Minister tekent herwaarderingsplan voor de Concessie De Haan

Eindelijk premies voor onderhoud waardevolle wijk

Eindelijk premies voor onderhoud waardevolle wijk

Minister Bourgeois zet zijn handtekening onder het waarderingsplan.mvn Foto: © michel vanneuville

DE HAAN - Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) ondertekende gisteren het herwaarderingsplan voor het beschermde stadsgezicht 'Concessie' De Haan. Dat is goed nieuws voor de meeste eigenaars of huurders. Die kunnen nu aanspraak maken op een premie als ze willen verbouwen.

Concreet maakt het goedgekeurde herwaarderingsplan Concessie De Haan het mogelijk dat eigenaars en huurders van de meest waardevolle panden in de wijk vanaf nu aanzienlijke premies kunnen aanvragen voor onderhoud, herstel en de herwaardering van hun eigendom. Met zijn 870beschreven panden is het herwaarderingsplan het grootste plan in zijn soort dat tot op vandaag is goedgekeurd. Aan de opmaak ervan is ontzettend veel werk voorafgegaan.

Database

'Het plan omschrijft duidelijk de erfgoedkenmerken en de erfgoedelementen van deze waarvolle wijk', legt Vlaams minister Geert Bourgeois uit. 'Aan het plan is een indrukwekkende database gekoppeld die informatie biedt over alle waardevolle panden, tuinen en openbare ruimtes. De databank, opgemaakt door onderzoekers Adriaan Linters en Frank Becuwe die er vier jaar aan hebben gewerkt, bevat gegevens over bouwgeschiedenis, oude en nieuwe foto's en postkaarten. Maar je vindt er ook de nodige gegevens voor het aanvragen van onderhoudspremies door de eigenaars en huurders, in terug. Het vermeldt dus duidelijk per pand voor welke premies het al dan niet in aanmerking komt.'

Idyllische villaverkaveling

'Leopold II vatte in 1887 het plan op om de duinen tussen Oostende en Blankenberge te bebossen en tot een groot park om te vormen', legt schepen Wilfried Vandaele (N-VA) uit. 'Binnen dit concept kwam er ter hoogte van De Haan een idyllische villaverkaveling waarvoor de gronden door de staat in concessie werden gegeven aan de bouwers. Een belangrijk deel van de Concessie werd in 1981 beschermd als dorpsgezicht, maar daar zat nu juist het probleem. Eigenaars van een beschermd gebouw krijgen sowieso premies voor onderhoudswerken, maar dat is niet van toepassing voor woningen die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht. Slechts wanneer een herwaarderingplan wordt opgemaakt en goedgekeurd, kan dat wel, en dat is nu het geval. Ze hebben nu naast de lasten, eindelijk ook de lusten.'

De premie bedraagt 40procent van maximum 30.000euro per jaar en geldt zowel voor particulieren als ondernemingen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio