Goederentreinen zullen mensen wakker houden

EKEREN - Red De Voorkempen stelt in een reactie verbijsterd te zijn over de verleende bouwvergunning voor de nieuwe spoorvertakking, zeker in deze vorm.

‘De bouwvergunning beantwoordt in het geheel niet aan de vraag van de stad en de buurtbewoners. Er was duidelijk gesteld dat, vooraleer een vergunning te verlenen, naar ondergrondse oplossingen zou worden gezocht. Dit is niet gebeurd', tempert Jef Rombouts namens Red De Voorkempen de vreugde om de geluidswerende wanden de Infrabel in het vooruitzicht gestelde natuurpark voor de buurtbewoners.

‘Het zou veel beter zijn voor iedereen om het spoor ondergronds aan te leggen, onder de hogesnelheidslijn en onder de E19 dus. Maar dan kan het vertakkingscomplex niet zogenaamd ‘ongelijkgronds' kruisen zoals Infrabel wil en dient er met wissels gewerkt worden waarbij een trein al eens een minuutje zal moeten wachten. Het zij dan zo. Het voordeel van een ongelijkgronds vertakkingscomplex – de vooropgestelde 15 procent capaciteitsverhoging – weegt echt niet op tegen het enorme nadeel voor de bewoners van Ekeren, Merksem en Schoten. Ik heb het dan vooral over de verwachte geluidsoverlast.'

Talud 12,5 meter hoog

‘Het vertakkingscomplex voorziet in een talud van niet minder dan 12,5 meter hoogte, waarop de treinen zullen rijden. Dat is hoger dan de huizen in de omgeving. Enkele geluidspanelen zulle, daar weinig of niets aan verhelpen', zegt nog Rombouts. ‘Het milieueffectenrapport van het complex had bovendien uitdrukkelijk gesteld dat de vertakking compatibel dient te zijn met de Tweede Spoortoegang tot de haven. Maar dit dossier is momenteel enkel aan zijn kennisgeving toe en er is nog geen enkele definitieve keuze gemaakt over het tracé. Men heeft hier niet op gewacht en wil de bevolking voor voldongen feiten stellen.'

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio