Steeds meer bezoekers voor sociaal huis

ROESELARE - Het sociaal huis welwel in Roeselare bestaat vijf jaar en voert een onderzoek uit om te kijken hoe de werking nog beter kan. Ook al neemt het aantal bezoekers elk jaar aanzienlijk toe.

Het sociaal huis welwel in Roeselare bestaat vijf jaar en voert een onderzoek uit om te kijken hoe de werking nog beter kan. Ook al neemt het aantal bezoekers elk jaar aanzienlijk toe.

Hoewel sommigen aanvankelijk nog twijfelden over het nut van een sociaal huis in Roeselare omdat gevreesd werd voor overlappingen met het OCMW en het Centrum Algemeen Welzijnswerk, heeft het sinds de oprichting in juni 2006 duidelijk bewezen aan een nood te voldoen.

‘Het aantal bezoekers steeg van 6.300 in 2007 naar 10.400 vorig jaar', stelt schepen van Sociale Zaken Griet Coppé (CD&V) vast.

De meeste vragen hebben te maken met de sociale zekerheid, met vooraan problemen rond pensioenen, kinderbijslag of invaliditeitsuitkeringen. ‘Maar we krijgen ook veel vragen over stadstoelagen, onderwijs en vrije tijd. De jongste tijd wordt steeds vaker een beroep gedaan op het sociaal huis voor administratieve hulp. Een goed voorbeeld daarvan zijn vragen om hulp om de ingewikkelde energiefacturen te ontcijferen. Verder houden we ook zitdagen met ambtenaren van de pensioen- en belastingsdienst.'

Maar omdat het altijd beter kan, pakt het sociaal huis uit met een tevredenheidsonderzoek. Aan de hand van korte interviews zullen de bezoekers in de eerste week van juni bevraagd worden. Na de zomervakantie volgt nog een oproep in het informatieblad ‘Rechtstreeks' en in het seniorenblad ‘Mee' om de inwoners van Roeselare de kans te geven suggesties te doen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Dat moet tegen eind dit jaar resulteren in een rapport dat welwel de komende vijf jaar kan helpen om zijn werking nog beter af te stemmen op de wensen en noden van de Roeselarenaren. (MTY)

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio