• 2 jaar garantie
  • Gratis thuislevering
  • Veilige betaling
  • Klantendienst: 02/790 21 15
  • Aanbod ook geldig voor De Gentenaar

    Woon je in de regio Gent (postcodes: 9000, 9030, 9031, 9032, 9040, 9041, 9042, 9050, 9051, 9052, 9070, 9080, 9090, 9820, 9830, 9831, 9840), dan ontvang je De Gentenaar.

ACTIEVOORWAARDEN AANBOD MET SAMSUNG GALAXY S6 EDGE, SAMSUNG GALAXY S7, SAMSUNG GALAXY TAB S2 OF SAMSUNG GALAXY VIEW

Actievoorwaarden - Een Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy Tab S2 of Samsung Galaxy View voor iedere nieuwe* (winkel)abonnee van 24 maanden.

Mediahuis NV, 0439.849.666, Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen.

Neem als nieuwe* (winkel)abonnee een (winkel)abonnement van 24 maanden op Het Nieuwsblad of De Gentenaar en ontvang een Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy Tab S2 of Samsung Galaxy View. Het aanbod van deze actie is enkel geldig in België, beperkt in aantal en beperkt geldig tot en met 10 juni 2016.

Het aanbod is enkel van toepassing op tijdige bestellingen via de online registratie-module, telefonisch via 02/790 21 15 of via een persoonlijk voordeelformulier/inschrijfformulier. Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen en het is enkel van toepassing voor een nieuwe* (winkel)abonnee van 24 maanden op Het Nieuwsblad of De Gentenaar. Het abonnement kan enkel in eigen naam en voor eigen rekening worden aangegaan en kan niet worden overgedragen.

Je betaalt gedurende 24 maanden:

Je krant met Samsung Galaxy S6 Edge met Samsung Galaxy S7 met Samsung Galaxy TabS2 met Samsung Galaxy View
Compleet €29,50 /mnd €29,50 /mnd € 25,50 /mnd € 29,50 /mnd
Digitaal + zaterdagkrant € 26,50 /mnd € 26,50 /mnd € 22,50 /mnd € 26,50 /mnd
Digitaal € 24,50 /mnd € 24,50 /mnd € 20,50 /mnd € 24,50 /mnd
+ eenmalig: € 275 extra bij de eerste inning + eenmalig: € 275 extra bij de eerste inning + eenmalig: € 179 extra bij de eerste inning + eenmalig: € 275 extra bij de eerste inning


Je ontvangt gedurende 24 maanden Het Nieuwsblad of De Gentenaar op elke verschijningsdag binnen de Google play applicatie of App Store. Afhankelijk van de door jou gekozen formule ontvang je de krant elke verschijningsdag of elke zaterdag in je brievenbus of bij je krantenwinkel. Bij het aangaan van een (winkel)abonnement van 24 maanden op Het Nieuwsblad of De Gentenaar ontvang je een Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy Tab S2 of Samsung Galaxy View.

De vaste duurtijd van het (winkel)abonnement met een Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy Tab S2 of Samsung Galaxy View is 24 maanden. Bij voortijdige stopzetting van dit abonnement met Samsung toestel is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 700 euro (Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S7 OF Samsung Galaxy View) of 500 euro (Samsung Galaxy Tab S2).

Bij toepassing van artikel Vl.47, §1, WER, onverminderd artikel Vl.53, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand, zonder opgave van redenen, te herroepen en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel Vl.50, § 2 en artikel Vl.51 zijn vermeld. Bij toepassing van artikel Vl.67, § 1 WER onverminderd artikel Vl.73, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel Vl.70, § 1, tweede lid en artikel Vl.71 zijn vastgesteld.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van kranten, tijdschriften of magazines en op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest. Voor de herroeping kan de consument gebruik maken van modelformulier in bijlage 2 van boek Vl WER: Modelformulier voor herroeping alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen. Aan Mediahuis NV, Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen Deel ik ... u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van volgende goederen... /levering van de volgende dienst... herroep. Besteld op... ontvangen op... Naam consument, adres consument(en), datum en handtekening van consument.

BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT: Het Belgisch recht is steeds van toepassing, en zulks met uitsluiting van internationale verdragen die zouden leiden tot de toepassing van een ander rechtstelsel. Voor elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Uiterlijk 6 weken na ontvangst van je (eerste) betaling, wordt er een leveringsmoment voorgesteld via e-mail. Je hebt 2 jaar garantie op het toestel. Surf naar www.nieuwsblad.be/actie voor meer informatie.

Je gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van Mediahuis NV (2050 Antwerpen, Katwilgweg 2) toegankelijk voor Mediahuis-groep (zie www.mediahuis.be/privacy). Ze zijn bestemd voor de verkoop en promotie van producten en diensten van Mediahuis-groep en partners. Je hebt via privacy@mediahuis.be recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen verwerking en doorgifte van je gegevens.

* Enkel nieuwe (winkel)abonnees. Een 'nieuwe (winkel)abonnee' betekent een meerderjarige natuurlijke persoon die geen (winkel)abonnee is van Het Nieuwsblad of De Gentenaar. Deze persoon heeft op het moment van intekening geen (winkel)abonnement of een abonnement op Het Nieuwsblad of De Gentenaar op het betreffende adres.

Keer terug »