Gent

Asbest in Bourgoyen

GENT - De milieudienst van de stad Gent heeft sporen van asbest gevonden in het steenpuin dat is gebruikt om de wandelpaden van het natuurgebied Bourgoyen te vernieuwen.

Geert Neyt

Het waren bezorgde buurtbewoners uit Mariakerke die twee weken geleden de kat de bel aanbonden toen ze bij het uitlaten van hun hond in het natuurgebied her en der op de nieuwe wandelpaden brokjes aantroffen van eternitplaten. De Gentse milieudienst stelde dinsdag vast dat er sporen van asbest in de stalen aanwezig waren.

'Asbest dat vastzit in de grond, vormt normaal geen gevaar', aldus schepen van leefmilieu Tom Balthazar (SP.A). 'Asbestdeeltjes zijn wel een risico als ze in de lucht rondzweven. Daarom hebben we in allerijl een luchtonderzoek laten uitvoeren.' De resultaten daarvan zullen vandaag misschien al bekend zijn.

Natuurpunt, dat mede-eigenaar is van het natuurgebied, wijst erop dat er bewust gekozen is voor gerecycleerd steenpuin om de paden te vernieuwen. 'Wij vertrouwden op de keuring van dat steenpuin. Als echter blijkt dat er ook asbest in steekt, is er een probleem want asbest mag volgens het Afvalstoffendecreet op geen enkele manier verspreid worden.'Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S