Karel Vinck vrijgesproken in asbest-zaak

Karel Vinck is door het hof van beroep in Italië vrijgesproken voor de kankerdood van honderden arbeiders van de Siciliaanse Eternitfabriek waarvan hij directeur was.

Karel Vinck werkte twaalf jaar lang voor Eternit, een Belgisch-Zwitsers bedrijf dat asbestcement maakte en daarmee onder meer leien, vlakke platen en golfplaten produceerde. Van 1973 tot 1975 leidde Vinck de Eternitfabriek in het Siciliaanse Targia. In 1995 ging de fabriek dicht, maar intussen stierven honderden ex-werknemers van de fabriek aan longvlieskanker, een typisch gevolg van blootstelling aan asbest. Honderden anderen werden ziek.

In juni 2006 werden enkele topmanagers van Eternit in Italië veroordeeld voor onvrijwillige doodslag. Een van die managers was Karel Vinck. De rechtbank verweet hen de gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan het werken met asbest in grove mate te hebben veronachtzaamd. Volgens de rechter deed het management helemaal niets om de arbeiders te informeren over de mogelijke gevolgen en namen ze ook helemaal geen maatregelen om hen te beschermen. Karel Vinck werd veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.

Vinck heeft zich altijd verzet tegen die veroordeling. 'Ik heb destijds alles gedaan wat mogelijk was om de werknemers te beschermen, op basis van de kennis die ik toen had. Ik was er niet van op de hoogte dat asbest kanker kon veroorzaken.'

'Ik heb geen idee op welke grond Karel Vinck in Italië in beroep is vrijgesproken, maar dat hij geen weet had van de kankerverwekkende eigenschappen van asbest is pertinent onjuist', zegt advocaat Jan Fermon, raadsman van een Belgische familie die Eternit voor de rechter daagt. 'Men vermoedde al aan het eind van de Tweede Wereldoorlog dat er een verband was tussen asbest en de dodelijke longvlieskanker. Eind jaren 60 is dat verband duidelijk beschreven in de wetenschappelijke literatuur. Dat Eternit en Karel Vinck zeggen dat ze dat destijds niet wisten, is een grove leugen. Er zijn genoeg feiten die aantonen dat Eternit met opzet de waarheid over kanker en asbest heeft verzwegen. Ze hebben ooit de opdracht gegeven die informatie van hun etiketten af te halen. Een toenmalige directeur van Eternit is de arts die het verband tussen asbest en kanker aan het licht had gebracht te lijf gegaan. Tot twintig jaar na het bekend worden van de schadelijke gevolgen van asbest, is Eternit gewoon verder blijven doen. Met alle gevolgen vandien. Eternit heeft altijd de maffiose strategie van de stilte gehanteerd.'

Vinck zelf beweert het tegendeel: 'Ik was totaal niet op de hoogte van de gevaren van asbest. Toen ik later naar België terugkeerde en ceo werd van Eternit, sijpelden de eerste, erg onduidelijke berichten hierover binnen. Ik heb ons onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf Redco onmiddellijk de opdracht gegeven een vervangmiddel te zoeken voor asbest. Met succes. U begrijpt dus dat deze uitspraak me voldoening schenkt.'

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S