Forum

Debat

Lezersbrieven

  • dinsdag 17 december 2013, 17h20

Reacties

Meest Recent

Op 22 juli 2014 omstreeks 17:57, zei Gerrit Defreyne:

Het kan verkeren. Zestien jaar terug nog één zetel voor NVA. Morgen met de grootste partij in Vlaanderen en Minister President. Voor dit te kunnen verwezenlijken moet je uit West-Vlaanderen komen.

Op 22 juli 2014 omstreeks 17:28, zei Benny Van Campenhout:

Het pikt hier blijkbaar voor links. Vijf jaar aan de kant geschoven door twee derden van de Vlaamse bevolking... Er zijn er hier zelfs al die afspraken willen maken over hoe we de beslissingen van de nieuwe regering gaan beoordelen en honoreren. Die hebben blijkbaar nog nooit gehoord dat een regeringsbeleid uitgevoerd met meerdere partijen het resultaat is van een compromis dat elke partij steunt en onderschrijft.

Op 22 juli 2014 omstreeks 17:07, zei Abi Ben Taouet:

Mr. Callens, het is enkel uw diepgewortelde haat jegens de Islam en uw soms misplaatste bewondering voor Israël (let op de nuance tussen religie en nationaliteit) die er voor zorgen dat u een compleet eenzijdig beeld wil scheppen van dit conflict...

4 reacties

Op 22 juli 2014 omstreeks 17:16, zei Marie Louise De Pauw:

En toch ga ik akkoord met Mr. Callens.

Op 22 juli 2014 omstreeks 17:26, zei Chris Ulrichts:

Mocht Israël ooit vallen gezien de grote droom van de Arabische wereld, dan valt ook het gehele westen.

1 reacties

Op 22 juli 2014 omstreeks 18:31, zei Carlos Acx:

Chris, ge zoudt wel eens gelijk kunnen hebben, want zoals een Vlaming 30 jaar geleden heeft geschreven dat Europa gedoemd is om ten onder te gaan, wel we zijn goed op weg.

Op 22 juli 2014 omstreeks 18:04, zei Jan Callens:

Ik heb helemaal geen diepgewortelde haat tegen de islam.Ik ben tegen alle godsdiensten die hun wil opdringen,die geen tegenspraak dulden,andere geloofsovertuigingen vervolgen en die er denkbeelden op na houden die door de wetenschap al lang achterhaald zijn.Dit geldt b.v. ook voor de orthodoxe Joden.Alleen moet men vaststellen dat niet alle islamieten terrorist zijn maar helaas wel bijna alle terroristen islamiet.

Op 22 juli 2014 omstreeks 18:08, zei Luc Mertens:

Er is wel degelijk sprake van diepgewortelde haat beste Abi...al zit die dan helemaal niet bij de Callens' van dit forum.

Op 22 juli 2014 omstreeks 17:00, zei Abi Ben Taouet:

Mr. De Ridder, ik krijg echt kop noch staart aan uw posting van enkele dagen geleden. Als allesweter zou u toch moeten weten dat islamisme en Islam totaal verschillend zijn ? Wat ruk ik hier dan uit de context ? U begint hier over profeten en valse profeten ('Mohammed was geen profeet, de Joden hadden een valse profeet', etc...) om dan te eindigen bij de Palestijnse kwestie...

1 reacties

Op 22 juli 2014 omstreeks 17:30, zei Chris Ulrichts:

'Islamisme' bestaat niet beste Abi. Het is een uitdrukking van het domme westen om anderen gerust te stellen, maar het blijft wel de islam. Om het in de woorden van de grootse kenner van  de islam die ooit geleefd heeft, Bernard Lewis te zeggen: 'Er zijn gematigde moslims, maar de islam is niet gematigd.'

Op 22 juli 2014 omstreeks 16:44, zei Laurent Baeke:

De eerste reacties op de Vlaamse regeringsvorming lopen binnen. Groen vindt dat er een 'conservatief beleid' zit aan te komen. Vanuit linkse kant een nogal vreemde reactie, gezien het conservatisme dat aan de linkerzijde hoogtij viert en elke hervorming probeert tegen te houden. Ook het ABVV 'vreest het ergste' op sociaal vlak en qua werkgelegenheid, terwijl het net het mede ABVV is dat de voorbije jaren zovele jobs uit ons land heeft doen verdwijnen. Kortom: de reacties uit linkerhoek zijn wat mij betreft uitermate lovend. Ze tonen dat eindelijk een halt zal toegeroepen worden aan decennia links wanbeleid, er eindelijk progressie kan komen op sociaal-economisch vlak, zodat er eindelijk terug een toekomst kan komen voor onze kinderen, voor onze jobs, voor onze pensioenen, voor onze sociale zekerheid, .... Eindelijk.

1 reacties

Op 22 juli 2014 omstreeks 17:22, zei Benny Van Campenhout:

Die zwanenzang op links was te voorspellen. Vijf jaar lang aan de zijlijn gezet, dat doet pijn.

Op 22 juli 2014 omstreeks 16:44, zei Adelbert Leroy:

Vandaag komen Amerikaanse bedrijven in het nieuws: Coca Cola kent een omzetdaling, McDonalds heeft te lijden door interne concurrentie... . Tiens, toen zich zoiets voordeed in ons land wisten velen dat dit te wijten is aan de vakbonden, aan links en doordat de NVA en de gewenste centrumrechtse regering gesaboteerd wordt. Bij mijn weten kent de USA maar een beperkte slagkracht van vakbonden, kennen ze enkel centrumrechtse (democratische) of ultrarechtse (republikeinse) regeringen, is links er marginaal, hebben ze geen koninlijke familie, hebben ze strenge migratiewetten... kortom alle zaken die ons 'redding' gaan brengen zijn daar aanwezig en toch hebben ze dezelfde problemen. Zou de uitleg dat alles de schuld van links is, dan te simplistisch kunnen zijn? Is het niet eerder : it's the economy, stupid? We staan nu aan de vooravond van de 'gewenste' regering van verandering... het is nu afwachten op de beloofde mirakels maar ik vrees ervoor. Men de schuld wel bij de trados leggen.

1 reacties

Op 22 juli 2014 omstreeks 17:00, zei Jef Pirra:

Obama voert al 5 jaar een socialistisch beleid in Amerika en dat laat zich nu voelen, net zoals in Frankrijk.

1 reacties

Op 22 juli 2014 omstreeks 17:33, zei Marc Polfliet:

Obama voert een beleid om te trachten een beetje de kloof ts arm en rijk te verkleinen.Nie meer of nie minder.Zelfs dat is blijkbaar ook weeral niet goed. Maar vechten tegen de macht van het groot kapitaal , waar de zakken nooit van gevuld zijn, is door niets of niemand mogelijk.Daarvoor is de wereld te rot.

Op 22 juli 2014 omstreeks 16:20, zei Abi Ben Taouet:

Mevr. Vervaet, dat mensen verplicht worden om zich tot een bepaald geloof te bekeren is verwerpelijk. Christenen in Mosul hebben net zoveel recht om hun geloof in alle vrijheid, openheid en zonder verplichtingen te belijden als alle andere gelovigen. Maar terwijl u 'rouwt' om de Christenen in Irak worden ook Palestijnse Christenen gebombardeerd en zijn er over de jaren al talloze gevlucht en dat heeft heus niks met de Islam te maken...

2 reacties

Op 22 juli 2014 omstreeks 16:32, zei Adelbert Leroy:

De islam stelt inderdaad dat in godsdienst geen dwang mag zijn. Helaas vergeten vele extremistische moslimleiders (maar zij NIET alleen) dit. Ik heb recent nog een artikel gelezen over een jonge Nederlandse moslimdichter. Hij stelt o.a. dat weinigen de goede kant van de geschiedenis kennen, zowel autochtone Nederlanders als allochtone. Hij verwijst naar het kalifaat waarin Arabische cultuur bloeide, er godsdienstvrede was en tevens ook een basis gelegd is voor de huidige Europese cultuur, denk maar aan arabische cijfers. Ik geloof zelfs dat men betwist of men het kompas nu van de Arabieren of de Chinezen kent. Feit is dat we wel veel kennen over de (echte of vermeende) fouten van de anderen... .

Op 22 juli 2014 omstreeks 17:25, zei Stefan Vandaele:

Beroepsmatige verblijven in Marokko, Tunesië, Turkije, Syrië hebben geleerd dat in geen enkel van deze landen een zinnig gesprek over religie mogelijk is. Nooit was de basis van het gesprek anders dat dat hun godsdienst de enige ware is en er geen kans bestaat iets zinnigs over de eigen godsdienst naar voor te brengen. Tracht men dat laatste enigszins mede te delen (zelfs) aan plaatselijke intellectuelen, dan is hun antwoord: 'Dat is toch normaal, onze godsdienst IS de enige juiste'.

Op 22 juli 2014 omstreeks 16:11, zei Abi Ben Taouet:

Mr. De Blay, heeft u eigenlijk enig idee waarom Egypte de grens met Gaza gesloten houdt... ?

4 reacties

Op 22 juli 2014 omstreeks 16:19, zei Gilbert Van den Berghe:

Omdat Egypte misschien liever niet in een oorlog betrokken geraakt...En omdat Egypte geen al te beste maatjes met Hamas is misschien ook....Maar Mr. De Blay weet misschien wat anders en u ook Abi ?

Op 22 juli 2014 omstreeks 16:20, zei Adelbert Leroy:

De mening van een gematigd iemand is altijd interessant, want meestal lees je hier alleen maar wit of (vooral) zwart. Dus, in mijn naam graag meer uitleg om een eigen voorzichtige mening te kunnen vormen.

Op 22 juli 2014 omstreeks 17:45, zei Eugeen Pellens:

Door vroeger gemaakte akkoorden tussen de VN, Egypte en Israël kan Egypte niet zomaar de grens openen; Israël heeft zelfs ooit de grensdorpen gebombardeerd. Stiekem gebeurt er veel natuurlijk door tunnels etc. Want goederen die toch binnen mogen moeten via Israël aan torenhoge kosten voor zogenoemde controle en vervoerskosten. Het is vooral geld uit Saoudi Arabië en Iran die in Gaza het circus draaiende houden.En bij alles wat daar speelt heeft corruptie ook nog voor een groot deel invloed. Ook Amerika gooit daar veel geld in een bodemloze put via Israël.En die daar beter van worden? Vooral familie van de machthebbers via allerhande constructies.

Op 22 juli 2014 omstreeks 18:22, zei Michel De Blay:

Neen. Ik stel gewoon vast dat de Egyptenaren hun grens dicht houden en ik vroeg mij af waarom.

Op 22 juli 2014 omstreeks 14:57, zei Zeno Vanhandsaeme:

Voor een goed begrip van de discussies die zullen volgen na de installatie van de nieuwe Vlaamse regering, zou ik een afspraak willen maken over het volgende punt: zullen we beslissingen van een minister beschouwen als een partijbeslissing of als een beslissing van de voltallige regering? Goede afspraken maken goede vrienden :µ

1 reacties

Op 22 juli 2014 omstreeks 15:54, zei Adelbert Leroy:

Zinloos: als het slecht of op bijna niets uitdraait, is het doordat de trado's hun willetje hebben doorgedreven en de NVA stokken in de wielen hebben gestoken. Als het goed uitdraait, is het de kracht van verandering.

Op 22 juli 2014 omstreeks 14:56, zei Abi Ben Taouet:

Ongeacht de grootte (of wat er ondertussen van overblijft) of de lange geschiedenis van het conflict, zijn de Palestijnse gebieden al eeuwenlang een smeltkroes van Katholieken, Protestanten, Grieks-Orthodoxen, Druzen, Sefardische- en Orthodoxe Joden, soennieten en sjiiten geweest, er zijn dus heel wat meer dan maar 2 volkeren. Ook Palestijnse Christenen hebben te lijden onder de Israëlische onderdrukking. Het is helemààl niet simplistisch om te stellen dat de Britten hierin een grote verantwoordelijkheid dragen, net zoals de andere geallieerde overwinnaars. De geallieerden wisten reeds in ’43 wat er met gedeporteerde Joden gebeurde. Uit een collectief (en terecht) schuldgevoel na WO II heeft men besloten om de Joden uit Europa, die al lang daarvoor te maken hadden met pogroms en waarvan er op 4 Jaar oorlog 6 miljoen bewust werden uitgemoord, een eigen land te geven. In de Balfour-verklaring werden Argentinië, Uganda of Palestina als mogelijkheid geopperd. Uiteindelijk is het

2 reacties

Op 22 juli 2014 omstreeks 14:58, zei Abi Ben Taouet:

...Uiteindelijk is het Palestina geworden. In al hun ‘wijsheid en almacht’ dachten Europa en de VS hiermee hun geweten te kunnen sussen. Ze hebben er wel niet bij gezegd dat er reeds mensen woonden...

1 reacties

Op 22 juli 2014 omstreeks 16:07, zei Astrid Vloemans:

Abi, U stelt al wel iets duidelijk. Maar is het ook niet zo dat in de oudste godsdienstige teksten of bijbelgeschriften van beide volkeren (joden en bewoners van palestina)staat vermeld, dat het dáár op die plek 'hun' land is waar zij allen thuishoren? Ze geven hun God misschien een andere naam, maar kunnen zij over de benaming 'thuisland' geen overeenstemming bekomen zonder daarbij te eisen dat allen die niet geloven in wat/wie zij geloven dood moeten gemaakt worden?

Op 22 juli 2014 omstreeks 15:53, zei Gilbert Van den Berghe:

Tsja uiteindelijk Palestina ...maar effen nog dit : de toenmalige Volkerenbond was het eens met die Balfour-verklaring en beschouwde het als ' recht' . De joden kregen ' het recht' . Ook al woonden (of hebben gewoond ) in het gebied andere bewoners, Palestina is in het geheel een vrij logische keuze gezien nog andere ,vroegere geschiedes, maar dat buiten beschouwing gelaten, wat is fout aan kiezen voor recht als het door ' recht' is goedgekeurd ? De volkenbond ( zoals de UNO nu) gold toen als inrichting die geschillen volgt, oplossingen moet regelen, met deelname van een meerderheid der landen . Jaren later onder het mandaat van de Britten werd het gebied gesplitst in Joods en Arabisch gebied. De joden hebben de splitsing aanvaard en de Arabieren niet - daar begint het . Israël werd Israël (1948) .Een dag later begonnen de Arabieren de oorlog. Veel later en enkele oorlogen verder, enkele Arabische staten hebben ( moeten eigenlijk wegens overmacht) Israël erkend , maar anderen ,om eigen machtsredenen, willen blijkbaar liever ten onder gaan, hun eigen bevolki

Hoogst aantal stemmen

Op 13 maart 2014 omstreeks 23:09, zei Sophie De Waegeneer:

Mag ik aan die beroepsaanrader vriendelijk en beleefd vragen om er mee op te houden,daar heeft toch niemand wat aan.

4 reacties

Op 14 maart 2014 omstreeks 07:13, zei Luc De Ridder:

Die man zelf heeft daar blijkbaar veel aan. Hier schrijven denk ik de meeste in functie of de hoop van veel stemmen te ronselen. is zoals in de politiek zeker, zij die het meeste stemmen halen kunnen het best bedrog verkopen maar dan mooi verpakt.

2 reacties

Op 14 maart 2014 omstreeks 11:03, zei Patrick Van Belle:

Daar kunnen ze bij de traditionele partijen van meepraten desnoods 24 op 24 uur.

Op 14 maart 2014 omstreeks 15:21, zei Jacques Ouzy:

Dat jij uw leugens slecht weet te verpakken is ondertussen alom bekend.

1 reacties

Op 15 maart 2014 omstreeks 10:05, zei Luc De Ridder:

Perfecte samenvatting. U groeit nog van minuut tot minuut. Zo zie ik het graag, mensen die boven zichzelf uitstijgen. Volhouden. Voor mij is dit onbegonnen werk.

Op 14 maart 2014 omstreeks 15:17, zei De Aanrader:

Aanraden + 1

1 reacties

Op 14 maart 2014 omstreeks 16:15, zei Sophie De Waegeneer:

Tof heel tof, geen pijn aan de vinger van al dat geklik ?. Ik kan me vergissen, maar bent U niet degene, die zo strak aan de naleving van de wet houdt, ja hé ,wel waarom treedt je dan de reglementen hier met uw voeten ?

Op 14 maart 2014 omstreeks 22:18, zei Rita-Maria Van De Perre:

Amaai zeg! Zoveel heeft er hier nog niemand gehad. Proficiat! LOL

Op 07 juli 2014 omstreeks 15:43, zei Etienne Thomas:

de rode duivels gaven ons terug dat eenheidsgevoel zalige momenten van geluk !!!! wat zijn we nu teleurgesteld geen enkele suporter kreeg hen te zien dank u wel ! wij weten wat ons te doen staat

Op 22 maart 2014 omstreeks 10:16, zei Patricia Margaroli:

Ongeveer e jaar terug gelezen in HLN: overheid heeft er geen flauw benul van hoeveel extremistische moslims in ons land leven. Ze willen ’t niet weten! Struisvogelpolitiek ten koste v/d bevolking en ‘t gewoon negeren. Socialisten in Gent zaaien controverse i.p.v. neutraliteit na te streven. Moslims toelaten de hoofddoek (=opvallende religieus symbool) te dragen maar intussen uit scholen e.a. openbare gebouwen kruis- & heiligenbeelden, kerststallen, en andere katholieke symbolen verwijderen om moslims niet tegen het hoofd te stoten: een zoveelste kaakslag voor het autochtone volk. Geert Wilders kan niet naar België komen wegens levensbedreigingen door… ? Voor wie gaat de vergelijking met Hitler eigenlijk op? Voor diegene die zeggen: alle ongelovige honden mag je… ? En dan verwonderd zijn dat mensen scanderen: minder M&M’s (Marokkanen & Moslims). Logisch gevolg van hun gedrag m.i.

8 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 10:59, zei Luc Mertens:

Dit gaan onze traditionele brave borsten niet graag lezen zulle...nochtans alleen maar waarheden.

Op 22 maart 2014 omstreeks 11:09, zei Jef Pirra:

En de overlast die ze teweegbrengen. Marokkanen hebben een soort etnische monopolie op straatoverlast. Voor de politie is het dweilen met de kraan open, want het gerecht wil niet meewerken.

1 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:39, zei Jo Figeys:

Ssssssst.... niet hardop zeggen hoor. De waarheid is van geen tel.

1 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:44, zei Chris Ulrichts:

Mag wel! Want er zijn officiële cijfers van bij het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek. Waar zijn de Belgische cijfers!?

1 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 16:54, zei Carlos Acx:

Wel die cijfers hebben ze hier wel en moesten ze gepubliceerd worden dan staat Vlaanderen op zijn kop. Maar ja dat mag niet van de linksen en andere trado's want dit zou in het voordeel van NVA spelen en daar ligt de kwestie.

Op 22 maart 2014 omstreeks 11:17, zei Jan Vermeulen:

Zo is het , al jaren worden wij als racisten afgeschilderd en dit enkel door toedoen van 1 specifieke groep mensen die ondertussen al duizenden mensen beroofden , verwonden of doodden hun naam word nooit vernoemd enkel en alleen als het iemand van onszelf betreft wort deze in alle kleuren en geuren tentoon gespreid in krant of nieuws , bij aangifte bij politie verwijst men u direct naar de deur want wat u ook mee maakte met deze groep is niet mogelijk en niet voor opname vatbaar een queeste van de statistieken proper te houden !en ondertussen blijven die politiekers maar hardnekkig op onze kop slaan want wij verstaan die mensen niet , hebben geen benul van hun cultuur die ook nog meermaals als excuus gebruikt word zoals laatst in een groepsverkrachting !! dit is voor mij de meest beschermde groep in onze samenleving en IK vind dit onterecht !en een schande om u tegen te zeggen !!

Op 22 maart 2014 omstreeks 11:49, zei Yves Van Walle:

Zolang mannen op het werk een das mogen dragen mogen van mij vrouwen een hoofddoek dragen. En dat die man uit nederland niet naar belgie durft komen (een van de weinige landen waar hij nog welkom is) komt hem (volgens mij) goed uit. BTW: onze a'pse vrienden gingen toch instaan voor zijn veiligheid?

8 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:14, zei Donald Nuyttens:

Zolang de sossen van ons loon mogen stelen,mag van mij iedereen in het zwart werken.En er is ook nog een verschil tussen durven komen en mogen.En dat je vrienden hebt in Antwerpen is ook al een dikke leugen.Zoals je ziet;zeveren is niet moeilijk.Voor mij is dat een verzetje.

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:38, zei Jacques Ouzy:

Een hoofddoek is een symbool waarmee de draagster haar pertinente onwil te kennen geeft om zich te integreren in onze cultuur, en zich aan te passen aan onze normen en waarden. Hoofddoeken MOETEN uit ons straatbeeld verdwijnen, en degenen die daar niet mee akkoord zijn evenzeer!

2 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:13, zei Lea Lamers:

En in onze kerken mogen de vrouwen hun hoofddoeken of hoeden ophouden. Mannen moeten uit respect hun hoed afzetten in de Katholieke kerken.

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:54, zei Yves Van Walle:

Ze hebben hier duidelijk weer hunnen filter opgezet... (mijn vorig antwoord kwam er niet...) Nu ja, volgens mij heb jij hier het antwoord gegeven op de vraag van de originele poster 'Voor wie gaat de vergelijking met 'tuuuuuuuut' eigenlijk op?' Die man vond ook dat iedereen die zijn mening niet deelde uit het straatbeeld MOET verdwijnen.

1 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 21:20, zei Guy Vanooteghem:

Laat mij raden, u hebt het over de Poetin van Oostende, alias de Keizer!

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:58, zei Benny Van Campenhout:

Loze reactie bij gebrek aan steekhoudende argumenten.

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:13, zei Stef Vangeel:

Sinds wanneer is een das een religieus symbool...?

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:35, zei Luc Mertens:

En sinds wanneer is een das een provocatieve religieuze uiting dan, iets wat het onverzettelijk koppige erop staan om het dragen van deze hoofddoek in het westen, wel degelijk is...?! Vóór de toestroom van deze onwillige, hypocriete mensen uit de Maghreb nam 'niemand' aanstoot aan de beleefdheid om z'n hoofddeksel af te zetten...in onze scholen was het zelfs regel, en helemaal zonder problemen. En nu?! Wat Wilders betreft, u vindt het blijkbaar normaal dat hij met de dood bedreigd wordt, alleen maar omdat hij vrij brutaal ongemakkelijke waarheden verkondigt...?! Zélf heeft hij dat nochtans 'nooit' gedaan hoor. Uw obligate verwijzing naar Antwerpen wordt trouwens stilaan een stereotype nietwaar. Ook die man heeft trouwens nooit bedreigingen geuit...Wat niet te verdedigen valt, wil u willens nillens toch verdedigen, omdat dat nu eenmaal zo hoort binnen de partij die u aanhangt...zielig noem ik dat.

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:36, zei Chris Ulrichts:

Een das vergelijken met een religieus symbool? Ach, ik doe mij moeite voor niets. Want u kunt het niet begrijpen. U bent waarschijnlijk opgevoed in het credo van onwetendheid en een evangelie van afgunst, ook wel de filosofie van de mislukking genaamd. Wilders is een man met ruggengraat (die daarvoor al tien jaar zijn eigen vrijheid heeft opgegeven), een man met visie. Als een Wilders weg is (en dat zal zeker gaan gebeuren) zal ook de 'toekomst' weg zijn.

1 reacties

Op 22 maart 2014 omstreeks 14:05, zei Yves Van Walle:

Zie mijn bovenstaande reactie... een hoofddoek hoeft geen religieus symbool te zijn net zoals een das geen politiek symbool hoeft te zijn. Zolang het ene kan kan volgens mij het andere... en dat die man uit Nederland ooit eens zal moeten gaan is ons lot.... (ook voor u en mij trouwens)

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:54, zei Lut Duprez:

Een das met een moslim-hoofddoek vergelijken lijkt me toch wel wat raar. Die hoofddoek kan je beter vergelijken met een hangertje met een kruisje eraan en dat mag dus ook niet, behalve natuurlijk als je het goed kan wegstoppen hé, onder je kleren. De hoofddoek mag niet en het kruis aan de muur werd weggehaald. Dus...

Op 27 maart 2014 omstreeks 10:11, zei Zeno Vanhandsaeme:

Die man uit Nederland zal het raar gevonden hebben dat een panda ging instaan voor zijn veiligheid :)

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:24, zei Luc De Ridder:

Goedkoop betoog voor iets watje zelf al kan oplossen voor een groot stuk, doch bij de meesten blijft het bij schrijven wat iedereen al zijn leven lang weet. En hoe kan je er zelf iets aan doen? Wel ik was vorige week in Oostende (de naam koningin der badsteden zeker niet waard) en ik zie op het strand een allochtoon, short, hemdje met korte mouwen en blootsvoets, naast hem zijn vrouw of wat dan ook en die gekleed met lang kleed, hoofddoek en alles erop en eraan. Goed weggemoffeld voor blikken van andere mannen. Ik ben naar die man toe gegaan en heb hem gevraagd of hij het al zo warm vond dat hij al in zomertenue rondliep. Sprak Frans, dus heb het hem in het frans gevraagd. Oh ja, antwoordde hij, is goed weer, net zomer. Ja, juist zeg ik hem. De vrouw die hier naast U loopt, voor haar blijkt het nog winter te zijn, vindt je niet? Ik maakte hem duidelijk dat vrouwen ook warm kunnen hebben. Hij was boos en verweet me dat ik me moest met mijn eigen zaken bemoeien. Neen antwoordde ik, als je geen kritiek wil, moet jij zorgen dat je onze normen respecteert en zeker niet de vrouwen behandel

Op 22 maart 2014 omstreeks 12:37, zei Jo Figeys:

Zou het niet beter kunnen bewoorden!!!!

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:08, zei Jacques Ouzy:

Vandaag of morgen wordt er weer eens een 'breivik' wakker en zal men zich weer afvragen hoe zoiets in godsnaam mogelijk is.

1 reacties

Op 23 maart 2014 omstreeks 07:19, zei Luc De Ridder:

Die loopt wel al rond hoor.

1 reacties

Op 23 maart 2014 omstreeks 09:39, zei Chris Ulrichts:

Breiviksen worden gecreëerd door een politieke kaste die te laf is om de feiten bij naam te noemen en laten verzieken.

1 reacties

Op 23 maart 2014 omstreeks 14:35, zei Yves Van Walle:

Of door enkele politiekers die lopen te roepen langs de kant van de samenleving, maar niet in staat blijken te zijn om hun woorden in daden om te zetten. (of gewoon te bang zijn om af te komen natuurlijk...)

2 reacties

Op 23 maart 2014 omstreeks 19:13, zei Luc Mertens:

Maar die andere partijen ten minste niet de mond willen snoeren met zoiets als een 'cordon sanitaire', maw de 'democratie' van die vele (politiekers) die al veel te veel jaren middenin die samenleving zitten, maar ze alleen maar bedrogen heeft, steeds weer, steeds meer...Wel een groot deel van die samenleving hoeft al die valsheid niet meer, en dat wordt steeds duidelijker...

Op 23 maart 2014 omstreeks 18:18, zei Jacques Ouzy:

Die door politiek correcten 'mestkevers' genoemd worden.

Op 22 maart 2014 omstreeks 13:38, zei Lut Duprez:

En toch was het dom wat Wilders gedaan heeft. 1 nationaliteit benoemen, terwijl er nog veel andere het hier onveilig komen maken. Denk maar aan de oost europese bendes. En dan moet men nog altijd in het achterhoofd houden dat niet iedereen van ginder crimineel is. Maar het is een feit dat de politici te slap zijn om orde op zaken te brengen, juist omdat zij het probleem zelfs géén naam geven.

Op 06 mei 2014 omstreeks 14:35, zei Luc De Ridder:

Ik denk dat er online niet zoveel scheelt, eerder aan bepaalde computers die de nodige problemen geven.

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 20:13, zei Jacques Ouzzy:

Weer spoken gezien De Ridder?

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 22:04, zei Luc De Ridder:

Gij precies wel :)

Op 11 mei 2014 omstreeks 08:55, zei Patricia Margaroli:

Zoals Jacques Ouzzy terecht opmerkt: “ik wil mijn vrijheid behouden die ernstig bedreigd wordt door de oprukkende islamisering in ons land, een religie die 500 jr achterop hinkt”. Als vrouw door deze religie nog meer ondergewaardeerd ben ik het 1000% met hem eens. Dit heeft niks met narcisme te maken meneer De Ridder, maar met behoudsgezindheid van de eigen identiteit die deze oprukkende bende wil terugschroeven. Dolle Mina’s hebben de westerse vrouw geholpen om evenwaardig beschouwd te worden t.o.v. mannen, maar deze islamieten willen ons terug naar het stenen tijdperk bombarderen. Daar bedank ik voor. Voel me nu al een vreemde in eigen land/stad als ik ’s avonds mijn hond uitlaat. Dan hoor ik in het parkje geen Vlaams meer spreken, laat staan het Oostends dialect, neen, ik hoor een onverstaanbaar taaltje, en zie gesluierde vrouwen en baardmannen in een soort pyjama. Is dat onze toekomst? Neen, bedankt!! Ik wil overheersend mijn taal in mijn stad horen spreken, geen Arabisch !

9 reacties

Op 11 mei 2014 omstreeks 10:05, zei Stef Vangeel:

Kernachtig uitgedrukt! 100% juist!

Op 11 mei 2014 omstreeks 10:17, zei Jacques Ouszy:

Voila, mijnheer De Ridder, nu hoort u het ook eens van iemand anders.

1 reacties

Op 11 mei 2014 omstreeks 10:53, zei Luc De Ridder:

Die zienswijze ken ik wel hoor, is dan ook de reden dat alles verder bergaf gaat.

1 reacties

Op 11 mei 2014 omstreeks 11:30, zei Jacques Ouzzy:

De oprukkende islam is inderdaad één van de redenen dat alles verder bergaf gaat. Maar ik neem aan dat het niet dàt is wat u bedoelt. Zoveel wijsheid verwacht ik niet van u.

Op 11 mei 2014 omstreeks 10:40, zei Jan Callens:

In dit klein stukje van de aarde dat Vlaanderen heet,moeten wijzelf de wetten kunnen bepalen en oordelen wie wij wel of niet op ons grondgebied toelaten.Dit lijkt de logica zelf,maar nee hoor.Allerlei wetten en regels,al of niet opgedrongen door de EU en nooit door een meerderheid van onze bevolking goedgekeurd, beletten deze vrijheid.Op die manier worden wij overspoeld door mensen die zelfs op onze cultuur neerkijken en worden wij vreemden in eigen huis!

Op 11 mei 2014 omstreeks 10:40, zei Germaan Temmerman:

Patricia volledig met u eens

Op 11 mei 2014 omstreeks 10:48, zei Roland Peeters:

Als Vlaming hebben we nog juist de vrijheid om te luisteren,te betalen,en te 'genieten'van de multiculturele samenleving.

Op 11 mei 2014 omstreeks 10:52, zei Luc De Ridder:

Dat is juist de zwakte, door u zo op te stellen toon je de zwakte en dan nog eens uitvergroot. is hetzelfde wat de Vlamingen al 50 jaar doen in België. is ook de reden dat het niet opgelost geraakt. Het woord narcisme heb ik helaas niet gebruikt. Wat de dolle mina's betreft, die hebben er inderdaad voor gezorgd dat de vrouwen nog steeds voor een lager loon werken dan de mannen voor dezelfde job. Uw eigen identiteit laten afhangen van het al of niet aanwezig zijn van anderen vind ik wel iets raar. Maar ja, elk zijn gelijk zeker.

3 reacties

Op 11 mei 2014 omstreeks 11:19, zei Jacques Oezie:

De realiteit, mijnheer De Ridder, is dat alle vrouwen in Vlaanderen er best aan doen om een collectie hoofddoeken in huis te halen. Heel binnenkort zullen ze zonder immers niet meer de deur uit mogen.

1 reacties

Op 11 mei 2014 omstreeks 14:55, zei Lea Lamers:

En denk jij dat alle Turkse en Marokkaanse vrouwen een hoofddoek dragen?

Op 11 mei 2014 omstreeks 11:34, zei Jacques Ouzzy:

Met de islam aan de macht zullen vrouwen zelfs niet meer mógen werken, mijnheer De Ridder. En onze identiteit laten we niet afhangen van anderen. Die wordt ons gestolen.

Op 11 mei 2014 omstreeks 12:44, zei Patricia Margaroli:

Waar, u hebt het woord 'narcisme' zelf niet gebruikt, maar u verwijst naar de IK en MIJN uitdrukkingen wat je eigenlijk als synoniem van narcisme mag beschouwen. Dat tot daar gelaten wil ik wel even opmerken meneer De Ridder, dat vrouwen stemrecht kregen met dank aan die Dolle Mina's, zij hebben er ook voor gezorgd dat vrouwen gelijk zijn aan mannen (sinds 14-07-1976), maar dat dit op heden, na al die jaren, nog steeds hoofdzakelijk op papier zo is, dat is waar. Maar dat is niet de schuld van de Dolle Mina's wel van mannelijk bazen waarvan er nog velen zijn die vrouwen nog altijd als mindere arbeiders beschouwen. Macho gedrag … maar wel ten koste van de vrouw.

Op 11 mei 2014 omstreeks 11:27, zei Jacques Ouzzy:

Eerlijk gezegd vind ik het moedig dat u überhaupt 's avonds nog naar dat parkje durft gaan. Ik heb zeven jaar in Oostende gewoond en ik kan u verzekeren, na zonsondergang durf ik daar niet over straat lopen.

1 reacties

Op 11 mei 2014 omstreeks 13:12, zei Luc De Ridder:

Zo rap schrik. Ik ga in Brussel in alle wijken, ook de zogenaamd gevaarlijke. Zal afhangen van uw persoonlijkheid zeker?

2 reacties

Op 11 mei 2014 omstreeks 15:28, zei Johan Heyndrickx:

Let maar op dat ze daar niet zien dat ge uw billen dichtknijpt, of ge hebt het zitten.

1 reacties

Op 11 mei 2014 omstreeks 18:36, zei Luc De Ridder:

Dat laat ik aan U over, jij bent het gewend zo te zien.

Op 11 mei 2014 omstreeks 16:53, zei Urbain Celis:

Kijk! Dat is nu typisch voor mensen als De Ridder, raar maaar ik ken er zo nog. Mevrouw Margaroli schrijft nl nergens dat zij schrik heeft, wel dat zij zich een vreemde in eigen land/stad waant.

1 reacties

Op 11 mei 2014 omstreeks 18:33, zei Luc De Ridder:

En dat is nu typisch voor de meeste Belgen, ze maken een omweg voor de allochtonen en voelen zich niet op hun gemak.

1 reacties

Op 11 mei 2014 omstreeks 20:21, zei Jacques Ouzzy:

En terecht, De Ridder. Héél terecht. Ze weten waarom ze dit doen.

Op 11 mei 2014 omstreeks 11:50, zei Louis Vleminckx:

Zo is dat Mev Magaroli. Erg is dat onze volksverraders dat verwerpen en integendeel de islam veel meer kansen geven dan ze verdienen.

Op 11 mei 2014 omstreeks 11:51, zei Louis Vleminckx:

Zo is dat Mev Magaroli. Erg is dat onze volksverraders dat verwerpen en integendeel de islam veel meer kansen geven dan ze verdienen.

Op 07 mei 2014 omstreeks 15:26, zei Sophie De Waegeneer:

Ik lees in de krant, dat Bruno Tobback geen smartphone heeft,ja is dat ergens niet normaal, want wat hij zou hij daarmee aanmoeten,een wegwerp mobieltje is toch al ingewikkeld genoeg voor hem.

3 reacties

Op 07 mei 2014 omstreeks 16:46, zei Jacques Ouzzy:

Een toestelletje dat in zijn plaats nadenkt zou nochtans niet slecht zijn voor deze man. Wie weet kwam er dan ooit nog wel eens iets zinnigs uit.

2 reacties

Op 07 mei 2014 omstreeks 16:50, zei Sophie De Waegeneer:

Je moet het ook kunnen bedienen hé J.O. en het is net dat waar ik aan twijfel.

1 reacties

Op 07 mei 2014 omstreeks 17:17, zei Jacques Ouzzy:

Daar heeft u een punt. Maar ik las ooit een artikel omtrent een experiment waarbij men erin geslaagd was om apen te leren een iPad te bedienen. Dus, wie weet ....

Op 07 mei 2014 omstreeks 21:46, zei Luc De Ridder:

Bij U moet dat dan een telefoon zijn met van die super grote knoppen en in het midden een alarmknop. Liefst vastgemaakt met een koordje, zodat je hem niet kan verliezen. Hem terugvinden zou niet lukken vrees ik.

1 reacties

Op 08 mei 2014 omstreeks 01:13, zei Jacques Ouzzy:

Maar jij weet dat goed zeg. Gebruik je ook zo eentje? En? Tevreden van? Of toch net iets te ingewikkeld?

Op 07 mei 2014 omstreeks 17:00, zei Jack De Mol:

Proficiat, de lat kan blijkbaar niet laag genoeg? Boeiende politieke standpunten: echt 'boeiend'!

3 reacties

Op 07 mei 2014 omstreeks 17:20, zei Sophie De Waegeneer:

Helà Mijnheer De Mol, dat is wel informatie die wel van hemzelf afkomstig is zo in de krant werd geplaatst (zie HLN)

Op 07 mei 2014 omstreeks 17:42, zei Jacques Ouszy:

We 'stellen enkel vast' (om het met de woorden van één uwer bloedbroeders te zeggen) mijnheer De Mol.

Op 07 mei 2014 omstreeks 18:03, zei Luc Mertens:

Als de lat nog lager moet, vraagt u dat maar aan mev Smet.

Op 08 mei 2014 omstreeks 21:42, zei Yves Van Walle:

OK, 'k heb ook eens voor 'den aanrader' gespeeld... 'k vond deze discussie zo idioot dat ze echt wel hoger in de lijst mag staan. Zeker als ze het hieronder hebben over ‘apen’ wie zijn hier de apen?

Op 15 juli 2014 omstreeks 10:27, zei Patricia Margaroli:

Top 10 droomjobs (jobat.be). Op 1: priester, … op 5: leerkracht buitengewoon onderwijs, op 6: leerkracht (Leerkrachten zijn doorgaans heel gelukkig met hun job. In het onderwijs staan is niet altijd de makkelijkste job: leerlingen die tegenwerken, te luidruchtig zijn … Maar de vele vakantiedagen, goede uren en de band die ze hebben met leerlingen en collega's, maakt veel goed.), nergens in de top 10 noch ver erachter “offshore werker op boorplatform”!? Tiens, die gasten moeten dringend hun mening herzien, want hier klopt volgens een nr. 6 typeke iets niet. O ja: nieuw vertrek naar offshore werkplatform werd met enkele dagen uitgesteld: direct blij telefoontje gekregen met: “Hey, ik kom terug naar huis, ’t is uitgesteld!”, das de realiteit wat sommigen niet kunnen pruimen, maar ah, ’t zal mij worst wezen: hij blij, ik blij… en das wat telt. De waarheid kwetst dus helemaal niet maar is fijn! Aan iedereen een fijne dag gewenst zoals de mijne die al niet meer stuk kan ;-)

2 reacties

Op 15 juli 2014 omstreeks 11:02, zei Jack De Mol:

Het is helaas een uitzondering, maar een forumschrijven dat positief is ingesteld: top!!! Voor u schijnt de zon al, hopelijk breekt straks ook de andere zon door en krijgen we ons voorspelde beter weer van deze week.

Op 15 juli 2014 omstreeks 19:02, zei Lea Lamers:

Een doordenkertje voor iedereen (geldt dus ook voor mij): 'Elk verhaal heeft 2 kanten, ook al hoort men er soms maar een. De waarheid is dat men pas situaties kan doorzien en doorvoelen wanneer men niet langer denkt in gelijk/ongelijk of goed/fout.' Ik wens voor jou ook ene fijne dag toe.

Op 14 juli 2014 omstreeks 11:17, zei Paul Verspeelt:

Gisteren speciaal afgezakt naar Oudenaarde, om dé revelatie van de laatste decennia, hét sportfenomeen van de 21e eeuw eens in levende lijve zijn concurrenten te zien belachelijk maken in de ' Triatlon van Vlaanderen'. Helaas, tussen de 700 deelnemers geen ronkende naam aangetroffen. Navraag bij de organisatoren leverde niets op, niemand scheen hem te kennen. Nog een schuchtere poging gewaagd: misschien heeft hij zich, bescheiden als hij is, ingeschreven onder een schuilnaam: zoiets als 'The Stig' uit Top Gear: onklopbaar, maar onherkenbaar. Nog geprobeerd om een spoor van vernielde autoportieren te volgen, kwestie van te zien waar hij gepasseerd was, met ware doodsverachting mijn eigen auto nog op het fietspad geparkeerd ,in de hoop dat hij er zou op afstormen als vliegen op een paardenstront, alles tevergeefs ! Ik zou nochtans graag eens 'Superman' aan het werk zien, weet er soms iemand waar en wanneer hij eens ergens aan de start komt?

2 reacties

Op 14 juli 2014 omstreeks 16:43, zei Luc De Ridder:

Dank U voor al deze aandacht. Was echt niet nodig. Had je auto nu toevallig in de weg gestaan, dan zou je de pineut geweest zijn. Een kapot spiegeltje misschien? Of een blutsken erbij? Een tip, je moet eens zoeken waar ik rijd en je mag gerust eens mee op training. Heb daar geen probleem mee voor mijn fans.

Op 14 juli 2014 omstreeks 17:33, zei Astrid Vloemans:

Niet goed genoeg gezocht.Er is er bij FB maar één met die naam die 'Het Nieuwsblad.be' bij zijn favorieten heeft staan

Op 20 juni 2014 omstreeks 20:16, zei Sophie De Waegeneer:

Me zijne kop een beetje naar beneden en in een licht schuine stand,zodanig dat de weinige grijze massa die er aanwezig is, gemakkelijk kan samenvloeien,laat Karel DG zijn zaklamp schijnen over de keuze van NV-A en die is rap gemaakt 'Keuze EU fractie,is voor VB achterban van NV-A. Voilà zo simpel is dat voor Karel, kon hij zijn dossiers ook maar zo vlot uitleggen tegenover de pers dat zou een mega verbetering zijn.Ja je hebt de mestkever kiezers en je hebt dan natuurlijk de blauwe aristocratische fraudeurs gezinde kiezers en als je het leest dan besef je al wie de beste zijn natuurlijk en terwijl hij goedkeurend naar deze laatste kijkt schudde hij even met zijn gat.(De Wilde boeren zoon)

3 reacties

Op 20 juni 2014 omstreeks 21:07, zei Luc Mertens:

Je laatste opmerking past perfect bij die man.

Op 20 juni 2014 omstreeks 22:08, zei Lut Duprez:

Bedankt Sophie voor deze leuke reactie, die zo goed weergeeft wat voor persoontje deze DG is.

Op 21 juni 2014 omstreeks 06:50, zei Luc De Ridder:

Ja, dat iemand als De Gucht al lang zou uit de politiek moeten verdwenen zijn, kan men niets anders dan beamen. Wat hij echter zegt over NVA in verband met Europa is wel voor een groot gedeelte de waarheid. Dit ook ontkennen is zelfs ontkennen dat de fractie waar ze mee in zee gaan binnen Europa geen racisten, homohaters, kortom een vreemd allegaartje is van politici. Dit leunt dicht aan bij wat VB ooit verkondigde en soms nog verkondigd. Zou hetzelfde zijn als zeggen dat NVA niet geprofiteerd heeft van de vroegere VB stemmers. Indien je dit alles kan ontkennen, dan vrees ik dat U ook het kopje moet beginnen schuin houden om alles op één plaats te krijgen en er toch nog iets mee aan te vangen.

Op 08 mei 2014 omstreeks 09:21, zei Luc De Ridder:

Nu is mijn dag wel om zeep hé :). Ik zie dat mijn score weer staat zoals hoort, namelijk steeds laag. Gisteren en de dagen er voor had ik nog duizenden aanraders. Kan die mens die dat doet eens verder doen aub. Je begrijpt, van duizenden naar niks, dat kan niet hé. Of zijn de rechtvaardigen moe?

2 reacties

Op 08 mei 2014 omstreeks 11:56, zei De Aanrader:

U dient wel tijdig uw abonnement te betalen hoor, mijnheer De Ridder. Maar goed, dit is ondertussen geregeld zodat wij uw stemmachine opnieuw konden opstarten. Wij wensen u nog veel genoegen met de behaalde stemmen. Prettige bash-dag nog.

Op 08 mei 2014 omstreeks 19:00, zei Carlos Acx:

Aanraden - 4400

Op 05 mei 2014 omstreeks 19:39, zei Benny Van Campenhout:

Het seksleven van Gwendolyn Rutten en haar man loopt spaak. Telkens als hij toenadering zoekt wimpelt zij hem af met de gevleugelde woorden: 'vanavond niet schat, ik heb goesting in de toekomst'.

6 reacties

Op 05 mei 2014 omstreeks 19:59, zei Luc De Ridder:

Nu al bashen op hun seksleven. Hoe ziet er dat van U uit? NVA achtig weinig om het lijf en niks nieuws onder de zon?

3 reacties

Op 05 mei 2014 omstreeks 21:43, zei Jacques Ouzzy:

Maar mijn klein lief Ridderken, 't is niet omdat je PVDA bent dat je niet meer moet kunnen lachen hé. Vrolijk door het leven gaan, nu het nog kan tot 25 mei.

3 reacties

Op 05 mei 2014 omstreeks 21:55, zei Jan Vermeulen:

Lachen is gezond en moet kunnen ,maar ziet u hoe lachwekkend dit is 14 stuks da's goe gelachen ! ik denk dat er veel meer zijn die dh de ridder bijtreden dan de onnodige opmerking aan het adres van gw r is dit verkiezingskoorts of zo !

2 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 10:45, zei Luc Mertens:

U onderschat gewoon het riddertje beste...

Op 05 mei 2014 omstreeks 22:22, zei Jacques Ouzzy:

Kijk een naar de reactie van mijnheer De Ridder van deze ochtend 8u52 mijn beste. En zo te zien hebben er toch al wat meer dan 14 kunnen mee lachen. Hahaha .....

Op 05 mei 2014 omstreeks 22:09, zei Ludo Corstjens:

Wat is er dan na 25 mei zodat we niet meer kunnen/mogen lachen?

2 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 10:47, zei Luc Mertens:

Zelfs al is het groen, het mag hoor...ook na die 25ste.

Op 06 mei 2014 omstreeks 10:36, zei Jacques Ouzzy:

Dat Vlaanderen bruin zal kleuren, om het in uw terminologie uit te drukken.

Op 06 mei 2014 omstreeks 08:17, zei Luc De Ridder:

Mijnheer Uzi, ben jij nieuw op het forum? Mag ik een woordje uitleg aangaande PVDA, dat lijkt me nog niet zo slecht.

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 10:49, zei Luc Mertens:

Daar valt toch helemaal niets over uit te leggen beste...er is niets.

Op 06 mei 2014 omstreeks 07:56, zei Arlette Vanderheyden:

Wat ben jij toch een droevige apostel! Zelfs een (flauwe?) grap doet je zuur reageren. Nuttig jij iedere ochtend een glas azijn met een lepeltje mosterd? Sinds jij het woord 'bashen' ergens hebt zien voorbijvliegen ken je niets anders meer. Een beetje vrolijkheid zou jou beter staan. Zelfs in deze N-VA-barre tijden zal de aarde blijven voortdraaien, Lucske. Het wordt misschien toch tijd dat je van gedacht verandert en op die Vlaamsvriendelijke en Vlaamsbewuste sneltrein springt.

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 08:42, zei Luc De Ridder:

En jij antwoordt nog op zo iemand. Ik zou daar echt mijn tijd niet insteken hoor. Spring maar op de sneltrein van mensen die totaal NIET Vlaams-bewust zijn en nog minder Vlaams-vriendelijk. Wat ik wel zie bij deze mensen is dat ze juist alles zijn waar ze eigenlijk niet voor staan. Het woord bashen heb ik leren kennen van de NVA meute. Check dit eens. Ik hoop echt dat je dagelijks evenveel lacht als ik doe, dat zou me blij maken. De verzuring waarover je spreekt is blijkbaar een typisch NVA fenomeen.

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 16:26, zei Donald Nuyttens:

Er is een verschil tussen echt lachen en wat u doet; zich belachelijk maken.

Op 06 mei 2014 omstreeks 11:24, zei Louis Vleminckx:

Gelukkig is dat van u onbestaande stel je voor moest je tot kweken komen.

Op 05 mei 2014 omstreeks 20:41, zei Zeno Vanhandsaeme:

Dat van BDW loopt ook spaak. Hij wimpelt haar af met de woorden: 'In afwachting van de splitsing, gaan we voor het confederalisme'. Hij heeft toch al meer kinderen dan het gemiddelde migrantengezin.

2 reacties

Op 05 mei 2014 omstreeks 21:55, zei Ludo Corstjens:

...en ik, die dacht dat BDW zei: 'show me the money... first.'

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 08:02, zei Luc Mertens:

En het is nog steeds onzichtbaar...

Op 06 mei 2014 omstreeks 08:05, zei Luc Mertens:

Die afwimpeling verloopt daar dan toch nog vrij productief nietwaar...!?

Op 05 mei 2014 omstreeks 22:30, zei Jan Vermeulen:

Wauw 652 goeie punten op 30 min ! wat een achterban !

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 12:29, zei Geert Tamsyn:

Daar loopt nu ergens iemand rond met een overbelaste wijsvinger. Hopelijk is dat tegen 25 mei genezen, anders kan hij/zij niet voor NVA stemmen.

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 14:22, zei Luc Mertens:

U hoeft zich geen zorgen te maken hoor, het zal ze wel lukken.

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 15:41, zei Geert Tamsyn:

Wat zal ze wel lukken? Veel stemmen halen? Daar twijfel ik niet aan.

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 16:47, zei Luc Mertens:

Eigenlijk bedoelde ik, stemmen met dat vermoeide vingertje...en idd. veel stemmen zullen ze wellicht ook wel halen. Al is een democratisch cordon voor wie bij die politiek correcten niet gewenst is, hier nooit veraf nietwaar...maar daar zijn die vele stemmers zich ook wel van bewust hoor. Men mag zelfs veronderstellen dat dat één van de redenen is voor hun stemkeuze.

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 16:58, zei Geert Tamsyn:

Zou best wel eens kunnen, was bij het Vlaams Belang ook het geval.

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 19:54, zei Luc Mertens:

Idd...en dat noemt 'belgische democratie'...de naam is er, de democratie ontbreekt.

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 22:24, zei Geert Tamsyn:

Lijkt mij eerder slechte strategie van BDW: de enige potentiële coalitiepartners de gordijnen injagen nog voor de onderhandelingen begonnen zijn. Eerst de ACW/CM/CD&V, nu OVLD. Ik begrijp hem niet, ik dacht dat dat een intelligente mens was.

Op 05 mei 2014 omstreeks 22:33, zei Jan Vermeulen:

Das straf 656 puntjes na 30 min klik terug en daar staan er 3329 na 2 min ?

3 reacties

Op 05 mei 2014 omstreeks 23:54, zei Jacques Ouzzy:

Is het nu dan duidelijk dat deze 'aanradens' niets, maar dan ook totaal niets, inhouden?

Op 05 mei 2014 omstreeks 23:57, zei Jacques Ouzzy:

Laten we maar hopen dat de IT-ers die op 25 mei verantwoordelijk zijn voor het beheer van de stemcomputers er meer kaas van gegeten hebben dan de collega's van het NB. Zoniet zou de uitslag wel eens heel verrassend kunnen zijn.

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 08:02, zei Luc De Ridder:

Ze mankeren daar uw software Uzi. Oplossen man, jij kan dat. Ga er voor.

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 10:57, zei Jacques Ouzzy:

Dat laat hun budget niet toe.

Op 06 mei 2014 omstreeks 06:50, zei Luc De Ridder:

En dan krijgen ze een aandoening aan hun vinger wegens te veelvuldig gebruik en de ziekenkas moet dit oplossen. Eens dit opgelost krijgen ze dan de raad niet meer op zichzelf te stemmen en worden daarvan dan geestesziek. Weeral ziekenkas. Die rechtse rakkers toch (in hun termen is de mensheid verdeeld in rechts en links) normaal doen, kennen ze niet.

1 reacties

Op 06 mei 2014 omstreeks 10:40, zei Jacques Ouzzy:

Eén muisklik De Ridder, één. Meer is daar niet voor nodig. Je moet we iets van software kennen uiteraard.

Op 06 mei 2014 omstreeks 10:39, zei Stefan Vandaele:

Wanneer ik dus goed lees, tot nu toe, drieduizendzeshondernegenenveertig 'aanraders'. Er is dus nog wel degelijk gevoel voor humor op dit forum... of bij hij of zij die het aanraden kan manipuleren.

Op 06 mei 2014 omstreeks 13:02, zei Walter Destrycker:

En magie heeft enkel goesting in koekjes en taartjes

Meld u aan en reageer »
ADHESE IMU - 2K - NIET VERWIJDEREN
ADHESE SKY - 1K - NIET VERWIJDEREN

Spelregels forum

Lees hier de spelregels van ons forum. Opgelet, wie een van deze regels overtreedt zal geweerd worden van het forum.
De debatten worden gemodereerd door de online redactie.
ADHESE NBO_PARTNERTICKER - 2K - NIET VERWIJDEREN

ADHESE IMU.INHOUSE - 2K - NIET VERWIJDEREN