Visvijvers, lokalen, brug en paden langs de Grote Gete

Jongste recreatiegebied van Hoegaarden ligt in Wallonië

Jongste recreatiegebied van Hoegaarden ligt in Wallonië

Veel volk bij de opening van het recreatiegebied Grote Molen in Hoegaarden.if Foto: © Achiel Baeken

HOEGAARDEN - Hoegaarden voegt een parel toe aan zijn toeristische kroon. De Grote Molen is nu een park, met visvijver, lokalen en fietsroutes. Het voormalige fabrieksterrein ligt op Waals grondgebied.

Verwildering greep om zich heen op een terrein naast de Grote Gete en achteraan de Grote Molen aan de Ourystraat. Die watermolen is heringericht voor bewoning.

De suikerfabriek Grand Pont op Hoegaardse grond had ook een terrein op Waalse bodem, aan de overkant van de Gete, die hier de gewestgrens vormt.

Suikerfabriek

De economische activiteiten vielen stil en de fabriek verkocht haar Waals terrein aan de gemeente Hoegaarden. Tot nu was vooral de visvijver in gebruik en passeerde de fietsroute naar Namen erlangs.

Plannen om het gebied aantrekkelijker te maken voor wandelaars en fietsers bleek voor Hoegaarden alleen niet haalbaar. Meermaals drong de gemeentelijke Milieuadviesraad aan op een aanpak.

Er kwamen Europese subsidies op tafel en met medewerking van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de provincie en ABInBev werd begonnen met een aanpak van het gebied. De stad Geldenaken verleende de vergunningen.

Oeverversteviging van de Gete, de bouw van een stuw en vistrappen en aanleg van een vispaaiplaats moeten wateroverlast voor de buurt vermijden. Vooral de inham van de Stationsstraat, aan de monding van de Paenhuysbeek, kan daar baat bij vinden.

Het Vissershuisje van de Grand Pontvissers naast de vijver is als clublokaal gerenoveerd en kan later in aanmerking komen als rustpunt voor fietsers op de vroegere spoorweg Tienen-Namen.

Dat Vissershuisje was vroeger een seinhuis voor het treinverkeer. Ook herstelde de gemeente een oude spoorbrug over de Gete.

Tweede brug

Over de herstelling van een tweede ijzeren brug, aansluitend op het eigendom van ABInBev, wordt onderhandeld.

Op de opening van het gebied 'Grote Molen' kwam veel volk af. Deskundigen van Interreg en de VMM gaven uitleg over het nut, maar ook de noodzaak van een beter waterbeheer in dat eigendom van Hoegaarden op Waals grondgebied.

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) kreeg de eer de toeristische paden officieel open te stellen voor het publiek.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio