat hij met de dood bedreigd wordt, alleen maar omdat hij vrij brutaal ongemakkelijke waarheden verkondigt...?! Zélf heeft hij dat nochtans 'nooit' gedaan hoor. Uw obligate verwijzing naar Antwerpen wordt trouwens stilaan een stereotype nietwaar. Ook die man heeft trouwens nooit bedreigingen geuit...Wat niet te verdedigen valt, wil u willens nillens toch verdedigen, omdat dat nu eenmaal zo hoort binnen de partij die u aanhangt...zielig noem ik dat.

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:36, zei Chris Ulrichts:

Een das vergelijken met een religieus symbool? Ach, ik doe mij moeite voor niets. Want u kunt het niet begrijpen. U bent waarschijnlijk opgevoed in het credo van onwetendheid en een evangelie van afgunst, ook wel de filosofie van de mislukking genaamd. Wilders is een man met ruggengraat (die daarvoor al tien jaar zijn eigen vrijheid heeft opgegeven), een man met visie. Als een Wilders weg is (en dat zal zeker gaan gebeuren) zal ook de 'toekomst' weg zijn.

1 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 14:05, zei Yves Van Walle:

Zie mijn bovenstaande reactie... een hoofddoek hoeft geen religieus symbool te zijn net zoals een das geen politiek symbool hoeft te zijn. Zolang het ene kan kan volgens mij het andere... en dat die man uit Nederland ooit eens zal moeten gaan is ons lot.... (ook voor u en mij trouwens)

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:54, zei Lut Duprez:

Een das met een moslim-hoofddoek vergelijken lijkt me toch wel wat raar. Die hoofddoek kan je beter vergelijken met een hangertje met een kruisje eraan en dat mag dus ook niet, behalve natuurlijk als je het goed kan wegstoppen hé, onder je kleren. De hoofddoek mag niet en het kruis aan de muur werd weggehaald. Dus...

Op 27 maart 2014 omstreeks 10:11, zei Zeno Vanhandsaeme:

Die man uit Nederland zal het raar gevonden hebben dat een panda ging instaan voor zijn veiligheid :)

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:24, zei Luc De Ridder:

Goedkoop betoog voor iets watje zelf al kan oplossen voor een groot stuk, doch bij de meesten blijft het bij schrijven wat iedereen al zijn leven lang weet. En hoe kan je er zelf iets aan doen? Wel ik was vorige week in Oostende (de naam koningin der badsteden zeker niet waard) en ik zie op het strand een allochtoon, short, hemdje met korte mouwen en blootsvoets, naast hem zijn vrouw of wat dan ook en die gekleed met lang kleed, hoofddoek en alles erop en eraan. Goed weggemoffeld voor blikken van andere mannen. Ik ben naar die man toe gegaan en heb hem gevraagd of hij het al zo warm vond dat hij al in zomertenue rondliep. Sprak Frans, dus heb het hem in het frans gevraagd. Oh ja, antwoordde hij, is goed weer, net zomer. Ja, juist zeg ik hem. De vrouw die hier naast U loopt, voor haar blijkt het nog winter te zijn, vindt je niet? Ik maakte hem duidelijk dat vrouwen ook warm kunnen hebben. Hij was boos en verweet me dat ik me moest met mijn eigen zaken bemoeien. Neen antwoordde ik, als je geen kritiek wil, moet jij zorgen dat je onze normen respecteert en zeker niet de vrouwen behandel

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:37, zei Jo Figeys:

Zou het niet beter kunnen bewoorden!!!!

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:08, zei Jacques Ouzy:

Vandaag of morgen wordt er weer eens een 'breivik' wakker en zal men zich weer afvragen hoe zoiets in godsnaam mogelijk is.

1 reacties

Op 23 maart 2014 omstreeks 07:19, zei Luc De Ridder:

Die loopt wel al rond hoor.

1 reacties

Op 23 maart 2014 omstreeks 09:39, zei Chris Ulrichts:

Breiviksen worden gecreëerd door een politieke kaste die te laf is om de feiten bij naam te noemen en laten verzieken.

1 reacties

Op 23 maart 2014 omstreeks 14:35, zei Yves Van Walle:

Of door enkele politiekers die lopen te roepen langs de kant van de samenleving, maar niet in staat blijken te zijn om hun woorden in daden om te zetten. (of gewoon te bang zijn om af te komen natuurlijk...)

2 reacties

Op 23 maart 2014 omstreeks 19:13, zei Luc Mertens:

Maar die andere partijen ten minste niet de mond willen snoeren met zoiets als een 'cordon sanitaire', maw de 'democratie' van die vele (politiekers) die al veel te veel jaren middenin die samenleving zitten, maar ze alleen maar bedrogen heeft, steeds weer, steeds meer...Wel een groot deel van die samenleving hoeft al die valsheid niet meer, en dat wordt steeds duidelijker...

Op 23 maart 2014 omstreeks 18:18, zei Jacques Ouzy:

Die door politiek correcten 'mestkevers' genoemd worden.

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:38, zei Lut Duprez:

En toch was het dom wat Wilders gedaan heeft. 1 nationaliteit benoemen, terwijl er nog veel andere het hier onveilig komen maken. Denk maar aan de oost europese bendes. En dan moet men nog altijd in het achterhoofd houden dat niet iedereen van ginder crimineel is. Maar het is een feit dat de politici te slap zijn om orde op zaken te brengen, juist omdat zij het probleem zelfs géén naam geven.

Op 02 oktober 2014 omstreeks 16:01, zei Louis Vleminckx:

De ECB wil de Euro devalueren. Nog een cadeau van de grote denkers van Europa. Mensen met een beetje spaargeld zullen weer opdraaien.

3 reacties

Op 02 oktober 2014 omstreeks 17:09, zei Carlos Acx:

Natuurlijk, door de politiekers aller landen is er geen groter stommititeit dan de € op de markt te brengen. Zij zullen wel hun zakken hebben kunnen vullen, maar de weeeeerkmeeeeens die heeft het kunnen weten en weet het nog altijd. En dat EU het spaargeld wil Europa het onmiddellijk wil afnemen om hun eigen zakken te vullen. Het is maar daarom te doen. Werp de EU met geweld omver. 'k Wil er nog aan meedoen. Tenslotte moet ieder land weer terug naar zijn eigen munt met een zachte landing !! Vele van die landen zouden wel eens ferm kunnen verschieten, maar ja dat zijn politiekerstreken, hoe meer Euro's, hoe meer geld in hun sachoc en zo zal het blijven, zolang de Euro blijft betaan. Ik heb er maar één woord voor de Euro. WEG ERMEE.

Op 02 oktober 2014 omstreeks 17:25, zei Benny Van Campenhout:

Weeral een reden erbij om goud te bezitten...

Op 02 oktober 2014 omstreeks 18:03, zei Carlos Acx:

Louis 'k heb er juist over geschreven. Er zijn enkele grote politieke misdaden in het verleden gebeurd. Het eerste was het omverwerpen van het ijzeren gordijn en het tweede was het invoeren van de Schengenakkoorden, ge weet wel vrije doorgang voor bandieten en dan het verdrach van Maastricht, de €. Drie miskleunen dat we nu ten gerieven van de Europese politieke miskleunen als gewome mens maar moeten verdragen. Weg met de EU.

Op 20 september 2014 omstreeks 08:34, zei Louis Vleminckx:

Het filmpje van de zware mishandeling van een 15 jarig meisje staat in deze electronische versie van de krant. Wedden dat onze politiek correcten weer niet zagen dat de daders, geen blonde Zweden waren, maar zoals traditioneel veel donkerder.

2 reacties

Op 20 september 2014 omstreeks 09:33, zei Astrid Vloemans:

Louis, wat U hier voorlegt is erg, maar tenslotte in handen van de betrouwbare Nederlandse Politie omdat het in dat land gebeurde, en de daders gekend zijn. Mag ik er U op wijzen dat nog ergere feiten gebeuren in ons land waaronder de verkrachting en foltering van een meisje in Kontich waarvoor de politie onze hulp vraagt. Lees maar in detail bij opsporingen verzocht/politie.be tot wat ook twee blanken 'met Antwerps accent' in staat zijn geweest.

1 reacties

Op 20 september 2014 omstreeks 13:53, zei Louis Vleminckx:

Uitzonderingen bevestigen de regel Astrid. Ook voor die moet de straf geen opgeheven vingertje zijn. Maar al bij al doet dit niet terzake bij de agressie tegen de 15 jarige.

1 reacties

Op 20 september 2014 omstreeks 14:32, zei Astrid Vloemans:

Ben het met U eens dat agressievelingen, die zich als onbeschaafde wilden gedragen, zwaar moeten aangepakt worden, overal ter wereld.

Op 20 september 2014 omstreeks 19:34, zei Michel De Blay:

De zoekterm 'agressie in metro Brussel' bij youtube intikken Louis,bijna allemaal zijn het Zweden.

Op 21 september 2014 omstreeks 12:12, zei Louis Vleminckx:

De grote ceo, para, antquair, invoerder van Indianen enz. Was een kereltje die op het speelplein achter een hoek ging staan, riep rossekop en dan zeer hard wegliep. Af en toe kreeg men hem te pakken en kreeg hij de gepaste rammeling. De sporen daarvan werken nog steeds door. Nu roept hij wat over hagelbollen, waar hij natuurlijk ook geen bal van weet. Verstandige mensen op dit forum gaan zien op google hoe ze gevormd worden en daar loopt hij na rossekop weer weg. Zielig ventje.

1 reacties

Op 21 september 2014 omstreeks 14:24, zei Louis Janssens:

U vergeet er nog bij te zeggen superhacker (zie uw aanradertjes)

Op 23 september 2014 omstreeks 17:57, zei Louis Vleminckx:

Nu eens geen politiek en of terreur, wat soms hetzelfde is, maar het millieu. Heeft u de foto's gezien van de tonnen afval, dat de betogers voor een beter millieu achterlieten, na de optocht voor datzelfde millieu.

1 reacties

Op 23 september 2014 omstreeks 18:21, zei Lieve Vervaet:

Of zoals sommigen die met privé-jet kwamen...m'as-tu vu...

Op 06 mei 2014 omstreeks 14:35, zei Luc De Ridder:

Ik denk dat er online niet zoveel scheelt, eerder aan bepaalde computers die de nodige problemen geven.

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 20:13, zei Jacques Ouzzy:

Weer spoken gezien De Ridder?

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 22:04, zei Luc De Ridder:

Gij precies wel :)

Op 24 september 2014 omstreeks 10:01, zei Louis Vleminckx:

De cdv allez de cvp is in goeie doen, omdat mensen belangrijk zijn, willen ze na arco klanten geplunderd te hebben ook de spaarboekjes aanpakken. Tenminste als ik de lekken bij de regeringsvorming mag geloven. Maar gezien de 'lekken' meestal van hen komen, kan het wel waar zijn.

1 reacties

Op 24 september 2014 omstreeks 11:12, zei Zeno Vanhandsaeme:

Goud kopen hé jongen.

1 reacties

Op 24 september 2014 omstreeks 20:25, zei Frank De Pester:

Is dat ook niet gratis te krijgen in een links paradijs?.

Op 09 oktober 2014 omstreeks 12:50, zei Louis Vleminckx:

In Nederland gaat men Wilders voor de rechter sleuren. Hij zou onvertogen woorden gebruikt hebben over Marokkanen. Ze leggen er daar blijkbaar evenveel eieren onder als hier.

4 reacties

Op 09 oktober 2014 omstreeks 13:54, zei Chris Ulrichts:

En zo omzeilen we lekker de echte problemen. Waar kennen we dat nog?

Op 09 oktober 2014 omstreeks 14:54, zei Marie Louise De Pauw:

Moest men mij vragen of ik meer of minder marokkanen wil , wel ik zou ook weten wat te kiezen . En ik denk velen met mij .

1 reacties

Op 09 oktober 2014 omstreeks 20:18, zei Yves Van Walle:

Vind u het 'raar' dat er ook mensen zijn die zeggen 'minder belgen' en hun keel oversnijden? Nu ja, ze doen net hetzelfde als u hier schrijft hoor...

2 reacties

Op 09 oktober 2014 omstreeks 21:31, zei Marie Louise De Pauw:

Zij zijn hier de indringers. Ik ben hier geboren en mijn voor - en voorouders ook.

1 reacties

Op 09 oktober 2014 omstreeks 21:45, zei Yves Van Walle:

tuuuuuuurlijk, neemt niet weg dat zij daar anders over denken....

1 reacties

Op 10 oktober 2014 omstreeks 07:43, zei Richard Dendoode:

Daarom, minder Marokkanen, Yves.

Op 10 oktober 2014 omstreeks 08:13, zei Luc Mertens:

Behalve dan met dat effectief oversnijden van die kelen dan...! Ik wordt die zalvende woorden en het verleggen van oorzaak en schuld zo beu nietwaar!! Die moordenaarsbenden kunnen en willen zich niet aanpassen aan de rest van de wereld...en dat is 'NIET' onze schuld Van Walle.

Op 09 oktober 2014 omstreeks 15:12, zei Patrick Van Belle:

Als ik Wilders moest zijn zou ik een paar van die IS filmpjes meenemen naar de rechtbank om daar eens laten af te spelen,of van die onthoofding in Marokko dit zou nog beter overkomen op de rechters aanwezig.

Op 09 oktober 2014 omstreeks 17:06, zei Jozef Anthonissen:

Dat is nu ook pure discriminatie he Louis. Ook van al die ander zijn er veel te veel en wil ik minder.

Op 25 september 2014 omstreeks 16:39, zei Louis Vleminckx:

In Nederland zijn ze precies beter wakker dan hier. Vandaar hun aanbeveling om militairen in uniform af te raden het openbaar vervoer te gebruiken. Of zien daar weer klaarder dan in dit onland.

4 reacties

Op 25 september 2014 omstreeks 16:47, zei Gerry Clé:

Zal niet veel helpen want IS roept op om ALLE ongelovigen te doden en niet alleen de militairen.

Op 25 september 2014 omstreeks 17:00, zei Michel De Blay:

Dat hebben we allemaal te da nken aan de mensen die onze nationaliteit te grabbel hebben gegooid.

1 reacties

Op 26 september 2014 omstreeks 12:54, zei Carlos Acx:

En wie zijn die mensen? Juist de politiekers van vroeger, vooral de roden en de groenen. Ze moesten beschaamd zijn met hun tussenkomst om iedere vreemdeling Belg te maken en dit zonder onderzoek en zo werd den Belgiek een aantrekpool en nu zitten we ermee.

Op 25 september 2014 omstreeks 17:19, zei Chris Ulrichts:

Ik zou ze nochtans prominent in het straatbeeld willen; in uniform en zeer zwaar bewapend.

Op 26 september 2014 omstreeks 08:40, zei Jean Bly:

U loopt nog altijd meer gevaar om te sterven wanneer een juriste met 111 km. in een zone 50 op u inrijdt dan dat IS u zal onthoofden !

Meld u aan en reageer »
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE SKY - 1K - NIET VERWIJDEREN

Spelregels forum

Lees hier de spelregels van ons forum. Opgelet, wie een van deze regels overtreedt zal geweerd worden van het forum.
De debatten worden gemodereerd door de online redactie.
ADHESE NBO_PARTNERTICKER - 2K - NIET VERWIJDEREN

ADHESE IMU.INHOUSE - 2K - NIET VERWIJDEREN