Misnoegde reacties op zware (doping)verhalen in boek David Millar

Ouders Frank Vandenbroucke: 'Zelfs na zijn dood kunnen ze Frank niet met rust laten'

Ouders Frank Vandenbroucke: 'Zelfs na zijn dood kunnen ze Frank niet met rust laten'

Foto: IMAGEGLOBE

De ouders van Frank Vandenbroucke, Chantal en Jean-Jacques, kunnen de passages over slaappillen, hoeren en bloedtransfusies in het boek 'Koersen in het duister' van VDB's gewezen ploegmaat David Millar allerminst smaken. 'Frank kon rare stoten uithalen, maar het is oneerlijk iemand te beschuldigen die zich niet meer kan verdedigen.'

Millar, in het verleden zelf geschorst voor dopinggebruik, wijdt een hoofdstuk aan de overleden 'wielergod'. Hij schetst daarin een bijzonder zwart beeld van VDB. Het gaat meer bepaald over zijn verslaving aan roesmiddelen en de wilde nachten voor een wedstrijd. De teneur is duidelijk: drugs hebben zijn leven vernietigd. VDB overleed op 12oktober 2009 in een sjofel rendez-voushotel in Senegal na een dubbele longembolie.

Vele van die verhalen zijn al langer gekend. Nieuw is dat Millar onomwonden stelt dat VDB zich net voor het wereldkampioenschap '99 zou geprepareerd hebben met verboden bloedtransfusies. VDB zat zo ver boven de toegestane 50%-limiet dat hij de dag voor het WK in allerijl twee zakken bloedplasma nodig had. Die bloedzakken werden door een teamgenoot van Cofidis naar zijn hotel gebracht om zijn bloedvolume te verhogen en zijn hematocrietwaarde te verlagen, schrijft hij. VDB zou op dat WK zijn beide polsen breken, met die dubbele breuk verder koersen en op de zevende plaats eindigen.

'Verhaal is compleet verzonnen'

Het zijn zware beschuldigingen van Millar, waar de ouders van VDB allerminst mee opgezet zijn. 'Ach, al die wilde verhalen over Frank. Ze mogen stoppen. Waarom zijn zulke verhalen jaren na zijn dood plots nodig?', vraagt moeder Chantal Vanruymbeke zich af. 'Zelfs na zijn dood kunnen ze Frank niet met rust laten. Dat verhaal is compleet verzonnen. En Frank kan zich niet meer verdedigen tegen zulke leugens.'

Ook toenmalig Belgisch ploegleider en tv-commentator José De Cauwer acht het verhaal weinig waarschijnlijk. 'De avond voor die zogezegde bloedtransfusie kreeg Frank dopingcontroleurs over de vloer. Ik meen mij toch te herinneren dat onze kopman de ochtend nadien gewoon mocht starten.'

Lees het volledige artikel in Het Nieuwsblad van 17 april.

Corrigeer