Gemeente moet aan twee bewoners wel 20.000euro schadevergoeding betalen

Wegje aan De Seillelaan blijft open voor verkeer

© © ivh

Twee bewoners van de De Seillelaan, die de realisatie van een aanpalende verkaveling en de weg er naartoe aanvechten, kregen gedeeltelijk gelijk. De gemeente Evergem moet de twee gezinnen 20.000 euro boete betalen. Maar het verbindingswegje blijft wel open voor gemotoriseerd verkeer.

Ivan Vanhove

De families Schuermans en Polfliet trokken 18 jaar geleden naar de Raad van State, omdat volgens hen de vergunning voor een nieuwe verkaveling om stedenbouwkundige reden onwettig was. Als dat zo was, was ook de verbindingsweg tussen de De Seillelaan en die aanpalende verkaveling illegaal.

Doodlopende straat

'Vroeger woonden we in een doodlopende straat. Nu rijden auto's door een smalle weg naar de aanpalende verkaveling. De Raad van State gaf ons al lang geleden gelijk. De uitvoering van het arrest moesten we echter afdwingen via de rechtbank van eerste aanleg', zegt Rik Schuermans. 'Na lang juridisch getouwtrek deed de rechter een rare uitspraak. Omdat de verkaveling onwettig is, kent hij ons een schadevergoeding toe. De rechter ziet echter geen verband tussen de verbindingsweg en de De Seillelaan en verplicht de gemeente niet die weg af te sluiten.'

Met paaltjes de verbindingsweg afsluiten voor gemotoriseerd verkeer, zou voor hem volstaan. 'Dan kunnen de hulpdiensten nog doorrijden. Het is onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur liever 20.000 euro betaalt met belastinggeld van de burgers. Het was de klagers nooit om het geld te doen, maar om de verkeershinder en de gevaren van die verbindingsweg. We zijn niet gelukkig met de uitspraak van de rechter. In beroep gaan is nog mogelijk. Dan riskeren we ook de schadevergoeding te verliezen. We moeten trouwens nu al opdraaien voor onze eigen gerechtskosten', zegt Schuermans.

'Het schepencollege zal de weg niet afsluiten en zal ook niet in beroep gaan tegen het vonnis', zegt van Ruimtelijke Ordening Filip Lehoucq (CD&V/N-VA). 'De schadeclaim is trouwens al gereduceerd van 30.000 naar 20.000 euro. Het vonnis is gunstig voor de gemeente. De gerechtskosten moeten immers worden gedeeld. De gemeente is dus niet in het ongelijk gesteld', aldus Lehoucq.

Raadslid Eddy Colombeen (Groen!) vindt Lehoucqs toon te triomfantelijk. 'Een schadevergoeding van 20.000 euro is niet weinig. De Raad van State besliste dat de verkavelingsvergunning niet correct was en de verkaveling dus illegaal is. In eerste aanleg wordt de klagers ook een schadevergoeding toegekend. Enkel voor de wegenis krijgen ze geen gelijk. Het gemeentebestuur was beter tot een akkoord gekomen met de klagers dan halsstarrig te weigeren de verbindingsweg af te sluiten', aldus Colombeen.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio