Het Portaal staat op de rails

Het Portaal staat op de rails
ROESELARE - ? Vzw Het Portaal staat op de rails. Geert Depondt is voorzitter, priester/voorzitter Paul Dejonghe van de scholengroep Sint-Michiel is ondervoorzitter en projectdirecteur Hans Piepers van de stad is gedelegeerd bestuurder. De vzw zal het Roeselaarse kennis- en leercentrum exploiteren.

De stad ontwikkelt een kennis- en leercentrum in de aangekochte toren met (vroegere) bankkantoren op het terrein. 'Naar analogie met de bestaande vzw voor De Spil is een vzw-structuur opgericht voor het kennis- en leercentrum. Het Portaal is verantwoordelijk voor de bouw en de latere exploitatie van het kenniscentrum en speelt bovendien een belangrijke rol voor het binnenhalen van subsidies', verduidelijkt voorzitter Geert Depondt. Het kenniscentrum zal meer zijn dan een klassieke bibliotheek met boeken. Er is ook aandacht voor allerlei moderne multimedia rond vorming en leren. De centrumdirecteur, zijn medewerkers of de Cultuurdienst buigen zich over de concrete programmatie van wetenschappelijke, recreatieve en andere activiteiten. 'Daarvoor zullen ze samenwerken met partners in de onderwijs- en vormingssector plus de gebruikers van het kenniscentrum. Vanuit die hoek zetelen vijftien afgevaardigden in de algemene vergadering van Het Portaal. De stad is vertegenwoordigd door zestien gemeenteraadsleden', aldus Depondt. Samen met Het Portaal is een beheercommissie actief die fungeert als een adviesorgaan.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio