Kerk gaat na negen jaar weer koppen tellen

De bisdommen in Vlaanderen tellen de kerkgangers tijdens de komende kerstvieringen. Dat is sinds 1998 geleden. De diensten van kardinaal Danneels verwachten dat nog 9 tot 10 procent van Vlamingen de kerkdiensten bijwoont.

De katholieke kerk heeft bijna tien jaar lang zijn gelovigen niet meer geteld. De meest recente cijfers van het aantal kerkgangers dateren van de tellingen in 1998, cijfers die pas in 2000 werden bekend gemaakt. De oorzaak van dit gebrek aan statistisch materiaal, is het gevolg van de pensionering van een medewerkster die de cijfers centraliseerde.

'De dame ging in 1998 met pensioen maar ze werd niet vervangen. Ze stond op de loonlijst van het ministerie van Onderwijs. Omdat er geen vervanger meer was, hebben we de tellingen stopgezet', zegt Hans Geybels, woordvoerder van de aartsbisschop Danneels.

De Kerk heeft nu een nieuwe telling besteld waarvan de cijfers door sociologen van de KU Leuven zullen worden geanalyseerd. Een eerste telling vond plaats op een zondag in oktober. De tweede telling gebeurt nu tijdens de kerstvieringen zoals de middernachtmis en de erediensten op kerstdag.

'Dat zal ons een goed beeld geven van het aantal gelovigen op een gewone zondag en op een druk bijgewoonde feestdag. Kerstmis en Pasen zijn traditioneel twee kerkelijke feestdagen met veel kerkgangers. Wij organiseren de tellingen in 70 procent van de parochies', zegt Geybels.

De kerkleiding vermoedt dat 9 tot 10 procent van alle Vlamingen nog ter kerke gaat. In 1998 was dat nog 12 procent van de Vlaamse bevolking.

'Dat we zo lang geen tellingen hebben georganiseerd, heeft niets te maken met het dalende aantal kerkgangers. Wij weten dat het kerkbezoek daalt maar we hebben ook niets te verbergen. Tien procent van de Vlamingen: dat zijn er nog altijd veel meer dan er naar voetbalwedstrijden gaan kijken.'

Om meer gelovigen de kans te bieden de kerstvieringen bij te wonen zijn er in heel wat parochies op kerstavond erediensten in de vooravond. 'Zo kunnen oudere personen ook de viering bijwonen. Onze gelovigen worden almaar ouder.' (jm)

Corrigeer

MEER NIEUWS