Bodart moet nieuwe stadspoort worden

LEUVEN - Het stadsbestuur van Leuven heeft bij de Vlaamse overheid een subsidie aangevraagd voor het stadsvernieuwingsproject aan Bodart.

Nu het viaduct daar versleten is, moesten ze op zoek naar iets nieuws. 'Laten we van dat probleem een opportuniteit maken om de hele zone opnieuw te bekijken', zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V). 'Nu is het er slordig. Als de ring wordt verlegd, komt er een grote ruimte vrij met mogelijkheden.'

Die ruimte moet een stadspoort worden, die de overgang vormt tussen Heverlee en de campus van de KU Leuven enerzijds en Leuven en het stadscentrum anderzijds. De huidige parking Bodart zal plaats maken voor de nieuwe ringweg, maar op de plek van het huidige viaduct ontstaan twee open ruimtes. 'Op de ene is een transferium gepland, waar je je wagen kan achterlaten en kan overstappen op een bus of een fiets. Op het andere terrein maken we plaats voor groen. Er is ook plaats voor bijvoorbeeld een concertzaal', zegt Devlies. In de plannen moet bovendien veel aandacht gaan naar de zwakke weggebruiker. Als het voorontwerp klaar is, wordt een architectuurwedstrijd uitgeschreven. Het is de bedoeling dat de plannen in 2014 of 2015 kunnen uitgevoerd worden.

Leuven

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio