• Veilige betaling
  • Klantendienst: 02/790 21 00
  • Aanbod ook geldig voor De Gentenaar

    Woon je in de regio Gent (postcodes: 9000, 9030, 9031, 9032, 9040, 9041, 9042, 9050, 9051, 9052, 9070, 9080, 9090, 9820, 9830, 9831, 9840), dan ontvang je De Gentenaar.

Ontdek Het Nieuwsblad voor de helft van de prijs

Actievoorwaarden – Abonneer je nu op Het Nieuwsblad of De Gentenaar voor 2 of 12 maanden en geniet van 50% korting.

Mediahuis NV, 0439.849.666, Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen.

Neem als nieuwe* (winkel)abonnee een (winkel)abonnement van 2 of 12 maanden op Het Nieuwsblad of De Gentenaar Compleet, op Het Nieuwsblad of De Gentenaar Digitaal+Zaterdagkrant of op Het Nieuwsblad of De Gentenaar Digitaal en ontvang .1 of 6 maanden gratis. Het aanbod van deze actie is enkel geldig in België, beperkt in aantal en beperkt geldig tot en met 30/06/2017.

Het aanbod is enkel van toepassing op tijdige bestellingen via de online registratie-module of telefonisch via 02/790 21 00. Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere promoties of een abonnement op Het Nieuwsblad of De Gentenaar gedurende de laatste 7 maanden op hetzelfde adres. Het abonnement kan enkel in eigen naam en voor eigen rekening worden aangegaan en kan niet worden overgedragen.

Afhankelijk van de door jou gekozen abo-formule zoals uiteengezet onder de Algemene Voorwaarden Abonnementen ontvang je de papieren krant ofwel niet, ofwel elke verschijningsdag ofwel enkel op zaterdag in je brievenbus of bij je krantenwinkel. Bij elke formule ontvang je gedurende de gekozen periode de digitale edities van Het Nieuwsblad op elke verschijningsdag binnen de Google play applicatie of App Store.

Door in te tekenen op deze actie aanvaard je deze actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden Abonnementen die eveneens van toepassing zijn, tenzij hier uitdrukkelijk anders vermeld. Voormelde Algemene Voorwaarden Abonnementen voorzien onder meer in een herroepingsrecht zonder opgave van redenen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de eerste (digitale) krant of product. Alle modaliteiten hieromtrent én een herroepingsformulier vind je terug onder www.mediahuis.be/voorwaardenabonnementen.

Het Belgisch recht is steeds van toepassing, en zulks met uitsluiting van internationale verdragen die zouden leiden tot de toepassing van een ander rechtstelsel. Voor elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt bevoegd. Informatie over ODR (onlinebeslechtiging consumentengeschillen): http://ec.europa.eu/odr

Je gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van Mediahuis NV (2050 Antwerpen, Katwilgweg 2) toegankelijk voor Mediahuis-groep (zie www.mediahuis.be/privacy). Ze zijn bestemd voor de verkoop en promotie van producten en diensten van Mediahuis-groep en partners. Je hebt via privacy@mediahuis.be recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen verwerking en doorgifte van je gegevens.

* Enkel nieuwe (winkel)abonnees. Een 'nieuwe (winkel)abonnee' betekent een meerderjarige persoon die geen (winkel)abonnee is van Het Nieuwsblad of De Gentenaar. Deze persoon mag geen (winkel)abonnement op Het Nieuwsblad of De Gentenaar hebben gehad gedurende de laatste 7 maanden op hetzelfde adres.


Keer terug ›