Gevangenen met enkelband kunnen doen wat ze willen

De controle van gedetineerden met een enkelband is een lachertje. 'Gevangenen doen zo goed als wat ze willen.'

De moeilijkheden met het elektronisch toezicht zijn al verscheidene keren aan de kaak gesteld. Volgens het jongste nummer van het weekblad

Knack

worden veroordeelden met een enkelband nog nauwelijks in de gaten gehouden. Er is sprake van een toenemende laksheid bij de controleurs en begeleiders. Tegen gevangenen die de regels overtreden, treedt men nauwelijks op. 'Gevangenen doen zo goed als wat ze willen.'

Het blad geeft enkele hallucinante voorbeelden. Vroeger werd aan de huisgenoten van een gevangene gevraagd of ze akkoord gaan met de komst van de gevangene. Nu volstaat het dat de gedetineerde een verblijfplaats opgeeft, zonder dat hier controle op volgt. Een gezin waarvan de vader was veroordeeld wegens zwaar familiaal geweld, moest zo onverwacht de geweldenaar weer opnemen. In een ander gezin weigerde een vader zijn zoon met enkelband binnen te laten. De zoon sloeg op de vlucht, maar meldde zich later weer spontaan bij de gevangenis.

Soms knippen gedetineerden hun enkelband door en verdwijnen. Een man maakte hiervan gebruik om een internationaal paspoort aan te vragen en naar het buitenland te vertrekken, zonder dat iemand ingreep. Verdwenen gevangenen worden soms gesignaleerd, soms niet, omdat niet duidelijk is wie dat moet doen. Een veroordeelde dook drie weken onder en meldde zich daarna opnieuw voor zijn opleiding. Een man die vastzat wegens moord, verdween enkele dagen en gaf zich weer aan.

Vroeger was het ondenkbaar dat iemand die zijn enkelband 'verloor', een nieuwe kreeg. Nu is dat de regel. Tussen 10 uur 'savonds en 6 uur 's ochtends is het controlecentrum niet meer bemand. Als er zich 'snachts moeilijkheden hebben voorgedaan, krijgt dat niet noodzakelijk opvolging.

De moeilijkheden zijn ontstaan na de overheveling van het elektronisch toezicht van de dienst gevangeniswezen naar de justitiehuizen. Dat was een beslissing van minister Laurette Onkelinx (PS). Volgens de regeringsverklaring van paars, in 2003, zou het aantal gedetineerden met een enkelband in de regeerperiode een uitbreiding krijgen van 300 naar 1.300. Het maximum dat ooit is gehaald, was 650. Momenteel zitten we aan 505 veroordeelden onder elektronisch toezicht. Achthonderd gedetineerden zijn zelfs vrijgelaten 'in afwachting dat ze een enkelband krijgen'. (fvg)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen