Burgemeester: 'Plannen voor Ieperboog zijn onaanvaardbaar'

Burgemeester: 'Plannen voor Ieperboog zijn onaanvaardbaar'

Bernard Heens.pli Foto: © pli

HEUVELLAND - Burgemeester Bernard Heens (CD&V) noemt het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zuidelijke Ieperboog totaal onaanvaardbaar. Hij en zijn schepencollege scharen zich achter het protest van de landbouwsector. 'Dit ontwerp houdt geen rekening met de gemeentelijke ruimtelijke plannen. Die worden van tafel geveegd', aldus burgemeester Heens. De groene inkleuring van landbouwgrond heeft ook tot gevolg dat meer dan 57 zonevreemde woningen die nu in agrarisch gebied liggen in ruimtelijk kwestbaar gebied terechtkomen, waardoor ze niet meer kunnen uitbreiden of herbouwd worden. 'Het is ook onduidelijk welke beperkingen er in het erfgoedlandschap gaan gelden. Kijk naar de Vlaamse regels over archeologisch onderzoek. De kosten komen daarin ten laste van de bouwheer. Zo moet een landbouwer die een stal wil bouwen, ongeveer 20.000 euro meer betalen voor archeologisch onderzoek.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio