Franstaligen zijn niet welkom

Buggenhout doorbreekt cordon

BUGGENHOUT - In Buggenhout werd het cordon sanitair rond het Vlaams Belang doorbroken. Een schepen en raadsleden van Spirit, SP.A en CD&V keurden in de gemeenteraad een voorstel goed van Steven Creyelman van het Vlaams Belang.

Steven Creyelman stelde voor enkel Nederlandstaligen toe te laten tot het lijstje kandidaat-kopers van gemeentelijke sociale bouwgrond aan de Kerkhofstraat. Zo wil hij voorkomen dat Buggenhout verfranst. De gemeente ligt op ruim twintig kilometer van Brussel en in buurgemeente Merchtem wordt steeds meer Frans gesproken.

De meerderheidspartijen NCD en Open VLD stemden tegen, maar schepen Jan Jacobs (Spirit), Bram Swaerts (SP.A) en CD&V stemden mee met het Vlaams Belang en bezorgden het voorstel een wisselmeerderheid. ,,Het cordon sanitaire wordt doorbroken'', juichte Creyelman.

,,Vlaamse reflex''

,,Niet waar'', reageert Hilde Goedgezelschap (CD&V). ,,We blijven samenwerking met het Vlaams Belang uitsluiten en zijn radicaal tegen hun Eigen volk eerst-ideologie. Maar we vinden dat de mensen die op de sociale kavels komen wonen een sterke band met Buggenhout moeten hebben, onder meer door Nederlands te spreken. Er is in de eerste plaats nood aan betaalbare bouwgronden voor jonge gezinnen uit onze gemeente.''

Jan Jacobs (Spirit) steunde het voorstel vanuit zijn Vlaamse reflex. ,,We moeten een dam opgooien tegen de Franstaligheid. Buggenhout wordt de derde rand rond Brussel. Bij ons OCMW spoelen steeds meer Franstaligen aan. De Vlaamse sociale bouwmaatschappijen nemen ook deels in hun voorschriften op dat kandidaat-kopers of -huurders van sociale woongelegenheden Nederlands moeten spreken. Moeten we goede voorstellen telkens weer wegstemmen, gewoon omdat ze van het Vlaams Belang komen?''

Hoe moet de Nederlandstaligheid van kopers worden getest? ,,Er zijn verschillende mogelijkheden'', zegt Creyelman. ,,Het gemeentebestuur kan een commissie samenstellen die de taalvaardigheid test. Of er kan een diploma of getuigschrift worden gevraagd, uitgereikt door een Nederlandstalige school.''

Burgemeester ontstemd

Burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD) reageert ontstemd: ,,Ik kan alleen maar vaststellen dat vier partijen het cordon sanitaire doorbreken, met name CD&V, N-VA, SP.A en Spirit. Dat doet me de wenkbrauwen fronsen. Nog opmerkelijker is dat Bram Swaerts, die een job heeft bij de SP.A-senaatsfractie, met het Vlaams Belang meestemt. Dit is naar mijn weten nooit gezien in de Vlaamse politiek.''

Met schepen Jan Jacobs wil Van Herreweghe zo snel mogelijk rond de tafel gaan zitten. ,,Schepen Jacobs zit in het schepencollege een beetje geïsoleerd. Met onze krappe meerderheid zal het niet steeds lukken om dergelijke wisselmeerderheden te voorkomen.'' (pdc)

Corrigeer

MEER NIEUWS