Sociale maatregelen huisvuilophaling

ZEMST - ? Het schepencollege overweegt om in 2009 een aantal sociale correcties in te voeren op vlak van afvalverwerking. Het beoogt daarmee tegemoet te komen aan de noden en financiële lasten van bepaalde doelgroepen. Het gemeentebestuur is van mening dat ze deze problemen een stukje kan verlichten door enerzijds twee rollen huisvuilzakken van 30 liter gratis ter beschikking te stellen aan personen met incontinentie en onthaalouders en anderzijds vier diftartickets ter waarde van 3,50 euro te schenken aan personen met een handicap en aan mindermobiele personen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio