Buurtbewoners hopen dat gemeente aanvraag weigert

'Geen woningen in Overstromingsgebied'

'Geen woningen in Overstromingsgebied'

De buurtbewoners zien een verkaveling achter hun huizen niet zitten.kuv Foto: © Kurt Vermeir

TEMSE - Een bouwbedrijf wil in de Tielroodse Paardenpolder een verkaveling realiseren. Buurtbewoners zien dat niet zitten en vragen het gemeentebestuur de aanvraag af te keuren en het gebied opnieuw als groengebied in te kleuren.

Koen De Clercq (CD&V), voorzitter van de Bouwmaatschappij van Temse, en buurtbewoner, heeft een Facebookgroep opgericht tegen de aanvraag om de Paardenpolder te verkavelen. Ook Gert Hooftman en milieuwerkgroep Ons Streven maakt zich zorgen.

'De aanvraag heeft betrekking op een perceel dat onmiddellijk grenst aan een afgedekte stortplaats, vlakbij de vrije basisschool aan de Kaaistraat', aldus Koen De Clercq. 'De firma Matexi wil daar in een eerste fase zeven woningen bouwen en in een tweede fase 22 woningen.'

Volgens De Clercq is de Paardenpolder een natuurlijk overstromingsgebied en overstroombaar vanuit de waterloop de Durme.

'De problematiek van verkavelingen in overstromingsgebied moet vermeden worden', oppert Koen De Clercq. De overstroming van 1976 ligt bij vele Tielrodenaars nog in het geheugen gegrift.' Tielrode kreeg eveneens de volle laag. 'Er werden vijf bressen geslagen in de dijk van het Broek', weet Gert Hooftman van Ons Streven. 'De dorpskern overstroomde en ook de plaatselijke basisschool kwam onder water te staan.'

De verkaveling zou slechts één ontsluitingsweg krijgen vlak naast de uitgang van de basisschool. 'Dit is ontoelaatbaar', klinkt het protest. 'Het verkeer in de Kaaistraat, maar ook in Sint-Jozefstraat en Pastorijstraat gaan zwaarder belast worden door de enige mogelijke ontsluiting.'

De Paardenpolder staat tot vandaag nog steeds ingekleurd als bouwzone. 'Dit is een historische fout van het toenmalige bestuur van Tielrode, om de mogelijkheid te creëren de sporthal daar te bouwen', weet De Clercq. 'Na de overstromingen van januari 1976 werd hiervan afgezien, maar de bouwzone blijft onterecht bestaan.'

Door een overaanbod aan woonuitbreiding in Tielrode, lijkt een verkaveling in watergevoelig gebied niet aangewezen .

'Andere verkavelingen worden geweerd omdat er geen totaalplan bestaat, hier wordt zonder enig openbaar onderzoek een verkavelingsaanvraag ingediend. Er zijn voldoende alternatieve mogelijkheden in Tielrode om deze aanvraag af te wijzen.'

De buurtbewoners hopen dat het gemeentebestuur de 'historische foute inkleuring' van het gebied, naast de Durme, ongedaan zal maken.

Ondertussen is men volop modelbezwaarschriften aan het uitdelen in de gemeente. 'We hebben gekozen om individuele bezwaarschriften op te stellen omdat de optelsom van vele brieven meer zegt dan één brief met vele handtekeningen', besluit Koen De Clercq.

De plannen liggen ter inzage tot 29juli in het gemeentehuis.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio