Verhoogd risico op kanker voor tieners die rond Genk-Zuid wonen

© Eyckens Romain

© REM

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

De uitstoot van zware industrie heeft wel degelijk invloed op de gezondheid van jongeren die er wonen. In de omgeving rond het industriegebied Genk-Zuid hebben 197 jongeren deelgenomen aan een groot gezondheidsonderzoek. Daaruit blijkt dat ze vaker worden blootgesteld aan zware metalen en daardoor een verhoogd risico op kanker kunnen lopen.

Khalid Sellam en Kim Maeseele

Onderzoekers van het Steunpunt Milieu en Gezondheid hebben in opdracht van de Vlaamse overheid de gezondheid van de mensen in Genk-Zuid ruim één jaar lang nauwlettend bestudeerd. 'Bij 197 jongeren van 14 en 15 jaar werden bloed-, urine- en haarstalen afgenomen', zegt professor Nik van Larebeke (64) van de Universiteit Gent.De studie leverde enkele verbijsterende bevindingen op. De DNA-schade in hun bloedcellen ligt tot 26 procent hoger dan bij andere jongeren in Vlaanderen. Dat kan leiden een verhoogd risico op kanker.'Er natuurlijk ook factoren die het risico op kanker kunnen verhogen', zegt professor van Larebeke. 'Bepaalde andere risicofactoren kunnen in Genk-Zuid bijvoorbeeld veel lager liggen dan in de rest van Vlaanderen.' Maar één ding is volgens de professor zeker: als de jongeren niet in dat gebied zouden wonen, zouden ze minder risico lopen om kanker te krijgen.Zware metalenDe DNA-schade bij de Genkse tieners wordt veroorzaakt door een veel hogere, inwendige blootstelling aan zware metalen. Jongeren die in het gebied wonen, hebben tot 18 procent meer cadmium in hun urine dan hun leeftijdsgenoten in Vlaanderen. In het bloed van de deelnemers wordt een waarde van ruim 32 procent meer chroom vastgesteld. Het percentage van toxisch arseen ligt tot 32 procent hoger.Daarnaast wordt een jongere in Genk-Zuid tot 33 procent meer blootgesteld aan PAK's, giftige stoffen die ontstaan door verkeersemissie en verbranding van organische materialen. Wel is opvallend dat de jongeren in Genk-Zuid minder worden blootgesteld aan nikkel, kwik, PCB's, DDT en dioxines.Jongens en meisjes in Genk-Zuid kampen ook vaker met hormonale storingen. Uit het onderzoek blijkt de Genkse jongeren opvallend sneller seksueel rijpen dan het Vlaams gemiddelde. De milieuproblematiek lijkt bovendien invloed te hebben op het concentratievermogen van de tieners in Genk-Zuid.ZorgwekkendDe resultaten van het vergelijkend onderzoek zijn op zijn minst zorgwekkend te noemen. Maar van een horrorscenario is in Genk nog geen sprake volgens de onderzoekers.'Uiteraard is er reden tot bezorgdheid', klinkt het ook op het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen. 'Maar de waarden die werden gemeten zijn niet van die aard, dat er acuut gevaar dreigt. Mensen moeten dus nog niet meteen verhuizen. Een samenwerking tussen bedrijven, lokale besturen en de overheid is nodig om het gebied te saneren.'Moeten ook jongeren die rond andere industriegebieden zoals Gent en Antwerpen wonen, zich nu ook zorgen maken? 'Wellicht kunnen ook zij meer gezondheidsrisico's lopen, maar die kunnen andere oorzaken hebben dan in Genk', besluit professor van Larebeke.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen