35 kaarsjes voor Ziekenzorg Glabbeek-Zuurbemde

Gert Janssens, Glabbeek-Zuurbemde

Glabbeek-Zuurbemde

Voorzitster Martine en de 21 bestuursleden

Waar en op welke datum werd deze foto genomen?

Zondag 17 juni 2012, Glazuur Glabbeek

Waarom moet deze foto ook in de krant?

35 jaar geleden zijn Maria Nijs, Simonne Claes en wijlen Pastoor Bijloos onder impuls van Jef Van Krunkelsven, gestart met uitbouw van een ziekenzorgkern in Glabbeek-Zuurbemde. Ze ontvingen enkele giften en organiseerden activiteiten zoals frietjesbak en appelenverkoop om de kas te spijzen. Er werden andere vrijwilligers aangesproken en zo werd de grondslag gelegd van een, nu nog goeddraaiende, kern met 22 kernleden. Er zijn eveneens een 12-tal gelegenheidsvrijwilligers actief die helpen bij de verkoop van de druiven en het bakken en opdienen van de pannenkoeken. Verschillende van onze kernleden zijn pioniers van het eerste uur. We zijn dan ook volop op zoek naar nieuw en jonger bloed om hun pionierswerk te helpen verder zetten. Op zondag 17/6 begon de feestelijke dag met een dankviering in de Sint-Niklaaskerk van Glabbeek, gevolgd door een receptie en een heerlijke maaltijd voor de kernleden en de zieken en 80-plussers.

Foto geplaatst in Uw nieuwsfoto op de site en in de krant!

  • Al 4 stemmen
  • Stem op deze foto
  • Om fraude bij het stemmen te vermijden, typ de volgende tekst over.

Meest bekeken

Afgelopen twee dagen

Meest gestemd