Onder meer AZ Turnhout en GTB werken samen aan uniek project

Hart voor Werk geeft hartpatiënten kans op job

Hart voor Werk geeft hartpatiënten kans op job

Paul Bols ondervond aan den lijve dat het voor hartpatiënten niet evident is om werk te zoeken en te vinden. lvh Foto: © Louis Verbraeken

TURNHOUT - Turnhoutenaar Paul Bols wil met het project Hart voor Werk mensen met een hart opnieuw een kans geven op de arbeidsmarkt. Het project wordt gesteund door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid. Onder meer het AZ Turnhout en GTB werken mee.

Paul Bols (45) ondervond na een zwaar hartinfarct van een aantal jaar geleden hoe moeilijk het is voor een hartpatiënt om opnieuw aan het werk te gaan.

'Je moet eerst twaalf maanden revalideren. Daarna duurt het nog een aantal maanden vooraleer alle papieren in orde zijn. In mijn geval was het nog moeilijk om aan werk te geraken, want mijn hart functioneert nog maar voor 26 procent. Maar de meeste hartpatiënten zijn er minder erg aan toe, maar hebben veel problemen om een nieuwe job te vinden', zegt Bols, die vzw Hartziekte oprichtte om hartpatiënten te helpen.

Onzekerheid

Uit vele gesprekken kwam hij te weten dat hartpatiënten vooral niet te spreken waren over het huidige Belgische systeem. Paul Bols: 'Als hartpatiënt val je onder de invaliditeit. Ga je toch werken en verlies je later je job, valt ook je invaliditeit weg met zware financiële gevolgen. Je wordt ook gewoon werkzoekende met alle verplichtingen die daaraan zijn verbonden. Het duurt weer een lange tijd voor je jou invaliditeit weer kan aanvragen. Veel hartpatiënten durven door die onzekerheid niet opnieuw te gaan werken. Daarom ben ik gestart met het project Hart voor Werk, waarbij hartpatiënten de nodige begeleiding krijgen om te blijven werken of een nieuwe baan te vinden', vertelt Bols.

Ruim twee jaar lang heeft Bols ziekenhuizen en andere partners gezocht voor het project. Hart voor Werk heeft nu steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse overheid. Onder meer AZ Turnhout, Ziekenzorg, VDAB en de Dienst voor gespecialiseerd trajectbepaling en -begeleiding (GTB) werken samen aan het project, dat uniek is in België. SPK Kempen is promotor van het project, dat maandag van start gaat.

Paul Bols is tevreden. 'Het is niet makkelijk om als burger zo'n project op te starten, maar het is gelukt. Daarnaast kenden veel ziekenhuizen en organisaties elkaar niet. Dit project heeft die nu bij elkaar gebracht. Hart voor Werk wil hartpatiënten weer de kans geven om op een aangepaste manier te gaan werken.'

Concreet krijgt een hartpatiënt al vanaf de diagnose de nodige medische en sociale begeleiding. De cardiologen van AZ Turnhout starten maandag met de rekrutering. 'We volgen de patiënten medisch op tijdens en na de revalidatie. Ze krijgen bij ons begeleiding van onder meer een cardioloog, een kinesist en een sociaal verpleegkundige', verklaart personeelsdirecteur Eric Willems van AZ Turnhout. 'Met dit project spelen we korter op de bal. Wij overleggen met de werknemer van de patiënt of hij met de nodige aanpassingen aan het werk kan blijven. Mocht dat niet lukken, helpen we mee zoeken naar een nieuwe baan', zegt Lieve Fransen van GTB. Als het project na twee jaar succes heeft, kan het eventueel worden uitgebreid naar mensen met ernstige rugletsels of een hersentrauma.

Info:www.hartziekte.be

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio