Geen fusie of overname door Deckers Snoeck

Drukkerij blijkt 'plots' failliet

Drukkerij blijkt 'plots' failliet

Erasmus-Euroset in Kwatrecht: de fusie of overname van een drukker uit Zwijndrecht bleek een lege doos. dpw Foto: © dpw

WETTEREN - De resterende 14 werknemers van Erasmus Euroset zijn hun job kwijt. Ze kregen deze week een curatorbrief in de bus met de melding dat hun bedrijf failliet is verklaard.

Nochtans was het personeel al aan de slag bij Deckers Snoeck, de drukkerij uit Zwijndrecht met wie Erasmus Euroset fuseerde. Maar die fusie met Deckers Snoeck blijkt nu onbestaande.

ABVV-vakbondsman Jan Van den Daele zat een poos geleden mee aan tafel om de CAO voor het personeel dat mee naar Zwijndrecht zou verhuizen, te onderhandelen. Nu die gesprekken waardeloos blijken wegens geen fusie of overname, voelt hij zich voorgelogen door de directie.

'Ik viel uit de lucht toen die brief van de curator in de bus viel', zegt hij. 'Nochtans onderhandelde ik een CAO waarbij anciënniteit, ontslagregeling, groepsverzekering en dies meer gewaarborgd werden. Voor de werknemers die naar Zwijndrecht trokken, werd een betere kilometervergoeding beklonken. Maar nu blijkt er geen sprake van een fusie of overname, er werd slechts een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daar waren wij niet vanop de hoogte. Nu Erasmus failliet is, neemt Deckers Snoeck - dat niks te verwijten valt - in se enkel onze klantenportefeuille over. Cru aan de zaak is dat een deel van het personeel uit Wetteren al een poos in Zwijndrecht aan de slag was en nu dus op straat belandt. Dit verhaal krijgt een staartje.'

Eén van die werknemers die al naar Zwijndrecht was verkast, maar liever anoniem blijft, nuanceert het een en ander. 'Toen de activiteiten in Wetteren stopten, kreeg het personeel de kans op te stappen tegen een deftige ontslagvergoeding', klinkt het.

Geflikt

'Wie wilde, mocht mee verkassen naar Zwijndrecht, maar kon binnen de twee maanden nog uitstappen tegen dezelfde ontslagvoorwaarden. Ik wilde het een kans geven, maar had intussen voor mezelf uitgemaakt dat Zwijndrecht geen optie was: ik werk liever korter bij huis. Nu Erasmus Euroset - waar ik al bijna 15 jaar werkte - failliet blijkt, vervallen al die beloftes. Wil ik nog ontslaggeld, dan zal dat uit een fonds moeten komen. We zijn dus geflikt, we dachten beschermd te zijn door een fusie of overname die nooit is gebeurd.'

Geen bloedbad

'Nu, een totaal sociaal bloedbad is het niet. Ik kreeg van Deckers Snoeck een nieuw jobvoorstel, maar sloeg het af. Nog collega-drukkers en het administratieve personeel kregen hetzelfde voorstel en gaan er wel op in. Voor sommigen eindigt het verhaal abrupt. We probeerden de topman van het failliete Erasmus Euroset, de heer Ottati vruchteloos te contacteren. Begin maart hadden we hem wel aan de lijn en toen zei hij dat 80 procent van de werknemers mee de overstap naar Zwijndrecht zou maken en dat meer info over de motieven van de fusie en de definitieve overdracht snel zou volgen.' Die info kwam nooit, wel een faillissement. Op 25 mei komt de zaak voor de rechtbank van koophandel.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio