Lierse moslims niet gelukkig met kopers van buiten de stad

Organisator illegale slachtvloer aan Fortweg riskeert sanctie

Organisator illegale slachtvloer aan Fortweg riskeert sanctie

Schepen Callaerts, hier in gesprek met Sadik Ouzayou, ging een kijkje nemen in de Hulststraat. lvl Foto: © Leo van der Linden

LIER - Moslims konden voor het Offerfeest een schaap laten slachten op een speciaal ingerichte slachtvloer aan de Hulststraat. Maar aan de Fortweg werd eveneens geslacht, in een schaapsstal waar volgens een vonnis van 2009 geen handelsactiviteit mag worden uitgeoefend.

In samenwerking met de stad werd aan de Hulststraat een slachtvloer ingericht, op de boerderij van Fons Dries. Het slachten gebeurde er onder toezicht van een veearts. Ongeveer 350 families kochten er een ter plaatse geslacht schaap. Slechts een minderheid van de moslims bracht een eigen schaap naar de slachtvloer.

'Net zoals de meesten die geen weide hebben om schapen te houden, heb ik hier een schaap gekocht', zegt Sadik Ouzayou. 'In mijn dorp in Marokko heeft het ritueel nog een betekenis. Je slacht daar zelf een schaap, dat je veelal zelf hebt grootgebracht. Hier doet toch iemand anders het. Maar we houden natuurlijk wel aan de traditie van het Offerfeest. Elk jaar sta ik hier weer in de rij.'

Aanschuiven

Schepen van Integratie Freddy Callaerts (Lier Leeft) zag dat alles goed verliep. 'Het slachten gebeurt hier altijd vrij rustig', zegt hij. 'Toch houden we streng toezicht.'

Dat alles conform de wetgeving en de regels van het Voedselagentschap gebeurt, daar zijn de aanwezige moslims gerust in. Ze moedigen de fotograaf zelfs aan om foto's te maken. 'Laat in de krant maar zien dat alles hier reglementair verloopt', roepen ze. De Belgische veearts verbiedt hem wel het kelen zelf te fotograferen.

Saed Chaoi stelt toch dat het volgend jaar anders moet. 'Er komen moslims van Antwerpen en Brussel, zelfs uit Nederland naar Lier', zegt hij. 'Ook al moeten de bezoekers van buiten de stad in een andere rij aanschuiven, wij moeten toch altijd mee wachten.'

Aan de Fortweg organiseerde D.V.L. uit Duffel zelf ook een slachtvloer, zeer tot ongenoegen van de buurtbewoners. 'De rechtbank van Mechelen heeft in 2009 een vonnis uitgesproken op grond waarvan geen enkele handelsactiviteit mag worden uitgeoefend', zeggen ze. 'Er mogen geen koopwaren worden opgeslagen en de omliggende weiden mogen niet dienen als parking, op straffe van een boete van 20.000euro per dag. Vandaag worden hier schapen verkocht, tegen betaling geslacht en de weiden staan vol auto's.'

Proces-verbaal

Waarnemend burgemeester Els Van Weert (Lier Leeft) weet dat het schepencollege kennis genomen heeft van die bijkomende 'vreemde' slachtvloer.

'Er schijnen in België en Nederland slachtvloeren te verdwijnen', zegt ze. 'Met dat probleem krijgen wij nu mee te maken. Als alle regels geëerbiedigd zijn, moet je voor een slachtvloer geen milieuaanvraag hebben, alleen een kennisgeving aan het schepencollege is nodig. De organisator aan de Fortweg moet echter ook een stedenbouwkundige vergunning hebben en die heeft hij niet. Commissaris Roger Laenen heeft de overtreding vastgesteld en heeft een proces-verbaal opgesteld. Dat wordt doorgestuurd naar het parket. De man kan een boete of sanctie krijgen.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio