Projecten van college mogen maximaal 10.000 euro kosten

HERK-DE-STAD - Het college zal voortaan niet meer over projecten mogen beslissen die meer kosten dan 10.000 euro. Dat is het resultaat van een extra raadszitting.

De blijkbaar onherstelbare coalitiebreuk tussen SP.A en Open VLD zorgde voor een nieuwe storm in een glas water. Aanleiding was de vernieuwing van de speeltuin in stadspark Olmenhof, die onder meer de plaatsing van een speelfontein inhoudt. Vermits er ook over dit onderwerp geen eensgezindheid bereikt werd binnen het college, grepen de oppositiepartijen N-VA-NIEUW, CD&V en VB de kans om samen met de Open VLD een extra gemeenteraadszitting te eisen wegens ‘hoogdringendheid'.

Tijdens die zitting werd eenparig beslist dat het college niet langer mag beslissen als het om projecten gaan die meer dan 10.000 euro kosten. Ook de SP.A van burgemeester Danny Pauly ging akkoord. In 2007 werd de grens van 10.000 euro door de gemeenteraad verlegd tot 50.000 euro, maar de jongste tijd werd die mogelijkheid door meerdere partijen beschouwd als een wapen om de voorkeur van de SP.A door te drukken.

Burgemeester Danny Pauly sprak over een ‘showzitting' en dat er van hoogdringendheid helemaal geen sprake was. ‘Dat agendapunt had op de raadszitting van 20 juni kunnen besproken worden. Door de grens van 50.000 euro terug te brengen tot 10.000 euro zullen heel wat realisaties veel vertraging oplopen, wat niet ten goede van de bevolking komt', aldus Pauly.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio