Arbeidsrechtbank tilt zwaar aan verbanning van diensthoofd

Wielsbeke veroordeeld voor pesten van ambtenaar

WIELSBEKE - Jos V. (62) moest anderhalf jaar in een compleet isolement werken. Het gemeentebestuur van Wielsbeke besliste dat het diensthoofd Grondgebiedzaken verbannen werd naar een lokaal zonder internet- of telefoonaansluiting, ver weg van haar collega's. De arbeidsrechtbank kent haar nu een schadevergoeding toe wegens pesterijen.

Jos(efina)V. uit Waregem kwam tijdens de vorige legislatuur, toen de partij Welvaart door Vrede nog de lakens uitdeelde, in dienst van de gemeente Wielsbeke als diensthoofd Grondgebiedzaken. Geen grijze muis, maar een dame met pit en een grote dossierkennis die haar zelfs bij de provinciale overheid gerespecteerd maakte.

Maar haar onafhankelijke manier van werken lag moeilijk bij de gemeentesecretaris en na de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij het kartel CD&V/N-VA nipt de meerderheid veroverde, barstte de bom. Toen JosV. in augustus 2009 uit ziekteverlof terugkeerde, kreeg zij te horen dat er geen plaats meer voor haar was in het gemeentehuis. Ze kon aan de slag blijven als ruimtelijk planner, maar dan in een kaal lokaal boven de kinderopvang tegenover de kerk van Wielsbeke.

‘Meer dan een tafel en een stoel had ik er niet. Ik zat er niet alleen geïsoleerd van mijn collega's, maar ook afgesneden van de buitenwereld. Zonder telefoon, zonder internetverbinding. Meer dan anderhalf jaar heeft dat geduurd. Je kunt je niet voorstellen hoe dat voelt. Ik was een banneling', zegt JosV.

Moegetergd stapte de vrouw naar de preventieadviseur. Na diens onderzoek, waarbij ook de collega's van JosV. werden gehoord, besliste die over genoeg aanwijzingen te beschikken om van pesterijen tegen de ambtenaar te kunnen spreken. Maar het gemeentebestuur, toen nog met voormalig burgemeester Filiep Devos (CD&V) aan het hoofd, legde de aanmaningen om het isolement van JosV. ongedaan te maken naast zich neer.

‘Pas toen wij naar de arbeidsrechtbank in Kortrijk stapten en het gemeentebestuur en de secretaris dagvaardden, kwam er een lichte verbetering. Jos kreeg een telefoon, maar tot vandaag heeft ze nog altijd geen persoonlijk mailadres. Al haar mails worden ook door de gemeentesecretaris gelezen', zegt Isabelle Vanden Poel, de advocate van de vrouw.

Verzuurde relatie

De huidige burgemeester, Jan Stevens (CD&V), en de advocaat van de gemeente, Ivan Lietaer, houden vol dat er nooit sprake was van pesterijen. ‘De vrouw kreeg een nieuwe functie om de goede werking van de gemeentediensten te waarborgen en heeft daar trouwens nooit een probleem van gemaakt. Alleen over haar huisvesting was zij niet tevreden. Maar ze beschikt over een ruim en luchtig kantoor van veertig vierkante meter, mét afzonderlijke vergaderruimte. Nergens in het gemeentehuis is zo'n ruimte beschikbaar.'

Maar de arbeidsrechter in Kortrijk oordeelde daar duidelijk anders over. Hij veroordeelde het gemeentebestuur en de gemeentesecretaris voor verregaande vernederingen van JosV. en kende haar een schadevergoeding toe van 11.500 euro, te betalen door de gemeente of door gemeentesecretaris Bruno Debrandere.

‘Aan de ene kant ben ik wel opgelucht met het vonnis, maar het wrange gevoel blijft', reageert JosV., die overigens nog altijd in het kantoor aan de kerk huist.

Naar de redenen voor haar verbanning heeft zij het raden. Sommigen zien er politieke motieven in, anderen verwijzen naar een dispuut tussen de secretaris en JosV. over de toewijzing van een contract voor de aankoop van computerapparatuur.

Het staat zo goed als vast dat de gemeente en de secretaris in beroep gaan tegen de veroordeling. ‘Als de schadevergoeding in beroep wordt bevestigd, dan lijkt het ons maar logisch dat de secretaris of de schepenen die uit eigen zak betalen, want het zijn zij die een goede werkkracht naar Siberië hebben verbannen', vindt Georges Lambrecht van de oppositiefractie Welvaart door Vrede.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio