Geen turbines bij Hoge Jan

BUGGENHOUT - Er komen geen windmolens in Peizegem. Electrabel had tot 5 januari de tijd om beroep aan te tekenen tegen de weigering van de bestendige deputatie om drie windturbines te plaatsen vlakbij de Hoge Jan en Buggenhoutbos, maar het bedrijf heeft dat niet gedaan.

De vraag van Electrabel om een milieu- en bouwvergunning kwam er vorige zomer. Een actiecomité van verontruste buurtbewoners formuleerde echter bezwaar, kreeg meteen de steun van Natuurpunt 'sHeerenbosch en van het Buggenhoutse gemeentebestuur.

De gemeente Merchtem kwam later tot het inzicht dat de voorgestelde locatie niet deugde. Ook de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant wees de vraag af, onder andere omdat het project het landschap beduidend zou aantasten.

‘Ons protest was vooral gebaseerd op de aantasting van de natuurwaarden en de invloed op het landschap', zegt Gustaaf Van Gucht van Natuurpunt 'sHeerenbosch. ‘Bosuitbreiding zorgde er de voorbije jaren voor dat nieuwe biotopen ontstonden. We zien niet alleen nieuwe broedvogelsoorten opduiken, maar ook eerder zeldzame soorten die dit gebied aandoen om even uit te rusten. In de zone rond de voorgestelde vestigingsplaats huizen ook de laatste populaties van bedreigde soorten als de veldleeuwerik en de gele kwik. De turbines had zeker hun einde betekend.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio